понеделник, 16 март 2020 г.

Как да се предпазим от коронавирус

Резюме

Статията съдържа разбираема информация за болестта COVID-19 и препоръки за поведение на хората в условията на световна пандемия.

Увод


През последните няколко месеца човешкият свят драстично се промени заради появата и развитието на така наречения корона-вирус или накратко COVID-19. За много хора и бизнеси, разпространението на вируса влияе негативно върху тях, тяхното развитие и техните успехи.

Институтът за хората и промените има за цел да помага на хората да правят положителни промени в своя живот, да повишават скоростта на своето развитие и своите успехи. Ние предлагаме образователен курс в тази област, www.in-pc.org/liraus-3. Четвъртия модул от курса е фокусиран върху това "Как да преодоляваме отрицателните емоции". В него, освен принципен подход, е описана и - примерна последователност от стъпки за преодоляване на отрицателните емоции, състояща се от 18 стъпки. Голяма част от подготвителните стъпки са въпроси, на които човекът, заел се с преодоляването на своята отрицателна емоция, трябва да отговори, в контекста на своята конкретна ситуация. Първите три стъпки от нея са:

 1. Трябва да си признаеш, че има нещо което те притеснява или плаши, заради което не се чувстваш добре. Има ли поне едно такова нещо? 
 2. Какво те притеснява или плаши? Как се нарича то? Дай му име.
 3. Каква е причината за този проблем? Опиши я с няколко думи.

После има няколко стъпки, с мотивационна и аналитична природа. В 10 стъпка събираме информация за проблема от други хора:

    10. Как другите хора решават подобни проблеми? Напра ви проучване.  приятели, питай специалисти, потърси в интернет.Тази статия съдържа отговори на горните въпроси, в контекста на настоящата ситуация - световна пандемия с COVID-19. Информацията е представена опростено, за да бъде разбираема за повече хора. Идеята за борбата със заболяването е визуализирана на фиг. 1.

Фиг.1 Трябва да се борим с COVID-19.
  


Проблемът

Сега, 16.03.2020 г., тази болест е обявена за световна пандемия. Непрекъснато се обявяват данни за нови заразени и нови починали, в много държави. Държавите предприемат нечувани мерки за ограничаване на разпространението на заразата. Дейността на организациите, където се събират много хора е забранена за някакъв срок. В големите магазини рафтовете се изпразват, а хората с препълнени колички трябва да стоят на метър и половина разстояние, за да се намали вероятността за предаване на заразата.  

     Въпроси и отговори 
На въпрос № 1, "Има ли нещо, което да ме притеснява или плаши?", моят отговор е 
"ДА, има. Описаната по-горе ситуация е необичайна и притеснителна".

На въпросите от 2 стъпка, "Какво ме притеснява или плаши? Как се нарича то? ", моят отговор е: "Казват, че вирусът COVID-19 е опасен и силно-заразен; Правителствата в много държави предприемат отчаяни мерки за ограничаване на разпространението и смъртността. Много хора се презапасяват с храна и други стоки, вероятно от страх, че магазините ще бъдат затворени или празни. Има много временно затворени бизнеси. Показателите на борсите се сриват. Има изказвания от видни икономисти, че през 2020 г., вече има световна икономическа криза. Ситуацията е много динамична и непредвидима.
Това, което ме притеснява е световна икономическа и хуманитарна криза"

За 3 стъпка, "Каква е причината за този проблем?", вече става ясно, че причината е болестта COVID-19, която причинява смъртни случаи на предимно възрастни граждани и се разпространява изключително бързо. 

Вече е ясно, че тази причина поражда сериозни негативни последствия за хората, търговските организации, държавните институции,  правителствата, локалната икономика и световната икономика.  

Ние можем да бездействаме и да се оставим на течението. Или можем да правим разни предположения за развитието на събитията и да предприемаме отчаяни действия, заради обосновани или необосновани страхове. 

Аз мисля, че е добре да предприемаме обосновани действия. Те се основават на собствени изводи или на препоръките от авторитетни хора, специалисти в своята област. 

