03 февруари 2018

2-2.Наблюдение на средата

Човекът е под влияние на обкръжаващата го среда непрекъснато. Съвсем различно е, дали той е сам или с партньор, дали има 100 лв в джоба си или не, дали има или няма телефон в ръката си, дали има или няма връзка с интернет.

Ние се влияем от ситуацията в която се намираме, като това влияние предизвиква емоционално и интелектуално напрежение в нас. Съвсем естествено е, тези напрежения да са причина за ответни реакции. Съответно, хората непрекъснато вършат разни неща - говорят, работят, купуват, пътуват, командват, смеят се …. - и тези действия влияят на обстановката около тях. Променят я. Понякога незначително, понякога - повече.

По-долу са изброени няколко особености, относно възприемането и преценката на средата, в която сме.

Наблюдение на обкръжаващата ни среда

    Възприемане

 • Хората имат очи за да виждат какво става наоколо; 
 • Те имат уши за да слушат звуците, издавани от близките хора и предмети;
 • Те имат носове за да усещат миризми, отделяни от всякакви източници;
 • Те имат рецептори за вкуса на храната и напитките;
 • Те имат усещане за допир на различни неща до повърхността на тялото;
 • Хората имат рецептори за температурната разлика между тялото и околната среда; 
 • Хората имат вътрешни рецептори, чрез които нервната система получава информация за състоянието на органите на собственото тяло.

     Емоционална преценка

 • Възприеманите сигнали се преценяват от междинния мозък в реално време и пораждат различни реакции; 
 • Емоционалните реакции се случват за кратко време, примерно между 0.04 секунди и 4 секунди, след възприемането;
 • Емоционалните реакции са команди към вътрешните органи. (Например: променя се пулса, отделят се разни хормони, заради които се чувстваме по един или друг начин);
 • Нашето усещане за състоянието на органите в тялото, наричаме - емоционално състояние;
 • Първичната преценка на ситуацията води до промени в емоционалното състояние. Емоционалните усещания могат да са приятни или неприятни.
 • Ние търсим описание на емоционалното си състояние с въпроси като "Как си?"; "Как се чувстваш?"

    Интелектуална преценка

 • Интелектуалната преценка на ситуацията се извършва от крайния мозък (разбира се, заедно с другите части на мозъка) и води до създаване на мнение за ситуацията. 
 • Ние съзнателно търсим това мнение с въпрои като "Какво става?"; "Защо?"; "Какви са причините?" 

Заключение

Човекът и обкръжаващата го среда са в непрекъснато взаимодействие. Ако трябва да опишем това взаимодействие с две думи, те са наблюдение (на средата) и  въздействие (върху средата). Процесът на наблюдение има две съставки: възприемане и преценка. Те се случват в реално време, като резултатите от преценката са емоционални усещания и интелектуални мнения за състоянието на човека в обкръжаващата го среда.