14 януари 2021

Цел на човешкия живот

 


Увод

Светът се променя непрекъснато, ние също се променяме. Раждаме се, живеем и умираме. Но, животът на всеки е една непрекъсната поредица от промени. Голяма част от тях не зависят от нас, но има и много промени, които завият от нас, от нашите действия, от това което решаваме да правим (и го правим).

Тези решения зависят от както от ситуацията в която сме, така и от нашето състояние.

Когато говорим за състояние на един човек, трябва да определим неговото състояние от всички гледни точки, които са важни за него. Например: здравословно състояние; финансово състояние. Състоянието на ума е определящо за това как той се чувства и какво прави. А неговите цели, към които той се стреми, са част от състоянието на неговия ум, с други думи – от неговото психическо, душевно състояние.   

Каква е целта в живота и как да я уточним?

Когато се интересуваме от целта на някого най-често отговорът има финансов или професионален характер. Примерно:

 • Искам да печеля по 2000 лв/месец
 • Искам да стана митничар.

В предишна публикация обсъждах въпроса – кои са най-важните неща в живота на 1 човек. Там е представена 1 класификация от 5 основни категории, като всяка от тях има свои особености. Поради това, за различните неща (попадащи в различни категории) трябва да мислим и да се грижим по различен начин.

Аз мисля, че целта в живота не трябва да се разглежда като една фиксирана точка в пространството, а като пакет от цели, по една или по няколко във всяка категория.

Нека разгледаме отново тази…

Класификация на най-важните неща в живота. Видове цели

 1. Здравно състояние
 2. Психическо състояние
 3. Отношения с други хора
 4. Учене и знания
 5. Постижения и притежавани неща

(Терминът за 2 категория е заменен с аналогична фраза)

Примерен пакет от цели в живота

Във всяка категория може да има по няколко цели. Разгледайте примерния пакет от цели, които са дадени по-долу. Ако се налага, изяснете си особеностите на петте категории, като прочетете тази статия. Преценете колко силно харесвате всяка цел (1 – не ми харесва, 2 - не знам, 3 - малко, 4 - харесва ми, 5 - много ми харесва).

1. Здравно състояние

 • Искам да съм здрав
 • Ще се храня редовно, без да преяждам. Няма да ям …
 • Ще пия бутилирана вода. Няма да пия повече от 50 мл алкохол на ден. Няма да пия…
 • Ще се къпя почти всяка сутрин.
 • Ще се консултирам с личния си лекар, когато не съм здрав и не съм сигурен за лечението.

2. Психическо състояние

 • Искам да съм спокоен и уверен.
 • Искам да съм доволен от живота си.
 • Да се чувствам щастлив и хората да ме приемат така.
 • Искам да знам какви са моите принципни цели в живота.
 • Искам да съм достатъчно съобразителен и във всеки момент да знам какво правя.

3. Отношения с други хора

 • Искам да се разбирам добре с моята жена …
 • Искам да се разбирам добре с моята дъщеря …
 • Искам да се разбирам добре моят син …
 • Искам да се разбирам добре с колегите от работата: ….
 • Искам моят шеф да е доволен от мен.
 • Искам моите подчинени да ме разбират добре. Те са ….

4. Учене и знания

 • Аз се интересувам от ….

и от …

(посочете няколко неща, за които често си мислите)

 • Интересни са ми и чета книги за ….                                                            

и за …

 • По телевизията бих искал да гледам предавания за …….

 • В интернет искам да посещавам сайтове за …

и за …

и за …

5. Постижения и притежавани неща

Тук е мястото на всички други неща, които са важни за вас, но не попадат в горните категории. Вие искате и имате за цел да се грижите за тях, за да бъдат реалност или за да се приближавате към осъществяването на съответната цел.

        

 • Искам да работя като …
 • Искам да изпълнявам съвестно работата си
 • Искам да печеля … месечно
 • Искам да имам дом
 • Аз ще се грижа за дома си
 • Ще си плащам данъците
 • Искам да мога да готвя     


Моите цели в моя живот

Това не е забавно четиво. Вие знаете, че вашия живот е динамичен, че непрекъснато се променя, всеки ден вие взимате решения, работите и се борите за осъществяване на своето виждане за нормален и хубав живот. Голяма част от особеностите на това виждане вие просто ги знаете.

