20 март 2018

2-3. Денят на щастието - 20 Март

Увод

През 2012 г. общото събрание на ООН одобри предложението, че от 2013 г. датата 20 март ще се почита като ден на щастието. „Преследването на щастието е фундаментална човешка цел”, се казва в резолюцията.

Щастието

Какво е това? "Чувство и състояние на удовлетворение от живота"(1). Близки по смисъл са думите сполука, късмет, успех, благополучие, блаженство, радост. 
Изглежда, че щастието е характеристика на всички живи същества или поне на животните. Все пак, ние сме хора и затова обикновено се интересуваме от собственото си щастие и от щастието на хората които обичаме.
Усмивката на лицето на един човек е най-ясния признак, че той е щастлив.

Причините

Какво ни кара да се чувстваме щастливи и какво ни кара да се усмихваме? Какви са причините? Близките по смисъл думи сочат към идеята, че човек е щастлив тогава когато изпитва радост и добро настроение (блаженство) заради късмета, че е получил някакви блага. 
Следователно, получаването на блага е причина за изпитването на щастие.
Думата "Благо" трябва да се разбира доста общо. Благата могат да бъдат матeриални или нематериални. 

Примери за блага

 • храна
 • вода
 • дрехи
 • жилище
 • инструменти
 • пари

 • любов, грижи, обич
 • признание
 • уважение
 • власт
 • прошка
 • извинение
 • услуга 
 • (договор за) работа

Нуждите

Хората консумират получаваните блага, т.е. по някакъв начин благата служат за удовлетворяване на техните нужди и потребности. 
Никога не бива да забравяме, че ние сме социални същества, тоест: 
 • живеем заедно с други хора, 
 • другите хора имат подобни нужди, желания и стремежи;
 • част от благата ние ги създаваме или консумираме колективно, т.е. синхронизирано, заедно с други хора.

От думи към действия

Ние може да си говорим за щастие, за блага, за задоволяване на нужди и дори - за начините по които правим тези неща, но всичко това са само думи. И пожелнията за здраве, за щастие, късмет, за любов и т.н. също са само думи.
Реалността обаче, е нещо повече от дума. Тя съществува. И ние, хората, сме част от нея. Ние живеем в настоящия момент и непрекъснато си взаимодействаме с нашето обкръжение. Обкръжението на един човек е всичко това, което има значение за него: мястото където се намира, неговите вещи, пари, хората с които работи, семейството, магазините и т.н.

Преследването на щастието е фундаментална човешка цел”


Обърнете внимание на думата "преследването"! Всеки човек има право да го търси, да го иска, да се стреми към него и да предприема действия, за да го получава. Щастието не е нещо, което едни хора го имат, а други го нямат. Щастието е временно емоционално състояние на удовлетвореност, което човек изпитва тогава, когато удовлетворява някаква своя нужда.

ПРАВЕТЕ НУЖНОТО И ЩЕ БЪДЕТЕ ЩАСТЛИВИ (1) Речник на думите в българския език. (http://rechnik.info/щастие