29 април 2017

7. Реформи и промени


Аз нямам диплома за преподавател по тази тема (и не знам някъде да преподават точно това {промени и реформи}) и затова не ви обещавам, че ще ви науча на нещо, мога само да ви покажа - как аз го правя. За да не изглежда много сухо теоретичната част, по-долу съм я "овлажнил" с един пример, това е една статия, в която теорията и практиката са преплетени.

Статиите в този блог са фокусирани около термина "промяна". Има термини които са близки по смисъл, но се използват в различен контекст. Например "Аз се промених и реших да реформирам дейността на фирмата" звучи малко по-добре отколкото "Аз се реформирах и реших да променя дейността на фирмата" 😏


Независимо от използваната дума, основната идея е, че има някакъв обект в природата (човек, група от хора, фирма, част, машина, инсталация и т.н.), който преди промяната се намира в едно състояние, а след промяната се намира в друго състояние, тоест промяната е разликата между двете състояния

Промяна = Състояние(2) - Състояние(1)

Самата промяна се извършва за някакво време (примерно - 10 минути или 1 ден) и за измерване на бързината с която се променя разглеждания обект, може да се дефинира понятието скорост на промяна:

Скорост на промяна = Промяна / Време 

Мислите на хората, както и казаното или написаното от тях, представляват опростени модели на различни неща, които човекът знае, че са се случили, или той в момента вижда, че се случват или той си представя - как би искал те да се случват.
Състоянията на разглежданите неща се представят опростено чрез някаква съвкупност от измерими характеристики и конкретни стойности на тези характеристики. Например:

 • Намирам се в София
 • В банята за лепене на плочки са планирани 8 квадратни метра 
 • Налепени са 3 кв. м. плочки
 • Харесванията на страницата са 1000 досега
 • Дейността на групата не ми харесва  

Голяма част от нещата които се случват не зависят от нас, но има и такива неща които зависят, които са под нашето влияние. Точно тези неща, които зависят от нас, ние можем да ги променяме, когато имаме нужда от това и когато искаме да го направим.
Например, аз исках тази сутрин да се освежа и си направих кафе, което сега пия, малко по малко. 
Друг пример, фейсбук групата "Постоянна ПРОМЯНА" е създадена от мен, но нейния сегашен вид и нейното функциониране вече не ми харесват и аз вече искам те да бъдат променени, т.е. групата да бъде реформирана. 

Изглежда, че думата "реформа" и свързана с желанието и волята на някого да направи промяна на нещо, докато думата "промяна" е малко по-обща и може да се отнася за неща, които не са обвързани с човешки желания.

Много идеи от механиката могат да бъдат използвани при моделиране на поведението на хора или групи от хора, или на някакви технически или икономически процеси. Сега няма да теоретизирам повече с такива идеи, но ще продължа с моето виждане за

 Реформиране на фейсбук групата "Постоянна ПРОМЯНА"

За да се направи реформа на нещо, първо трябва добре да го видим. Това първоначално виждане се прави с търсене на отговори на въпроси като "Какво е състоянието (на реформирания обект) сега?" Не е нужно да се впускаме в прекалено подробно описание. Ако е писмено, то е добре да бъде в размер между едно изречение и няколко страници. 
В конкретния случай, описанието на сегашното състояние на групата го виждам като:

1 състояние: Слаба активност на участниците 
и малка скорост на добавяне на нови участници.

Очевидно, следващата стъпка от процеса на реформиране е да се направи кратко описание на желаното ново състояние. В конкретния описван случай на реформиране на тази фейсбук група, въпросът е "Каква искам да бъде групата?" и намереният кратък отговор е:

2 състояние: Да бъде по-лесно и привлекателно включването на нови участници в групата и да се повиши ангажирането на членовете с нейната дейност.

Вече се вижда, че желаната промяна се изразява в това
да се улесни влизането на нови хора в групата и 
да се повиши ангажираността на членовете с нейната дейност. 

Разбира се, хората са свободни и ако някой счита, че "атмосферата в групата" не е за него, може с най-чиста съвест да я напусне. 

