24 май 2018

2-5. Технология на онлайн курсовете

Увод

През последните десетилетия компютърната техника много се разви. Компютрите, от огромни и скъпи съоръжения се превърнаха в персонални помощници. Бяха свързани в мрежа, известна като Интернет. Телефоните някога бяха домашни устройства, а сега повечето хора имат преносими "телефони", които всъщност са джобни компютри. 

Фирмите започнаха да поддържат в интернет страници с информация за своя бизнес, която да бъде лесно достъпна за клиентите. Много фирми започнаха да търсят клиенти през Интернет или да предлагат информационни услуги през Интернет. Днес, кой ли не знае за Microsoft, Google, Facebok, YouTube, ... Пазарът на рекламни услуги в Интернет се превърна в многомилиарден бизнес. Много учебни заведения, вкл. университети, качват на интернет страниците си учебни материали, както и софтуер имащ обучаващи и/или изпитни възможности.

Истината е, че ние живеем в 21 век - векът на информационните технологии. С помощта на Интернет, хората могат да търсят информация за интересуващи ги продукти и процеси. Могат да се учат през интеренет за най-различни интересуващи ги неща.

Появиха се различни форми на обучение през Интернет, по определени предмети (теми, научни области). Електронното обучение по дефиниция включва: интернет технологии, компютърно базирано учене, виртуални класни стаи и дигитално взаимодействие, [1].

По-долу са разгледани няколко практически въпроса за процеса на създаване и предлагане на онлайн (електронни, през интернет) курсове на обучение.

Курс на обучение

Курсът презставлява последователност от срещи, между преподавателя и неговите студенти, при които той им пре-подава знания в определа област. Кюрсът е редно да включва и други мероприятия, целящи практическа употреба на учебния материал, както и проверка на усвоеното.

Традицинно обучение  

В традиционните университети, обучението по един предмет става чрез преподаване на учебния материал на живо, от лектора на студентите, както и чрез провеждането на семинарни упражнения - при които се решават задачи, и чрез лабораторни упражнения, с които се демонстрират експериментално част от преподаваните идеи.

Обучение през Интернет (онлайн, електронно, дигитално)

Връзката между преподавателя и неговите студенти става през Интернет (дигитално). Очевидно, двете страни трябва да имат достъп до Интернет, чрез съответни компютри, смартфони и софтуер.

При онлайн курсовете, лекторът и негови помощници подготвят информационни материали в електронен вид, които се предоставят на студентите, наведнъж или по определен график. 

Повечето от тези материали се четат, гледат или слушат, за да може студента "да види" преподавания материал. За практическото усвояване на някакви умения обаче, е нужно студентите да изпълняват някакви задачи и след това да покажат резултата.  

Видове учебни материали 

 • Текстови описания с фигури 
 • Презентации
 • Аудио-записи
 • Видео-уроци
 • Въпросници (тестове)
 • Електронни таблици
 • Софтуер 


Сайт

Образователната институция на преподавателя трябва да има интернет страница (сайт). Подготвените учебни материали са качени на сървъра на сайта и с помощта на вътрешни страници се осигурява свободен или безплатен достъп на студентите до предлаганото съдържание.  

Подготовка на материалите и сайта

Един преподавател може да има важни познания, но да са известни само на него. Друг може да е описал знанията си, като книга. Трети, може да е подготвил интересните за него материали в електронен вид, по няколко начина (описания, презентации, тестове, видеа, и др.) Такива материали може да са качени на страница в Интернет и достъпни свободно или платено.

Защо

Хората ходят на работа за да вършат работа, като за резултата от нея получават заплата. Преподавателите също получават заплата. Предоставяните от тях услуги могат да бъдат безплатни или платени. 

Защо, един човек би отделил време за онлайн курс? Ако преподаваната материя му е интересна или ако той смята, че наученото ще му помогне да се справя по-добре в работата си или в личния живот, тогава той би отишъл и на платен курс на обучение.   