Част от информацията, която проучих, (10 стъпка от ...) е описана в следващата секция. Това са извадки от публикувана онлайн статия "Клинично лечение и рискови фактори за смъртност на възрастни стационарни пациенти с COVID-19 в Ухан, Китай: ретроспективно групово проучване" на екип от китайски лекари Fei Zhou, Ting Yu, Ronghui Du и други, [1], които са представени в силно съкратен вид и в превод на български език.

Информация за COVID-19

В това ретроспективно групово проучване са включени всички болни на възраст над 18 години с лабораторно потвърден COVID-19 от болница Джининтан и белодробна болница Ухан (Ухан, Китай), които са изписани или починали до 31 януари 2020 г. Проучването включва 191 пациенти от които 137 са изписани, а 54 са починали в болница. 
През декември 2019 г., град Ухан, столицата на провинция Хубей, в Китай, стана център на огнище на неизвестна досега пневмония. До 7 януари 2020 г. китайските учени изолираха нов корона-вирус, причиняващ Остър Респираторен Синдром (ОРС) - болест, която по-късно стана известна като коронавирусна болест-2019 (COVID-19).
    Резултати от проучването
Средната възраст на тези 191 пациенти е била 56 години, като половината от тях са между 46 и 67 годишни. Почти половината пациенти са имали съпътстващи заболявания: хипертония, диабет, коронарна болест на сърцето. Най-честите симптоми при прием в болница са били температура, кашлица, отделяне на храчки и умора. Основните лабораторни маркери са проследени от началото на заболяването. Табл. 1 съдържа извадка от избрани показатели, измерени при приемането в болница. 

Таблица 1. Показатели на пациентите при приемане в болница
{извадка; числата показват % или
q2 (q1-q3) - средна стойност (интервал за 50% от стойностите), 25% са под q1 и 25% са над q3}

Средното време от началото на заболяването (т.е. преди прием в болница) до изписване или смърт е 22 дни (в половината от случаите времето е между 18 и 25 дни), като средното време до настъпване смъртта е 18.5 дни (50% от починалите са лекувани 15 до 22 дни). Средното време от началото на заболяването до затруднено дишане (dyspnea) е сходно при оцелели и не-оцелели: 7 дни средно, след начало на заболяването (4 до 9) дни за 50% от излекуваните. Средната продължителност на диспнеята е 13 дни (9–16). Сепсисът е най-често наблюдаваното усложнение, последвано от дихателна недостатъчност, ARDS, сърдечна недостатъчност и септичен шок. Според статистическия анализ вероятността от смърт в болницата е по-висока при пациенти с диабет или коронарна болест на сърцето. На 32 пациенти е направена инвазивна механична вентилация, от които 31 (97%) са починали. Средното време от началото на заболяването до инвазивната механична вентилация е 14.5 дни (12 –19 дни за половината).

За оцелелите, средната продължителност на регистриране на вируса е била 20 дни (17 –24 дни за половината) от началото на заболяването. Сред излекуваните пациенти, вирусът е регистриран в продължение на 8 дни (най-бързо лечение) до 37 дни. Сред 29 пациенти, които са приемали lopinavir/ritonavir и са били изписани, средното време от началото на заболяването до започване на антивирусно лечение е 14 дни (10 до 17 дни за половината).

Количеството на лимфоцитите е значително по-висок при оцелелите отколкото при не-оцелелите; При излекуваните, броят на лимфоцитите е най-нисък на 7-ия ден след започване на заболяването и се подобрява по време на хоспитализацията.

За излекуваните пациенти развитието във времето на показателите температура, кашлица и затруднено дишане, е показано на фиг. 2.
Фиг. 2 Развитие във времето на 3 показателя за излекувани пациенти.
  