В алгебрата се разглеждат различни променливи и зависимости между тях. Например, означението  y=f(x) показва, че имаме една независима променлива x, и има друга променлива y, която зависи от х, като връзката между тях e някаква функция, означена с f. В опростените модели, тези променливи обикновено са скаларни, но в реалността е добре да мислим толкова обширно, колкото е подходящо. т.е. тези променливи може да са вектори, да са съвкупности от няколко стойности.

Y = F(X)

В горното уравнение Y е съвкупността от тези променливи, които ни интересуват, а Х е съвкупността от онези променливи параметри, които по някакъв начин определят зависимите стойности и накрая, F са връзките между тях.

Тук разглеждаме състоянието на една фейсбук група, т.е.

Y = Състояние на групата

За разглежданата ситуация на групата има два фактора, които ни интересуват:

= (нови членове в групата; активност на членовете на групата)

Самата активност на членовете също е комплексна променлива и съдържа такива неща, като брой на харесвания, брой на коментари, брой на предложения, брой на споделени знания; брой на прочетени и възприети знания и други. Тези променливи стойности се отчитат за последователни периоди от време, примерно - седмици или месеци.

За разглежданата реформа на фейсбук групата "Постоянна промяна", очевидно F е дигиталната среда, която търговската организация Фейсбук предлага за организиране на групи, а Х е съвкупността от елементи, които създателят  на групата е вложил в тази дигиталната среда, за да се получи групата такава, каквато я виждаме. Кои са тези елементи:

Х1 - име на групата
Х2 - корица
Х3 - поверителност
Х4 - описание
Х5 - вид
Х6 - Отбелязани ключови думи
X7 - Местоположение
Х8 - Стил на водене на групата
Х9 - Други фактори

След като са определени основните фактори, определящи съдържанието на групата, не остава нищо друго, освен те да бъдат разгледани един по един и да бъдат взети решения за тяхното запазване или промяна от гледна точка на целта, т.е. на формулираното желание (да се улесни влизането на нови хора в групата и да се повиши ангажираността на членовете на групата с нейната дейност).

Х1 - Името на групата. Съществуващото име (Постоянна ПРОМЯНА) беше избрано защото съдържа две основни идеи, които искам да внуша на хората. Така формулираното име на групата обаче не провокира достатъчно силно желание в членовете да обсъждат свои или чужди промени. Вероятно ще бъде по-въздействащо име като "Питай, питай" или "Питай, когато искаш" или "Питай, когато ти е нужно!" или "Питай, щом търсиш отговор!" или "Питай, щом искаш да знаеш!" или "Питай, ако ти трябва отговор!" или "Питай когато правиш промяна". Друг вариант е - "Съвет по промени". Последният вариант ми харесва най-много и смятам да го използвам.

Тук имаше текст, с наблюдения, разсъждения и решения отнасящи се до останалите фактори (X2 - X9), но той е само за интересуващите се членове на групата и съответно, не е включен тук, в статията на блога.

Новият вид на групата, която вече се казва "Съвет по промени", може да се види след търсене във Фейсбук, или на своя интернет адрес (facebook.com/groups/savetpopromeni).

Цитиране на тази статия
Кръстев, Р.К. Реформи и промени Светът се променя непрекъснато, ние също. 7, 29 IV 2017 (http://wechange-bg.blogspot.com/2017/04/7.html).


22 април 2017

6. Как да избираме и подреждаме приоритетите си?

Ние сме хора. Имаме потребности, нужди, желания и мечти. Всеки ден ние вършим различни действия, просто защото усещаме, че искаме да ги направим, или защото знаем, че трябва да ги направим. И тези действия, които правим, имат последствия - за нас или за другите хора. Например, с ядене се утолява глада, с пиене се утолява жаждата, с работа се изработват пари, с общуване се обменят мнения и т.н.  