Социални мрежи

Няколко големи Интернет компании предлагат чрез своите сайтове възможности на своите потребители да имат свой малък профил или страница или група (от свързани профили на хора). Те станаха известни като социални мрежи (Фейсбук, LinkedIn, Инстаграм и др.). Социалните мрежи предоставят удобни възможности за намиране на нови студенти, както и възможности за безплатното им огранизиране в учебна група.  

Продажби през Интернет

Има компании, които са се специализирали в предоставянето на услуги за плащания през Интернет.

Има търговски фирми, чиито сайтове са направени като електронни магазини, т.е. съдържат средства за разглеждане на снимки на стоки, техните описания, както и с възможности за поръчка на продуктите и за тяхното плащане, чрез въвеждане на данни за банкова карта.

Курсовете за обучение, които се предлагат онлайн, също могат да бъдат заплащани през Интернет, директно на страницата на продавача или през страницата на организацията, извършваща плащането. 

Интернет маркетинг

Идеята за предаване на знания през Интернет звучи много привлекателно, но ... за да се случи това, преподавателите и студентите трябва да се намерят преди действителното провеждане на всеки курс.

Всички дейности, които са необходими за намиране на потенциални студенти за курса и тяхното убеждаване, наричаме "интернет маркетинг". Те са важна част дейностите по предлагане на онлайн курсове на обучение. 

Има сайтове, които преподават (платено) как да правим маркетинг в Интернет.Източник

[1] Маринов Руси. Образователните средства и инструменти през 21 век- нови информационни технологии и предизвикателства. ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНО • СТТА › Том 3, Брой 2  (http://ppm.swu.bg/volume-collection/volume-3-2/educational-means-and-instruments-in-21-centure-new-information-technologies-and-challenges.aspx )

 • 17 май 2018

  2_4. Курс на обучение през интернет

  Увод

  Ние, хората, имаме богат арсенал от техники с помощта на които се грижим са себе си, както и за другите хора, които обичаме и с които живеем. Когато имаме чувството, че се справяме с тях успешно, тогава ние се чувстваме щастливи. Чувстваме се успешни. 

  Времето тече еднакво за всички хора, по 24 часа на ден, всеки ден. Но, всеки е различен и всеки използва времето си по различен, уникален за него начин. 

  Повечето хора оставят след себе си деца, оставят им наследство. 

  Оставят наследство, защото имат нещо. А имат, защото са го придобили и след употребата на придобитото, все нещо е останало. За да придобиеш обаче, трябва да дадеш нещо. Поне, така изглежда честно и справедливо. За да получат това, което им е нужно, хората трябва да работят, т.е. да дадат своя труд, срещу желания резултат. Този резултат може да има материално изражение, например – да бъде пари или храна, но той обикновено има и емоционално значение. Например, човек не се чувства гладен, след като се е нахранил. Или, той се чувства спокоен, след като е избягал от някаква опасност. 

  Интелектуален труд

  Има хора, чиито труд е по-особен. Те измислят нови неща. Нови стоки, нови услуги, нови начини за създаване на продукти. За да има практическа полза, тези новости трябва да бъдат описани по подходящ начин и след това, да бъдат разпространени сред хората. Има и такива професии, с помощта на които знанията се разпространяват между хората. 

  Аз съм машинен инженер по образование и имам няколко технически идеи, които съм оставил за узряват. Обаче, аз съм човек и като такъв, винаги съм се интересувал от това какво работя, как да го работя по-добре, какво се получава и колко добре се чувствам заради всичко, което правя. 

  Онлайн курс на обучение

  Днес имам удоволствието да се похваля, че след продължително въртене на подобни мисли и намерения в главата, аз подготвих един курс на обучение, на тема „Как да живеем добре?“ 

  Този курс не само е готов, но който има желание, може да се включи! 
  (Даже има шанс след курса, неговият живот да стане по-добър)
  Това е целта!
  😏

  Научете повече