Заключение

Статията [1] на китайските лекари беше проучена с цел извличане на информация за заболяването COVID-19, която да е важна от гледна точка на възможностите за предпазване от заболяването, неговото навременно диагностициране и лечение. Избраната информация е описана по-горе. От нея са направени следните

    Изводи

 1. Заболяването е много опасно предимно за възрастни хора, имащи други заболявания.
 2. Седемдесет и два процента от пациентите са излекувани.
 3. Основните симптоми за начало на заболяването са продължителна температура и продължителна кашлица
 4. Третият важен симптом е затруднено дишане (поради развитието на инфекцията в трахеята и белите дробове).  
 5. Затрудненото дишане започва от 4 до 9 дни след началните симптоми (за 50% от случаите). 
 6. Установяването на затруднено дишане, заедно с продължителна температура и кашлица, е сериозно основание за да се търси незабавна специализирана медицинска помощ.      
 7. Всички оздравели са имали (при приемане в болница) високи нива на лимфоцити (0.8 - 1.5 x10^9 бр/литър, за половината) а всички починали са имали по-ниски нива на лимфоцити (0.5 - 0.8  x10^9 бр/литър, за половината). 
 8. Извод № 7 показва изключителната важност на силата на имунната система на човека за неговата способност да преживее заболяването.
    Препоръки
 • Вече е известно, че това заболяване е изключително заразно, пренася се много лесно по въздушно капков път, т.е. чрез кихане, кашляне и попадане на (микроскопични количества от) такива секрети по ръцете или край лицето на други хора. 
 • Имунитетът има съществена роля за прекарване на заболяването. 
 • Пазете себе си. 
 • Ако имате "грипоподобни признаци", т.е. постоянна температура и редовна кашлица, те може да са предизвикани от други заболявания, но може да са следствие от развитието на корона-вируси. Ако имате такива признаци, пазете другите хора. (консултирайте се с лекар и се лекувайте, контактувайте възможно най-малко с други хора). 
 • Основният път на инфекцията е: уста-гърло-трахея, бели дробове.
 • Хора със здрава имунна система могат да преживеят заболяването с помощта на обичайни средства за подсилване на имунитета и консултация с личния си лекар по телефона. По време на заболяването те са потенциални разпространители.
 • Ако имате грипоподобни признаци, пазете другите хора.
 • Установяването на затруднено дишане, от 3 до 10 дни след началото на температура и кашлица е сериозно основание за търсене на болнична лекарска помощ.


Източник

1. Fei Zhou*, Ting Yu*, Ronghui Du* et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Thelancet.com. Published online - March 9, 2020 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30566-3  (corrected on March 12, 2020)


Полезни връзки

www.facebook.com/rum.krastev11 - Фейсбук страница на автора
www.инхоп.бг - Страница на Институт за хората и промените
liraus.com - Страница на дигитален курс за личностно развитие и успех

понеделник, 20 януари 2020 г.

Какво ново през 2020?

Увод

Този блог беше започнат през 2017 година с цел тук да се публикуват статии отнасящи се до промените в света около нас, както и в живота на хората.

Правих го, защото искам моите знания и проекти в тази област да получат по-широка подкрепа и защото вярвам, че практическото изпълнение на тези проекти ще допринесе за развитието на човечеството.

Може да се види, че за 2017 г. има 36 публикации, за 2018 те са 12, а за 2019 - само 2.

Намаляващия брой не означава, че моите интереси в тази област са се променили, нито означа, че съм работил по-малко. Или съм създал по-малко.

В действителност, писането на публикации по една тема е крайно недостатъчно за реализиране на целите на пишещия. Тези цели изискват изпълнение на други задачи. Просто моята работа беше пренасочена към друг вид задачи и резултати.

Сега няма да се спирам подробно на правеното през последните три години.

Ще обърна малко внимание само на крайния резултат, към края на 2019 г., както и на намеренията за моята публична дейност през 2020 година.

Намерения (План) за 2020 година

В този блог вероятно няма да има повече публикации, или ако има, те ще са малко.

Важно е това, което правим, да бъде достатъчно фокусирано към един краен резултат. През 2020 година, моето внимание е насочено към усъвършенстване (преработка) и по-смело предлагане на съдържанието на Курса за личностно развитие, по следните начини:

Нищо не е по-важно, от следващата ти стъпка! Каква е тя?