Сигурно сте чували мисълта на Айнщайн: Всичко е относително. В контекста на тази статия това твърдение означава, че действията и техните последствия са относителни, т.е. те имат различно значение и различна важност за различните хора. Например, президентът на САЩ може да нареди да отпуснат безвъзмездни хранителни помощи за Хаити или за Судан за 100 000 USD, това ще бъде от значение за местните хора там, но няма да бъде от значение за нас, гражданите на България. За всеки човек са важни тези неща, които го засягат лично. А същите тези неща могат да ни радват повече или по-малко, могат да ни плашат с малка или голяма сила.

Целта на тази статия

Как да избираме и подреждаме приоритетите си?

е да се насочи вниманието на читателя към тези неща, които той ежедневно прави, както и към тяхната важност за него.  

Думата приоритет има латински произход и означава "нещо, което има предимство" [1] или "нещо, което е по-важно от друго" [2]. Въпросът в заглавието има един очевиден отговор:

👉По-висок приоритет има това, което е по-важно за мен!

И така, тук говорим за различни неща, които ни засягат, и за тяхното подреждане според нашата субективна преценка за това - доколко те са важни за нас. Колко са важни за удовлетворяването на нашите собствени нужди и желания, за осъществяването на нашите собствени мечти и планове!

Списък с желания

Преди да подреждаме по важност своите намерения, трябва да ги назовем по име и по съдържание. Това става със следния въпрос:

Какво искам аз?

Съществените неща са елементарни, нали така. 😃 Просто вземи един лист хартия, или стария си дневник, или отвори електронния си дневник на компютъра или смартфона, или просто отвори нов файл и си задавай този въпрос, "Какво искам аз?", докато се получат 5 - 10 отговора. Не мисли за правопис или граматика. Просто напиши отговорите, така както ти идват. После прочети тези отговори няколко пъти и направи нужните корекции и допълнения навсякъде, където се сетиш. Направи ли го? Ако не си, сега е идеалният момент за да започнеш и да го направиш!

🙌

Добре, вече имаш списък с желания и мечти. Елементите на този списък може да ги наричаш проекти или задачи или желания или  - с друга, подходяща дума, но те са заглавията на тези неща, които искаш да постигнеш, които лично ти искаш да станат реалност. Към заглавията може да има и малък обяснителен текст. 

Стратегии, планове и проекти

След като имаш списък с желания, вече можеш да предприемеш някакви стъпки за тяхното реализиране. Няма реализация без истински, реални действия. Нали така. Но, реалните действия се предхождат от съответни планове и подготовка. Например:

 • Аз искам да отида на кино - е желание;
 • Проучването на налични кина и филми  - е събиране на информация за възможности, за удовлетворяване на желанието;
 • Избор на филм и на време за гледане - това е изготвяне на конкретен план;
 • Отиване до киното и купуване на билет - това е подготовка за изпълнение на плана;
 • Гледане на избрания филм - това е изпълнение на плана, при което желанието се удовлетворява.

Всяко желание или намерение трябва да бъде подготвено и изяснено мислено, чрез събиране на информация и изготвяне на план за действие, преди да се пристъпи към практическите действия, необходими за удовлетворяване на желанието. За описание на резултата от такива мисли  са подходящи думи като: проект; стратегия; план. По мое мнение,

 • Стратегията се създава с повтаряне на въпроса "Какво (още) е необходимо?" и тя описва необходимата последователност от стъпки; 
 • Планът се създава с въпроса "Кога да се направи (всяка стъпка)?" и той показва планираното разположение на тези стъпки в близкото бъдеще време. 
 • Проектът е съвкупност от стратегия и план, разработени заради едно желание.
От една страна, колкото по-добре сме обмислили и планирали своите проекти, толкова по-добре ги разбираме. След като ги обмислим, вече ще имаме нужната информация за тях и ще можем да преценим, колко ни харесват. 
От друга страна обаче, колкото повече обмисляме своите проекти, толкова повече време отнема това и съответно, толкова по-малко време остава за практическото им изпълнение! Ето защо е много важно

👉 да не се впускаме в безкрайни мечти и планиране!