Тази статия може да ви помогне да изясните и класифицирате целта на своя живот, по-точно – онзи пакет от цели, към които всеки ден се придържате или стремите.

Ако не ползвате компютър, вземете своя дневник и пишете. Опишете всичките си цели в живота, като ги поставите в правилната категория.

Ако използвате компютър, отворете дневника си, или нов текстов документ и копирайте в него примерния пакет от цели. Или си запишете този файл – primeren-paket-celi-v-jivota.docx. След това, прегледайте внимателно всяка цел и ако я харесвате – супер, ако не я харесвате – коригирайте и изтривайте, колкото е нужно. Отпечатайте вашия списък с цели.

Заключение

В тази статия се разглежда понятието „Цел в живота“ и то е представено като пакет от важни цели. Те са класифицирани в 5 категории. Обяснен е – примерен пакет от цели в живота, който може да се свали от тук като файл за Word.

Преглеждайте списъка с вашите цели в живота веднъж седмично или поне веднъж месечно. Внасяйте добавки и поправки, когато е необходимо. Това са вашите цели, за вашия живот и те трябва да отразяват точно това, което ВИЕ искате и което смятате за реалистично да постигнете.

Този списък с цели служи като база за сравнение между вашия живот, такъв-какъвто е и този живот – за който мечтаете. Разликите между желания и настоящия живот са причините, заради които вие правите и ще правите различни, конкретни действия. Например

 • Днес ще си направите свой-собствен списък с цели, ако искате да изясните вашите житейски цели.
 • Днес ще споделите връзка към тази статия, ако искате повече хора да я проучат и прилагат.

13 януари 2021

Кои са най-важните неща в живота?Увод

В предишна публикация обяснявам няколко характеристики на качеството на човешкия живот, както и няколко идеи за дейности, които, според мен, са част от процеса на неговото подобряване. Накратко казано, старайте се да правите тези дейности, като ги пригаждате към конкретна ваша ситуация. Когато предприетите действия са добре съгласувани, това ще води до конкретни подобрения във вашия живот. Разбира се, ако мислите че още нещо трябва да се направи – направете го. 
В споменатата публикация се говори за отделния човек (като физическо лице), за другите хора, за вътрешното душевно състояние на човека, за здравето, за отношенията с другите хора, за ученето и знанията, за управление на постиженията и притежаваните от 1 човек неща. По-долу разглеждам малко по-задълбочено тези въпроси. 

За важните неща в живота

Защо съм писал за тези неща? Защото, аз смятам, че те са важни.

Както е известно, всяка монета има 2 страни. Инженерните чертежи показват разработваното изделие от три изгледа (отпред, отстрани, отгоре), както и в разрез (виждат се вътрешните части).

Аз съм инженер по образование, но моите интереси не са само технически. Интересно ми е как работят двигателите с вътрешно горене и колко ефективно преобразуват енергията. Обаче, още по-интересно ми е да знам - как мислят и работят ХОРАТА. Как действат групите от хора. Защо правят едно или друго нещо? Как се случват тези неща? Какво хората правят за да водят живот който им харесва, за който могат да се похвалят, че е с високо качество?

Хората са много по-сложни от двигателите с вътрешно горене. Затова гледните точки (научните области) които описват тяхната същност са повече и доста разнообразни (биология, психология, социология, медицина и други).

Когато говорим за качество на живот и за балансиран живот, трябва да обръщаме внимание на всички видове дейности, които считаме за важни. Разбира се има и много други неща, които биха могли да ни засягат, но един човек не може да разбира от всичко и да се занимава с всичко. Затова той трябва да си изясни кои са важните за него неща и да разпределя времето и усилията си точно за тези неща, за подобряване на тяхното състояние. 

Кои са най-важните неща в живота?

Аз вече споменах моята класификация за първото ниво на важните неща в моя живот:

 1. Здравно състояние
 2. Вътрешното душевно състояние
 3. Отношенията с другите хора
 4. Ученето и знанията
 5. Постиженията и притежаваните неща

Класификация важните неща на две нива

В тази рамка може да се посочат други, по-конкретни неща, които са важни за всеки човек:

1. Здравно състояние

 • Удовлетворяване на физиологичните нужди на тялото (въздух, вода, топлина, храна)
 • Удовлетворяване на хигиенни нужди (тоалетна, баня, грижи за ноктите, кожата, подстригване)
 • Здраво тяло
 • Лекуване на наранявания по кожата и други нарушения.