понеделник, 1 април 2019 г.

3-2 Вечерни лекции

Лираус

В интернет на адрес in-pc.org/liraus е качена поредица от информационни материали на тема личностно развитие и успех. Този курс е предназначен за хора, които имат нужда от организационно подпомагане, за да подобрят удовлетвореността от живота си. По-конкретно - те ще подобрят начините по които решават проблемите си и начините, по които предприемат действия за осъществяване на желанията си.

Какви ползи очакваме да имат хората, които го преминат?
 • По-добро разбиране за себе си и за околния свят. 
 • Ще изучават техники за уточняване на проблемите и за намиране на пътища за тяхното решаване.
 • Ще могат по-добре да формулират на желанията и целите си, както и да намират на пътища за тяхното осъществяване.
 • Ще се научат по-лесно да си оформят мнение.
 • Ще се научат по-лесно да вземат решения.
 • Ще се научат за контролират и насочват това, което правят, в посока към исканите резултати, т.е. към постигане на желаните успехи.

Уроците от курса за личностно развитие и успех са достъпни по няколко начина през неговия сайт, който е достъпен и през адрес liraus.com

Покана за безплатни лекции

От 1 Април 2019 г. ще започна безплатно представяне на всички уроци от този курс: 
 • Уроците ще бъдат представени в случаен, разбъркан ред
 • Ще има няколко литературни четения
 • От 1 април до 3 май - всеки ден, без неделя
 • Вечер от 21:10 ч. 
 • Предаване на живо (LIVE) от фейсбук страницата "Румен Кръстев, Инхоп".
 • Към всеки урок ще има .pdf резюме от 1-2 стр.
🙂
Какво ще научите и как то ще подобри живота ви, зависи най-вече от вас!понеделник, 21 януари 2019 г.

3-1. Безплатни уебинари

Увод

Новата година дойде и три седмици от нея вече отминаха. Едни хора разчитат на пожеланията и късмета, а други работят не само за мечтите си, но и за всичко, което им се налага да правят.
Най-общия принцип за вършене на работа от хората е доста прост:

Гледаш, преценяваш, мислиш, решаваш и я правиш

 • Аз знам и мога да видя, че съм публикувал една поредица от учебни материали (курс) и тя е достъпна през нейната интернет страница (in-pc.org/k2). Една част от материалите се предлага безплатно (10 видео-записа), а целия курс или части от него се предлагат платено, по още 5 начина.
 • Аз искам тези материали да достигат до други хора и да им помагат за подобряване на тяхното лично развитие и на техния успех.
 • Мисля, че разпространението на курса може да стане чрез постове в социалните мрежи, използване на помощен софтуер и подходяща реклама.
 • Заради тази цел, съм решил да създам и поддържам в социалните мрежи няколко профила и страници (този блог, фейсбук профил, 2 фейсбук страници, 1 фейсбук група, инстаграм профил, youtube канал). 
 • Наскоро реших, че редовно ще правя безплатни уебинари и на тях ще разказвам съществени и интересни части от този курс, за да привличам вниманието на хората към него. Ако един човек хареса такъв уебинар, вероятно ще предположи, че целият курс също ще бъде полезен за него.
 • Следващия безплатен уебинар ще бъде на 26.1.2019 г. 

 

  Вижте повече за този уебинар:  ⇓


 

неделя, 30 декември 2018 г.

2-12. Какво направих през 2018 година?

Увод

Аз започнах този блог като място, на което да споделям научно-популярни статии отразяващи мои интереси или намерения. Те се оказаха доста разнообразни и това не е случайно. 

Аз съм такъв, имам интереси в няколко области. Но не съм "всичко почвам - нищо не довършвам". Аз знам как да се фокусирам върху една работа и как да подреждам приоритетите си, т.е. - важните за мен неща.