защото това е просто пилеене на време! Времето, което отделяме за изготвяне на стратегия и план понякога може да е много малко - само част от секундата, а понякога може да е повече - минути или часове и още повече. Но, 

👉 човек трябва да ограничава времето за планиране!

Критерии за преценка на проектите

Има различни гледни точки (критерии, показатели), според които можем да дадем числени оценки за разработените проекти. Например:

- Колко силно искам това да се случи?
- Доколко това ще бъде полезно за мен?
- Доколко то ще бъде полезно за моите близки (приятели, за другите хора)?
- Колко време ще отнеме изпълнението на плана?
- Какви усилия ще са нужни?
- Какви материали, инструменти, хора, пари ще са нужни?

Отговорите на тези въпроси ни дават информация, която може да е обективна или в много случай тя е доста субективна но, все пак, тази информация може да бъде обобщена до числени оценки, например - като число между 0-не ми харесва и 10-много ми харесва.

След като сумираме тези оценки (за всичките 6 въпроса или само за част от тях), вече имаме по едно число за всеки проект (или вариант на проект), което ни показва доколко този проект е важен за нас. Ето така, първоначално посочените идеи за проекти вече са разработени и дори - оценени.

Приоритетни проекти

Вече имаме списък с няколко лични проекта, които са оценени. Трябва да ги подредим по важност. Очевидно: 

Проектите с най-висока оценка са нашите приоритети     

  

👉 Само първите няколко проекта са тези, които заслужават да съсредоточим вниманието, времето и труда си върху тях. Другите са маловажни.


Накратко 

Днешната статия описва един подход, чрез който всеки човек може да формулира своите лични намерения (желания, нужди, проекти), да ги обмисли и да ги подреди по важност, според своята лична и субективна преценка. При изпълнението на този подход:
 • Отделете не повече от 5 минути за изготвяне на списък с желания (Какво искам?);
 • Отделете не повече от 5 минути за изготвяне на стратегия (Какво е необходимо?) и на план (Кога?) за всяко желание;
 • Изберете 1 или няколко гледни точки (въпроси - от 6-те въпроса за преценка или други), чрез които да прецените и сравните своите проекти, максимум 1 минута;
 • Отделете не повече от 10 секунди за субективен отговор на въпросите за оценка! (Примерно - за 3 желания се получават три проекта, при избрано сравнение по 2 критерия са общо 6 оценки);
 • Сумирайте получените точки за всеки свой проект. 
 • Подредете своите проекти по важност, тоест - според получената обща оценка.
 • Запомнете тези оценки и фокусирайте своите усилия и внимание само върху първите няколко проекта - те са вашите приоритети за следващите няколко месеца!  
Светът в който живеем се променя непрекъснато и ние също се променяме. Затова, трябва всеки ден да обмисляме и описваме нашите планове за днес и за утре, а преценка на нашите приоритетни проекти трябва да се прави по-рядко, примерно - веднъж на три месеца.

Референции
[1] Речник/приоритет
[2] Речник на Гугъл (priority>BG)

Цитиране на тази статия
Кръстев, Р.К. Как да избираме и подреждаме приоритетите си? Светът се променя непрекъснато, ние също. 6, 22 IV 2017 (http://wechange-bg.blogspot.com/2017/04/6.html).

15 април 2017

5. Какво е "Постоянна ПРОМЯНА"?

Увод

В природата има голямо разнообразие от обекти, като съседните обекти имат някакви връзки и взаимоотношения. Интернет и социалните мрежи предоставят лесни средства за увеличаване на връзките както между близки, така и между далечни обекти. Реалните търговци и институции представят себе си в интернет чрез страници, а някой фирми, като Фейсбук и Гугъл предоставят на хората и на другите фирми различни възможности за представяне и общуване.

