01 юни 2020

Премина ли кризата с COVID-19 у нас?

Светът се променя непрекъснато и ние, хората, също се променяме. Вече на всички е известно, че от началото на 2020 година започна масовото разпространение на нова болест, COVID-19. Всички държави бяха принудени за предприемат спешни мерки:
  • Създаване на консултативни групи (щабове) от хора, работещи на уместни длъжности.
  • Информиране на населението за ситуацията.
  • Преструктуриране на здравната система с цел: 
- повече предпазни средства за лекарите
- въвеждане на мерки за предпазване на населението от болестта
- търсене на нови лекарства и ваксини
- подобрено търсене на заразени лица
- повече специалисти и лаборатории за проверка на здравното състояние
- увеличаване на броя на лекарите и отделенията в болниците, специално ангажирани с лечение на COVID-19
 
 Най-известните мерки са:
  • Ограничаване на разпространението чрез карантина
  • Задължително носене на маска при близък словесен контакт с непознати
  • Избягване на ръкостискане, прегръдки
  • Спазване на разстояние от поне 2 метра на публични места.
  • Често измиване на ръцете
  • Честа дезинфекция на повърхности
По-долу са представени данни за заболяемостта и смъртността в България и Германия за последните 2 месеца (Април и Май, 2020), на седмична база, с цел да се проследи и визуализира разпространението на болестта. Такава информация е от значение при вземането на адекватни политически решения.

1. Време на закъснение и относителна смъртност
Данните на Фиг. 1 са извлечени от официални доклади на СЗО [1], през 1 седмица, като първата седмица започва с отчет от 28 Март 2020 г. Диаграмата на новите установени случаи на заболяването COVID-19 в Германия, за 1 седмица за 1 милион население, е съпоставена с диаграмата за броя на смъртните случаи.     Фиг. 1 Разпространение на COVID-19 в Германия. 
1-ви седмичен период започва от 21.III.2020. 

Вижда се, че кривата на новите случаи на заразяване има максимум през седмица № 2 (от 28.III), а кривата на смъртните случаи има подобен вид, но идва със закъснение малко над 2 седмици.  

Закъснението се дължи на факта, че едната диаграма отразява причина, а другата - последствие. Последствията винаги идват с малко закъснение, което в конкретния случай е средно 16 дни

По тази причина, обективно е да се изчислява относителната смъртност към избрана дата, като се дели на броя на заболелите към 16 или поне 14 дни по-раноЗа последните 8 седмици, средната относителна смъртност в Германия е 4.9% от броя на откритите случаи.

2. Разпространение на COVID-19 в България
Разпространението на заболяването през последните 8 седмици в България е показано на фиг. 2. Данните са извлечени от отчети на СЗО, като началната дата е 5 април. 


Фиг. 2 Разпространение на COVID-19 в България. 
1-ви седмичен период започва от 5 Април 2020. 

За последните 3 седмици се наблюдава ясно затихване на заболяемостта, въпреки постепенното освобождаване на ограничителните мерки. 

За последните 6 седмици, средната относителна смъртност в България е 6.2 % от броя на откритите случаи

3. Заключение
Използвани са избрани данни, публикувани на сайта на Световната здравна организация, които са анализирани със седмична стъпка. 
От данните за Германия се вижда, че там кризата затихва, като максималната заболяемост е била през седмицата 30 Март - 5 Април, а максималната смъртност е била две седмици по-късно. Втората диаграма изостава от първата с 16 дни
Когато относителната смъртност се пресмята спрямо броя на същата група хора, които са установени като заразени 14 дни по-рано, за Германия тя е средно 4.9% от броя на установените заразени с COVID-19. За последния седмичен период (24.V - 30.V), в Германия има 41 нови заболели за седмица за 1 милион население и 3.4 броя смъртни случаи на седмица за 1 милион население.


За България, числата са значително по-малки и това се характеризира и с по-големи колебания по диаграмите, Фиг.2. Висока заболяемост е имало от 3 до 5 седмица от изследвания период (20 Април - 10 Май). За последния седмичен период (25.V - 31.V) в България има 15 нови заболели за седмица за 1 милион население и 2.0 броя смъртни случаи на седмица за 1 милион население. 

Ясно е, че в България епидемиологичната вълна отминава. Ранно въведените ограничителни мерки са изпълнили своята роля и последствията от COVID-19 за нас са значително по-слаби отколкото за други държави. 

Теоретично, при продължаване на част от мерките за още месец, заразата би могла да изчезне напълно. На практика, поради разхлабване на ограничителните мерки, както и поради възможен пренос от други държави, вторична вълна е възможна.

Ежедневните изявления на Националния щаб за борба с коронавируса е уместно да бъдат заменени със седмични.   

Източници
[1] Световна здравна организация, https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/, посетен на 31.V.2020 и 1.VI.2020. 


Полезни връзки
1. Станете фейсбук приятел с автора: Румен Кръстев
2. Последвайте фейсбук страницата на Институт за хората и промените