През 2017 започнах собствен бизнес - "Институт за хората и промените" с цел - създаване и предлагане на разнообразни продукти (стоки и услуги), които да променят живота на хората към по-добър. През 2017 започнах да правя по 1 статия седмично в този блог, защото други "ментори", по-успели от мен, даваха такива съвети - често да правим статии, за да разберат хората за нас и да изградим доверие в това, което предлагаме.

2018

През 2018 година в блога има само 12 статии, защото реших да се съсредоточа повече върху създаването на продукти/услуги и тяхното предлагане, отколкото върху някакви статии. 

Личен план

Това са онези неща, които не са "работа" и не са "собствен бизнес", но са важни за нас. 
Аз не съм много суетен, но се грижа достатъчно за себе си. Храня се умерено, не прекалявам с алкохол, не пуша, всеки ден ходя около 90 минути пеша. Семеен съм и през годината не съм пожелавал да си сменям жената. Днес - също нямам намерение за друга. Бяхме на море за 10 дни и 3 пъти на по-кратки екскурзии в България.

Работа

Аз работя като доцент към Институт по механика - БАН. Знам си работата и когато приема задачи за вършене, те винаги са готови в срок и с най-добротото качество, което мога да постигна за заделеното време. През 2018 г. имам 2 публикации, като втората е самостоятелна. Темата е доста "иновативна" и няколко години тази публикация не можа да премине през рецензентите на западни или български списания, но най-накрая - излезе в международно списание с индийско издателство:  http://www.ikpress.org/index.php/JAPSI/article/view/4239
Работното ми време е "гъвкаво" и мога да отделя достатъчно време за:

Собствен бизнес 

Институтът за хората и промените (ИНХОП), Institute for the people and changes (IN-PC), предлага дигитални продукти и услуги чрез своите интернет страници, които са достъпни през два домейна: инхоп.бг и in-pc.org. В началото на 2018 функционираше сайт, направен с помощта на платформата за електринни магазини Gombashop. За мен беше важно клиентите да могат "да влизат" до зоната с предлаганите продукти, както и да могат да плащат с банкова карта. Тази платформа обаче, е удобна за електронни магазини предлагащи стоки със снимки, тя не е удобна за дейността на ИНХОП. Затова, през Април реших да направя нов сайт. Той се хоства на сървър на NS1 и го правя с платформата Wordpress.


Освен този блог, за популяризиране на ИНХОП и на неговия основател поддържам в социалните мрежи

През Януари на интернет страницата се предлагаха електронната книга "Трите измерения", няколко pdf публикации на тема "решаване на проблеми" и "по-добро разбиране на околния свят", както и билети за консултации с мен, по такива въпроси. 
  
Нямаше желаещи да си купят pdf публикациите, от които да се научат как да решават проблемите си. Реших да подготвя и предлагам една поредица от 4 презентации, които да направя на видеозапис и да предлагам заедно с pdf файл със слайдове, както и с консултации по темата. Те бяха предложени безплатно за обсъждане в групата "Съвет по промени" през Март - Април. (После спрях достъпа)

После курсът беше разширен до 7 презентации и  през Май-Юни готовият курс беше предложен със заглавие "Как да живеем добре?". Към презентациите има подготвени тестове. Вижте 1 тест.

На 27 Юли 2018 Инхоп стана на 1 година, юридически.

През Август, Септември и Октомври беше време за почивка и за почит към моите технически интереси. Трите публикации от блога, през този период, са с техническа ориентация. Всеки човек трябва да уважава онова, което вълнува сърцето му.

... Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, *, Windows 10.
Прогресът е последователност от промени. 


При поредния преглед на учебния курс реших, че подготвеният учебен материал трябва да бъде раздробен до по-малки уроци. Така, през Ноември и Декември, следващата версия на курса беше публикувана в интернет на собствен сайт със заглавие 

"Лично развитие и успех" (ЛРУ)