Този блог, фейсбук страницата "Промени и хора" и затворената фейсбук група "Постоянна ПРОМЯНА" са част от един проект, т.е. те са обвързани от някаква обща идея. Общата идея очевидно е фиксирана с ключовата дума "Промяна". 
 • Очевидно, всяка събота в този блог (http://wechange-bg.blogspot.com) публикувам кратки статии за различни неща, такива каквито аз ги виждам и разбирам, или за такива неща, които аз искам да се случат.
 • В страницата "Промени и хора" споделям всеки ден по нещо интересно, което съм чул или прочел някъде, за да събера на едно място (чрез харесване на страницата) хора, които проявяват интерес към темата "промени". {1}
 • Групата "Постоянна ПРОМЯНА" в момента има доста символична активност и затова, сега искам да ви разкажа малко повече за нейната роля в този проект.  {2}        

Групата Постоянна ПРОМЯНА

Освен име и корица, към "лицето" на всяка фейсбук група има и описание. В описанието на групата "Постоянна ПРОМЯНА", тя е обявена като място където “Членовете на групата обменят опит и си помагат относно начините за извършване на необходимите промени, за да живеят по-добре и да бъдат по-успешни”.

Не е случайно, че групата е затворена. Това означава, че само членовете на групата ще могат да видят дискусиите в дневника на групата. Понякога информацията и въпросите са "в суров вид" и може да не са достатъчно готови за публичност.

Фразата “обменят опит” може да се разбира като “споделят знания” по темата на групата.

Съставния глагол “си помагат” може да се разбира като възможност, когато имаш някакъв проблем - свързан с извършването на някаква промяна - да попиташ другите членове на групата и тогава, някой от тях биха могли да отговорят и да предложат някакво решение за решаване на този проблем. 

Например, към началото или средата на седмицата, аз подготвям чернова на текста за съботния блог и по пускам в групата, като отправям молба - ако някой има предложения за допълнения или корекции към текста - да ги опише като коментар или да ми ги изпрати на лично съобщение.

При обмислянето на пуснатите за разглеждане въпроси и текстове могат да възникнат идеи за нови теми, които да бъдат разработени и оформени до приличен вид и после да бъдат публикувани като статия в този блог “Светът се променя непрекъснато, ние също” или някъде другаде. Разбира се, зад оформянето обикновено стои един автор, а принос могат да имат няколко съавтора, но за авторски права ще говорим друг път (ето една идея за нова тема, както и за допълнение към описанието и правилата).

Към описанието на групата има връзка към условия и правила. Тези текстове на са истински договор между водача на групата и другите членове но, все пак, трябва да има някакъв ред и групата не е за всеки, а само за хора, които искат да използват възможността да се учат от опита на другите членове на групата, относно извършването на полезни промени, и биха споделяли с групата (не-конфиденциалната част от) своя опит по тази тема. Освен това, членовете трябва да са отговорни за своите действия, т.е. от тях се очаква внимателно да преценяват приложимостта на прочетеното в дневника на групата, за своята ситуация, и да носят лична отговорност за последствията ако го приложат на практика.

Ако горния текст е прекалено сух и труден за асимилиране, нека да го обясня със следния хипотетичен пример: В групата госпожа Х споделя: Бившият ми е голям мухльо. Писна ми от него, смених го и сега с новия ми е много готино. Кака Y прочита това и усеща, че не се чувства достатъчно удовлетворена от връзката си. Решава да скъса с половинката си и го прави. Какво обаче, ще се случи после? Ето няколко възможности:
 1. Има неин колега или приятел, който е ерген и достатъчно мъж, той разбира, че тя е готова за промяна и веднага се появява "в правилния момент и на правилното място", ... и заживяват щастливи за дълги времена. 😄💕
 2. Има неин колега или приятел, който е ерген и тя отдавна го харесва. Тя го намира, впечатлява го, ... и заживяват щастливи за дълги времена. 😍
 3. Тя се разделя с мъжа си, но този когото харесва е женен за друга. Той няма желание да смени половинката си. Y чака някой друг да я хареса, но това не се случва. След 2 години самота 🙎 тя се връща при своя човек, той я приема и заживяват заедно, но вече полагат повече усилия за да се разбират и да живеят добре. 👩
 4. Тя се разделя с мъжа си. Не успява да се сближи с никого и остава сама завинаги. 💙😰
 5. Тя се разделя с мъжа си. Не успява да се сближи с никого и остава сама завинаги. Заради емоционалната си неудовлетвореност вече не върши работата си добре. Уволняват я. Живее заедно с майка си и с нейната пенсия. 💙😪😰
 6. Тя се разделя с мъжа си. Остава сама завинаги. Уволняват я. Банката взема заложения апартамент. Y няма дом и се храни с изхвърлени остатъци и просия. 💙😪😰😱

