20 януари 2020

Какво ново през 2020?

Увод

Този блог беше започнат през 2017 година с цел тук да се публикуват статии отнасящи се до промените в света около нас, както и в живота на хората.

Правих го, защото искам моите знания и проекти в тази област да получат по-широка подкрепа и защото вярвам, че практическото изпълнение на тези проекти ще допринесе за развитието на човечеството.

Може да се види, че за 2017 г. има 36 публикации, за 2018 те са 12, а за 2019 - само 2.

Намаляващия брой не означава, че моите интереси в тази област са се променили, нито означа, че съм работил по-малко. Или съм създал по-малко.

В действителност, писането на публикации по една тема е крайно недостатъчно за реализиране на целите на пишещия. Тези цели изискват изпълнение на други задачи. Просто моята работа беше пренасочена към друг вид задачи и резултати.

Сега няма да се спирам подробно на правеното през последните три години.

Ще обърна малко внимание само на крайния резултат, към края на 2019 г., както и на намеренията за моята публична дейност през 2020 година.

Намерения (План) за 2020 година

В този блог вероятно няма да има повече публикации, или ако има, те ще са малко.

Важно е това, което правим, да бъде достатъчно фокусирано към един краен резултат. През 2020 година, моето внимание е насочено към усъвършенстване (преработка) и по-смело предлагане на съдържанието на Курса за личностно развитие, по следните начини:

Нищо не е по-важно, от следващата ти стъпка! Каква е тя?