25 март 2017

2. Как (той) стана най-младия милиардер?

Кой е най-младия милиардер? Разбира се - Марк Зукърбърг. 

   Основал компания през 2004 г., заедно с още няколко негови приятели, а днес състоянието му е 56 милиарда долара. Само за 13 години. Ето това е промяна. 

 ГОЛЯМА ПРОМЯНА 

   Кое е важното и интересното в тази история? Неговият живот ли? Или неговите знания? Не, важното е това - което е направило толкова съществено изменение на неговото имуществено състояние! Важна е тази търговска структура, която е способна да привлича толкова много пари. Коя е тази структура? Разбира се, това е 

ФЕЙСБУК 

   Какво е Фейсбук? Това е една огромна уеб-страница, която позволява на хората да правят техни (лични) страници, вътре във Фейсбук, които са по-известни като профили. Тези профили могат да бъдат свързани, като така, към всеки профил се добавя списък от други профили, които са негови приятели.
   Профилите могат да бъдат свързани и по друг начин – като образуват група. Групата има свой собствен дневник, в който всички членове могат да пишат, като групата има корица, но няма снимка.
   Освен лични профили (на хора) и групи (от хора), всеки потребител на Фейсбук, може да създава и страници. Те приличат на профилите и имат “снимка на профила”, но страниците са публични, т.е. видими от всеки, и се правят заради всякакви каузи. Публикация направена към една страница отива в раздел “Публикации на посетители”.
   Към профилите има вътрешен раздел Новини. Хората получават в този раздел новини, т.е. копия от публикации направени от техните приятели, от харесаните страници и от групите, в които участват.

Разгледайте профила си и вижте къде в него има списъци с приятелите, 
с харесаните страници и с групите, в които участвате!

   Както "истинските" интернет страници, фейсбук групите и страниците също имат истински адрес в интернет. Например, на адрес www.facebook.com/groups/savetpopromeni/ има една създадена от мен група, а на адрес www.facebook.com/inhop.bg/ има моя фейсбук страница, {1}.
   Посочената по-горе група е затворена група. Това означава, че само членовете на групата могат да виждат нейния дневник и да дискутират в него. Освен това, само те ще виждат в новините си публикации от дневника на групата. Затворената група е подходящо място за споделяне и обсъждане на въпроси, които са в процес на разработка и не са готови за публичност, към времето на обсъждане.
   Има и публични групи.
   Страниците могат да бъдат рекламирани, а личните профили и групите - не. Хората влизат във Фейсбук за да видят какво ново има при техните приятели и следваните страници, а Фейсбук им осигурява тези новини на едно място. Отделен и редовно допълван списък с новини, към всеки профил. Уникално. Между другото, между новините, както и в дясното поле се образува място за публикуване на реклами. Чрез осъществяването на платени реклами – на страници във Фейсбук, както и на други страници – извън него, екипът на Фейсбук получава приходи, т.е. печели пари.
   Фейсбук има най-голямата съвкупност от профили, групи и страници, поради което е най-голямата социална мрежа. И не е случайно, че нейният основател, Mark Zuckerberg е най-младият милиардер в света.

Бележки

{1} По-горе са посочени последните, актуални имена. Първоначалните имена бяха "Постоянна промяна" и "Промени и хора".

Препоръчвам следния формат за цитиране на тази статия:

Кръстев, Р.К. Как (той) стана най-младия милиардер? Светът се променя непрекъснато, ние също. 2, 25 III 2017 (http://wechange-bg.blogspot.com/2017/03/blog-post.html).

18 март 2017

1. Как стигнах до този блог?

Какво е това?

Този блог е замислен да бъде нещо като електронно списание, където веднъж седмично да се публикуват статии отнасящи се до промените в света около нас, както и в живота на хората.

Защо го правя?

Аз го правя защото искам моите знания и проекти в тази област да получат по-широка подкрепа и защото вярвам, че практическото изпълнение на тези проекти ще допринесе за развитието на човечеството.