  сайт: in-pc.org/k2


Уроците вече са 24. Всеки урок съдържа: 
 • Кратка лекция на видеозапис (screen-recording)
 • Презентация - пакет от слайдове, направена като pdf файл.
 • Мисловна тренировка - електронен въпросник по темата на урока, направен с помощта на Google Формуляри.
Билет за достъп до курс за ЛИЧНО РАЗВИТИЕ И УСПЕХ, който е с 50% намаление,
при обещание за преминаване на курса и оставяне на отзив за него, в 30 дневен срок.
Дейността на Института за хората и промените се осъществява през интернет и разбира се, към сайта на курса има електронен магазин. С цел улесняване на достъпа до този курс (за личното развитие и успеха на студентите, които го изучават) учебните материали се предлагат по 6 различни начина:
 1. Достъп до курса + консултации с неговия автор, за 1 месец
 2. Достъп до курса (през неговата интернет страница, както и като поредица от 24 съобщения до Фейсбук Месинджър с връзки към уроците)
 3. Достъп до курса с 50% намаление + обещание за преминаване на курса и оставяне на отзив, за срок от 1 месец
 4. Достъп до 24-те видеозаписа на курса за ЛРУ
 5. Достъп до първите 10 урока от курса за ЛРУ 
 6. БЕЗПЛАТЕН достъп до първите 10 видеозаписа от курса за ЛРУ, изпращат се до вашия Фейсбук месинджър.

Проучете сайта на курса за Лично развитие и успех


 Разгледайте електронния магазин


Ако имате мнение, предложение или коментар, пишете по-долу или ме потърсете през обявените по горните страници възможности за връзка.

На мен ми е приятно винаги когато виждам, че хората през последната година правят поне толкова, колкото са направили през предишната година! 

Ако разбирате, че през следващата година можете да направите повече неща и по-хубави неща, вероятно осъзнавате, че това може да се случи като действате самостоятелно, както си знаете, или като се научите на нови методи, или като се съветвате с друг, подходящ човек. 

Никой не може да ти направи това, което сам си направиш!
😃

събота, 27 октомври 2018 г.

2-11. Сили и равновесие

Увод

В предишна статия [1] са разгледани основните понятия на кинематиката на движението на материална точка: позиция, време, скорост и ускорение, както и основните уравнения, които ги свързват.
Динамиката е дял от механиката, който се занимава с причините за възникване на движенията, които наричаме сили. Има различни видове сили и в много случаи се наблюдава - равновесие на няколко сили. Статиката се занимава с равновесието между конкурентни сили.

По-долу са обяснени част от основните понятия и принципи, отнасящи се до динамиката на материална точка. Обясненията са дадени максимално опростено, с практическа насоченост и е възможно да се различават малко от описаното в строгата научна литература. Разгледана е ситуацията на равновесие между гравитационна сила и центробежна сила.

Основни понятия и принципи на динамиката и статиката

1. Маса
Както е известно, материята има маса. Масата обикновено се бележи с m, измерва се в килограми [kg] и е основна измерителна единица в SI. Други технически величини се дефинират с уравнения, свързани с масата на разглеждано тяло или система от тела.

2. Сила
Движенията се предизвикват от сили. Т.е. силата (force) e това понятие, с което обозначаваме големината на причината за разглежданото движение. В SI, измерителната единица за сила е Нютон [N].

3. Втори закон на Исак Нютон (на механиката)
Разглеждаме движението на някакво тяло и по-точно - движението на центъра на масата на това тяло, в една инерциална координатна система. Ако можем да измерим ускорението a (acceleration) на движението на това тяло, то силата, която му действа, се определя с втория закон на Нютон:

 (1)      F = m a

4. Резултантна сила
На разглежданото тяло може да му действат няколко сили и тогава неговото движение се определя от резултантната сила, т.е. от сумата на всички действащи сили (j е означението на всяка от тях):

(2)     F = F

5. Първи закон на Нютон
Ако резултантната сила е равна на нула, тялото запазва своята скорост на движение, т.е. тя остава постоянна. Това твърдение следва пряко от втория закон на Нютон и от определението за ускорение.

(3)    Когато F = 0 тогава a = 0 и v = пост.  