Истината е, скъпи гражданки и граждани, че ние се намираме в едно състояние сега, а утре (след час, след месец, след година) ще бъдем в друго, и между тези две състояния има много възможни пътища, от които трябва да видим няколко и да изберем един от тях, по който да тръгнем! Да поемеш отговорност означава да избереш пътя и да не обвиняваш партията или премиера за това, което се е случило. 

ОТГОВОРЕН Е ТОЗИ, КОЙТО Е ИЗБРАЛ!

👋Да се върнем в реалността и в описанието на моето виждане за фейсбук групата "Постоянна промяна". Прилагателното "постоянна" подчертава идеята за непрекъснати, редовни промени. Според гореописаното виждане, споделянето на чужди мъдрости става в страницата "Промени и хора", споделянето на моето мнение става в този блог, а групата - тя е място за питане, за обсъждане, за съветване. Чудя се, дали няма по-подходящо име за групата, примерно:

 • Съвет по промени 
 • Форум за промени

Ако имате предложения за името на групата или за корекции и допълнения към описанието или към условията и правилата, пишете ми!

Ако някой е попаднал в групата случайно и разбира, че тя не е подходящо място за него, има начин да напусне групата!

Ако дейността на групата ви интересува и искате да се включите в нея, освен заявлението за присъединяване, не пропускайте да разгледате и одобрите условията и правилата за участие в нея!

Забележки
{1} От Юли 2017 г., името на фейсбук страницата е променено на "Институт за хората и промените"
{2} На 28.4.2017 г. са направени промени на тази група, които включват смяна на името на "Съвет по промени"; редактиране на условията и правилата и тяхното преместване към описанието, и други.

Цитиране на тази статия
Кръстев, Р.К. Какво е "Постоянна ПРОМЯНА"? Светът се променя непрекъснато, ние също. 5, 15 IV 2017 (http://wechange-bg.blogspot.com/2017/04/5.html).

08 април 2017

4. Какво казва А.Н. Уайтхед за прогреса и промените?


Изкуството на прогреса се състои в умението
да се правят промени в условията на ред
и без да се нарушава редът

Това е цитат от една книга, която четох преди около 30 г., и днес не си спомням нито заглавието, нито автора, който цитира изказване на Алфред Уайтхед, нито преводача. Но, аз го помня много добре, защото това изречение ми направи голямо впечатление и след като започнах работа, го отпечатах и дълго време то стоеше на вратата на кабинета ми. В него има една ключова фраза "промени в условията на ред", която свързва две интересни понятия: промени и ред. Обаче още тогава ми направи впечатление, че двете фрази "в условията на ред" и "без да се нарушава редът" са тавтология, т.е. те изразяват едно и също нещо.

Алфред Норт Уайтхед (1861-1947) е английски математик и философ, който през втората половина от живота си се е интересувал от философия на процесите [1]. 

Наскоро потърсих в Интернет оригиналното изречение на горния цитат и според сайта BrainyQuote [2] то е

The art of progress is to preserve order amid change and to preserve change amid order

Известно е, че обясненията и описанията, които хората правят, отразяват действителността по опростен начин, който зависи както от техните знания така и от езика който използват. Може да сте чували следния виц: Седят на една пейка един селянин, един математик, един инженер и един програмист. Селянинът казал: Това е моето стадо крави. Математикът казал: Аз виждам 12 крави. Инженерът казал: аз виждам 12 кафяви крави. Програмистът се изказал последен: Аз виждам едно стадо от 12 крави, като 4 са кафяви от лявата страна, а 8 са кафяви от дясната страна. 😛
Няма гаранция, че когато един човек чете нещо, той ще разбере същото като онова, което си е мислил авторът. Освен това няма гаранция, че при превода на един текст от един език на друг, смисълът ще бъде предаден достатъчно точно. 
Като чета оригиналното изречение, изказано от Alfred North Whitehead, аз го разбирам по друг начин. Моето тълкуване е следното:


Изкуството на прогреса е 
да се поддържа ред при промени 
и да се правят промени, когато всичко е на ред


Вижда се, че при това тълкуване второто твърдение има друг смисъл.


Този блог е предназначен най-вече за любознателни българи. В споменатия сайт [2] има интересни и полезни мисли, изказани от различни хора, но са на английски език. 

Референции
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_North_Whitehead
[2] https://www.brainyquote.com/quotes/authors/a/alfred_north_whitehead.html


Цитиране на тази статия
Кръстев, Р.К. Какво казва А.Н. Уайтхед за прогреса и промените? Светът се променя непрекъснато, ние също. 4, 8 IV 2017 (http://wechange-bg.blogspot.com/2017/04/4.html).

01 април 2017

3. Промени и хора


В първата си статия аз разказвам накратко своята автобиография за да се види, как съм стигнал до идеята за започване на този блог. Във втората статия от блога се разказва за социалната мрежа Фейсбук, която има невероятен потенциал да привлича пари чрез създаването на огромен трафик и вмъкването на платени реклами в него. Дотук добре. А, какво искам да съдържа третата публикация? Нека това да бъде описание на сегашното състояние на моя проект:

Промени и хора


1. Какво искам?

Аз имам няколко идеи за други проекти, но за реализацията им са нужни хора, които ме подкрепят, фирма, която да ги изпълни и пари.

С този проект (Промени и хора) аз искам да привлека нужните ми специалисти и нужния ми капитал, като предлагам своите знания и опит, отнасящи се до начините по които хората правят нови неща.

2. Какво е направено до сега?

- От дълго време аз се интересувам от това, как другите хора променят света. Вече реших, че е настъпило времето когато аз ще го правя!

- Създадена е Фейсбук страница "Промени и хора", като там ежедневно публикувам кратки мисли, които са свързани с темата за промените. Страницата се рекламира и така аз привличам вниманието на хората към моя интерес.

- Направена е една група "Постоянна ПРОМЯНА", към която очаквам да се присъединят онези които са ми повярвали и имат желание да ми помагат, или да получат консултация в групата, когато те имат нужда от такава. {1}

- Направих този блог и съм се зарекъл - всяка събота да публикувам в него статии по темата. Точно тук е мястото, където споделям публично своите мнения и планове.

- Страницата е основния инструмент за рекламиране на блога, но моите профили в Гугъл+ и във Фейсбук също участват.

3. Какви следващи стъпки планирам?


- Разрастване на направеното.

- Започване на и-мейл кампания за предоставяне на резюме на последната статия от блога.

- Регистриране на търговска фирма, която ще се занимава с материалната страна на проекта.

- Продажба на информационни материали през фирмената страница, както и през блога.

- Членовете на групата могат да са автори или съавтори и да получават възнаграждение.

4. Какво ново направих?

В тази статия ви разказах, съвсем накратко, за моя начин да променя света, като ви показвам как да вложите малко внимание (към съдържанието на страницата) и труд (в групата), за да правите ДНЕШНИЯ СИ ден по-хубав от вчерашния.

Щяло да има и-мейл кампания?

Добре, ако искате да получавате веднъж седмично и-мейл с резюме на последната статия от моя блог, както и връзка към нея, абонирайте се тук.

Бележа
{1} Това са първоначалните имена на групата и страницата във Фейсбук. Те бяха сменени със "Съвет по промени" и "Институт за хората и промените".

Препоръчвам следния формат за цитиране на тази статия:

Кръстев, Р.К. Промени и хора. Светът се променя непрекъснато, ние също. 3, 1 IV 2017