За мен

   Аз съм Румен Кръстев. Сега съм на почти 48 г., женен, имам две деца - студенти.
   Когато бях ученик, четях списания "Космос" и "Наука и техника". 
   Завършил съм техникум, специалност "Автоматизация на производството". От 1995 г. имам квалификация машинен инженер,  издадена от Техническия университет - София, по специалност "Комплексна механизация на поточни линии в строителството". От 2003 г. имам научната и образователна степен доктор, издадена от Централната лаборатория по физикохимична механика към БАН, по специалност "Строителни материали и изделия и технология на производството им". 
   В момента работя като изследовател (доцент) в Института по механика към БАН, в секция Мехатроника. До момента имам издадени 1 патент (за двигател с вътрешно горене) и 40 научни публикации, от които 7 са самостоятелни и 10 са издадени в чужбина. Повечето ми публикации се отнасят до изпитване и характеристики на твърди материали. През последните няколко години се занимавам с въпроса за нелинейното деформиране на системи от твърди тела и по тази тема имам два доклада на конференции. За съжаление, въпреки подробните обяснения и експерименталните доказателства, теоретичният апарат на разглежданото явление е в леко противоречие с една много известна догма (залегнала в много учебници и преподавана навсякъде) и засега, усилията ми тази теория да премине през съмненията на рецензентите (на известни списания) са неуспешни 😕
   Аз имам разнообразни интереси: термодинамика, механика, аеродинамика, реактивни двигатели, двигатели с вътрешно горене, машини, ефективност на работата на машини, поведение и развитие на хората, поведение и развитие на организации от хора.
   През 2013 г. дори започнах да се интересувам от музика. През есента на 2014 г., този интерес беше допълнен с желанието да се регистрирам във Фейсбук, за да имам някакъв контакт с една страхотна млада певица. 
   Засега, аз продължавам да работя като изследовател (доцент) в Института по механика към БАН. Но на мен ми е ясно, че ако продължавам да се реализирам със същата скорост както досега, то след 20 години няма да съм направил повечето от нещата, които ИСКАМ. Това означава, че вече е крайно време и трябва да променя моя стил на живот
от
слушам другите, уча се и планирам“
към
„искам, планирам, действам и се уча от грешките си“!
   Думата „действам“ трябва да се разбира в достатъчно широк спектър: чета, гледам, проучвам, пиша, публикувам, убеждавам, споделям, изпълнявам, нареждам, правя, договарям се, регистрирам, купувам, изработвам, продавам, печеля и т.н.
   В стремежа си към промяна, през 2015-2016 започнах да се интересувам повече от това как други хора успешно реализират мечтите си и затова, във Фейсбук станах последовател или приятел на такива хора като: Мадлен Алгафари, Марио Христов, Константин Шереметиев, Gemma Went, Mandi Ellefson, Shari Thompson, Scott Oldford, Josh Turner, Danny Iny, Ясар Маркос, Пламен Попов, Костадин Костадинов и Юлиян Огнянов.
   Четенето си е четене, но практическата реализация иска практически действия!
   Наскоро направих една група във Фейсбук, "Постоянна ПРОМЯНА", с цел там да се съберат хора, които да обменят опит и да си помагат относно начините за извършване на необходимите промени, за да живеят по-добре и да бъдат по-успешни.
   Този блог е едно подходящо място, чрез което да бъдат популяризирани част от моите проекти.        

Други автори

Други автори могат да публикуват в този блог статии по темата, след като ми изпратят чернова на публикацията си, преглед, вероятно редактиране и получаване на съгласие за издаване. 


Препоръчвам следния формат за цитиране на тази статия:

Кръстев, Р.К. 1. Как стигнах до този блог? Blogger: Светът се променя непрекъснато, ние също. 18 III 2017 (http://wechange-bg.blogspot.com/2017/03/blog-post_18.html).