2. Вътрешно душевно състояние

Всеки човек непрекъснато преценява своето състояние, както и обстановката, в която се намира.

Една част от тази преценка се и извършва бързо и подсъзнателно, емоционално, като така се формира емоционалното състояние.

Друга част от тази преценка се извършва по-бавно, съзнателно, на интелектуално ниво. Това са способностите на човека да разбира информация (за обстановката, за себе си), да анализира и разсъждава, да има въображение за предполагане, планиране и представяне на нови неща.

Резултатите от емоционалната дейност и от интелектуалната дейност се проектират в съзнанието. Т.е. Осъзнаваме нещо тогава, когато информацията за него се намира в съзнанието.
 • Емоционално състояние: гняв, страх, тъга, презрение, изненада, увереност, радост, любов и др.
 • Интелектуално състояние: вярвания, знания, мисли, предположения, представи.
Всеки човек предприема действия за поддържане на здравето на своето тяло (диша, пие вода, храни се, спи и т.н.), както и други действия по емоционални и/или интелектуални причини.

3. Отношенията с другите хора

Ние сме социални същества, т.е. не живеем сами а непрекъснато поддържаме отношения с други хора, вкл. специфични групи от хора. Като:
 • Интимен партньор
 • Децата
 • Родителите
 • Приятелите
 • Приятели от социалните мрежи
 • Колегите в работата
 • Администрацията в службата
 • Продавачките в магазините
 • Играчите от любимия отбор по…
За различните групи правилата на поведение са различни. Но, добре е да знаем кои са хората, от тези групи, с които искаме или се налага да общуваме. Колко време бихте отделили за всеки от тях? Какво бихте направили за него?

Отношенията с хората обикновено имат емоционални причини и оказват промени на емоционалното ни състояние.

4. Ученето и знанията

Има дейности които правим с цел развитие на интелектуалното ни състояние. Например:
 • Ходене на училище
 • Четене на книги, статии, блог постове
 • Гледане на образователни филми
 • Слушане на интересни подкасти (поредица от аудио-записи)
 • Образователни курсове

5. Постиженията и притежаваните неща

Има действия които предприемаме по емоционални причини (защото искаме нещо, защото ни е нужно, защото се страхуваме от нещо и т.н.) и има действия които предприемаме по интелектуални причини (защото разбираме, че трябва да се направи заради друго нещо).

Много решения и действия могат да имат както емоционални, така и интелектуални мотиви.

Примери:
 • Обличаме се, за да не ни е студено
 • Обличаме се, така че да ни харесват и уважават
 • Купуваме храна, за да се храним
 • Ползваме прибори за хранене, защото така е удобно и такава е традицията
 • Купуваме прибори, защото ни трябват
 • Измиваме приборите, защото не искаме да ползваме мръсни прибори
 • Купуваме миялна машина, защото измива вместо нас
 • Ходим на работа, защото ни трябват пари
 • Помагаме на другите членове от семейството, защото ги обичаме
 • Спим, защото имаме нужда от почивка
 • Забавляваме се, защото така се чувстваме добре
 • Подреждаме и чистим апартамента, защото не ни харесва да е мръсно и разхвърляно.
 • Влизаме във Фейсбук за видим какво интересно са качили нашите приятели.
 • Влизаме във Фейсбук за да споделим нещо интересно за нас (за да се похвалим)
 • Търсим във Гугъл информация за по въпрос (предмет, проблем, продукт), който ни интересува
За повечето хора, постиженията се изразяват с отглеждането на наследници, с размера на спечелените пари, с професионалната кариера, с натрупаното богатство и с натрупаните преживявания през живота. Някога хората са събирали писма и са правели албуми, за да увековечат своите спомени, сега оставяме профили в социалните мрежи.

Има и такива хора, чиито постижения са забележим принос в литературата, музиката, в някоя наука, в икономиката, или в състоянието на техниката. 

Заключение

Аз се надявам, че тази статия ще помогне на много хора да разберат по-добре кои са важните неща за тях. И съответно, като се грижат по-внимателно за важните неща, това ще допринесе те да се променят по желания от тях начин.

ПП: Вземете хартия или отворете един файл и опишете там по-важните въпроси и отговори, които лично ви засягат и които са вдъхновени от текста на тази статия.