6. Трети закон на Нютон
Когато две тела са в равновесие, силата с която второто действа на първото е равна на силата с която първото действа на второто, но е обратна по посока.
Закон за гравитацията

Исак Нютон обяснява наблюдавания факт, че планетите обикалят около Слънцето със закона за гравитацията (привличането), според който две тела с маси m₁ и m₂ се привличат със сила F и тази сила зависи обратно пропорционално от втората степен на разстоянието r между техните центрове:

(4)       

Където G = 6,674.10⁻¹¹  m³kg⁻¹s⁻²  се нарича гравитационна константа.
Силата и ускорението са вектори, т.е. те имат посока, в разглеждания случай - посоката е от центъра на второто тяло (планетата) към центъра на първото (Слънцето).
Защо Слънцето и планетите се привличат, но разстоянието между тях се запазва? Очевидно, има втора сила, която се противопоставя на първата и сумата от тях е 0. Произходът на втората сила е обяснен по-долу.

Движение по кръгова орбита

Планетите се движат около Слънцето по орбити, които по форма са близки до кръг и с приблизително постоянна скорост. Посоката на силата е перпендикулярна на посоката на скоростта и затова, тази сила не предизвиква изменение на скоростта на движение на планетата, но предизвиква постоянно изменение на посоката на тази скорост, като така движението от праволинейно се превръща в кръгово.

Центробежна сила
От друга страна, постоянното изменение на посоката на движение поражда друг вид сила - инеционна сила, която в случая се нарича центробежна сила. 
Известно е уравнение за центробежната сила при движение на тяло с постоянна скорост по кръгова орбита с радиус :

(5)   

Разстоянието между Слънцето и планетата се запазва, защото гравитационната сила е насочена към Слънцето, а центробежната сила е насочена точно в обратната посока и освен това, те са равни по големина, т.е. тяхната сума е равна на нула и съответно, скоростта на приближаване или отдалечаване е равна на нула.

Скорост и разстояние
От сравнението на уравненията за гравитационната сила и за центробежната сила следва, че скоростта на обикаляне на планетите не зависи от тяхната маса, а зависи само от масата на Слънцето M и разстоянието до него:

(6)      

Заключение

Разгледани са няколко основни понятия и закони на статиката и динамиката. Обяснено е по опростен начин движението на планетите около Слънцето.

Познанията, които имаме може да са малки или големи, но публикациите, които правим винаги покриват само една малка част от тях.

За консултации относно технически модели и изчисления може да потърсите автора, доц. д-р инж. Румен Кръстев, посредством сайта на Институт за хората и промените: инхоп.бг.

Референция

1. Кръстев, РК, 2-10. Кинематика. Светът се променя непрекъснато, ние също. 09/2018 (www.wechange-bg.blogspot.com/2018/09/2-10.html )

неделя, 30 септември 2018 г.

2-10. Кинематика

Увод

Светът се променя непрекъснато и ние (хората), също се променяме. Физиката се занимава с точно описание на материалния свят. Механиката е един от основните раздели на физиката, който се занимава с изучаване на движението на материалните тела и силите, действащи между тях. Кинематиката е дял от механиката, занимаващ се с двежението. Основните понятия в кинематиката са разгледани по-долу.

Основни понятия в кинематиката

Позиция

Позицията на точки или центъра на материални обекти се дефинира чрез разстоянието между тях и центъра на избрана координатна система. В зависимост от това, което ни интересува, можем да използваме координатна система с едно, две или три измерения. В SI, мерната единица за разстояние е метър. Идеята за позиция на точка е показана на фиг. 1, като разстоянието е означено с y.
Фиг. 1 Позиция на точка в едномерна координатна система с начало О и положителна посока +y.
Време

Времето се измерва с часовници. Има много видове часовници, но общото между всички тях, е, че броят някакъв повтарящ се процес и показват резултата. Например, механичните часовници броят колебанията на махало и показват резултата чрез позицията на две или три стрелки. За да бъде приложим както за малки интервали от време, така и за големи, е общоприето, че стрелката за минутите ще се движи 60 пъти по-бавно от стрелката за секундите, а стрелката за часовете ще се движи 60 пъти по-бавно от стрелката за минутите. И така, 1 час има 3600 секунди. Освен това, едно денонощие има 12+12 = 24 часа. Едно завъртане на Земята около Слънцето става за малко повече от 365 дни. Луната обикаля около Земята за 28 дни. Една година би трябвало да има 365.25/28 = 13 месеца но, някога, някой е взел друго решение.

Скорост 

Не само показанието на часовника се променя, но позицията на разглеждания обект също може да се променя. Ако към два момента на времето, означени t₁ и t₂, знаем, че позицията на разглеждания обект е y₁ и y₂, тогава неговата средна скорост на преместване е 

(1)                      v = (y₂-y₁) / (t₂-t₁)

Скоростта на преместване към момента t е изменението на позицията, dy, което наблюдаваме за безкрайно малко нарастване на времето, dt.

(2)                      v|t = dy / dt

Ускорение

Скоростта може да се променя. Бързината с която става това, наричаме ускорение:

(3)                      a = (v₂-v₁) / (t₂-t₁)

Ускорението на една материална точка също може да се променя. В много случай може да се приеме, че ускорението е постоянно (константа) или, че то се изменя скокообразно.

Ако ускорението е положително, скоростта нараства (точката се  ускорява). Ако ускорението е отрицателно, тогава скоростта намалява (движението на точката се забавя).

Думата "гравитация" означава "привличане". Нашата планета привлича всички тела към себе си, към своя център. На земната повърхност ускорението, характеризиращо това привличане, е приблизително = 9.806 m/s². Има малка разлика между измереното ускорение на екватора и измереното ускорение на полюсите, заради центробежната сила и заради формата на земята (не е идеална сфера с равномерна плътност).

Понякога ускорението се посочва в относителни единици спрямо земното. Например, при маневри със самолет военните пилоти понасят натоварване до 10g, като са екипирани със специален костюм.

Практически уравнения

Нека началния момент t₁ = 0. Зададени са начална скорост и постоянно ускорение.
 • Как ще се измeни скоростта за време t₂?
(4)                     v₂ = v₁ + a t
 • Каква ще бъде позицията на точката в момента t₂?
(5)                y₂ = y₁ + vta t² /2

Примерни задачи

 • Ако ускорението на точката е 0, как ще се измени скоростта за 1 час? 
Отговор: Съгласно ур. (4), v₂ = v₁. Скоростта не се променя при липса на действаща сила, т.е. при нулево ускорение.
 • Куршум е изстрелян вертикално със скорост 500 m/s. На каква височина ще бъде след 3 s. Каква скорост ще има след 3 s. Каква максимална височина ще достигне? При търсене на решенията да се приеме, че земното ускорение е постоянно 9.81 m/s² и влиянието на въздушното съпротивление да се пренебрегне.
Решение
Поставяме началото на координатната система при мястото на изстрела и положителната посока е нагоре. Началното движение е с посока нагоре, а земното ускорене действа надолу, т.е. a = - 9.81 m/s². 

 y₂ = y₁ + v₁ t + a t² /2 = 0 + 500*3 - 9.81 * 3² / 2 = 1500- 44 = 1456 m.

 v₂ = v₁ + a t = 500 - 9.81*3 = 471 m/s

При достигане на максималната височина, v₂ = 0 = 500 - 9.81t. Следователно това ще стане след време:

t = 500 / 9.81 = 51 s.

Към този момент височината ще бъде:

 y₂ = y₁ + v₁ t + a t² /2 = 0 +500*51 - 9.81*51² / 2 = 25500 - 12758 =  12742 m

Заключение

В тази статия са представени основните понятия в кинематиката. Дадени са уравненията за пресмятане на равномерно, ускорително или закъснително движение на материална точка. Реалността винаги е по-сложна от моделите, които използваме. Например, въздухът оказва съпротивление. Отчитането на силите от въздушното съпротивление е друга задача.

Техническа или организационна помощ може да потърсите от автора, доц. д-р инж. Румен Кръстев, посредством сайта на Институт за хората и промените: инхоп.бг.