28 октомври 2017

33. Сламка

На Земята има живот. Оцеляват тези животни, които успяват да се грижат за себе си. Постоянно търсят храна и се пазят, да не бъдат изядени. В много случаи, тези дейности се извършват колективно. Отделните индивиди образуват общество. Случва се, един да помага на други срещу храна или друга необходимост, или безплатно – просто от любов.

Ние, хората, сме част от земния живот, ние сме най-развитото същество. Ние непрекъснато преценяваме емоционално ситуацията, в която се намираме. От тази емоционална преценка зависи – как ще реагираме и дали ще реагираме. Няма да се задълбочавам в различните видове усещания, но грубо – можем да ги разделим на положителни и отрицателни (на приятни и неприятни, хубави и лоши, желани и нежелани, пораждащи удовлетворение или стахове). Според речника [1], думата проблем има 2 значения:
  1. Сложен въпрос, който изисква разрешаване, изучаване, изследване. 
  2. Неприятност, трудност.
Колкото по-зрял става един човек, толкова повече проблеми той знае как да решава, но очевидно, всички хора понякога имат проблеми. С цел подпомагане на процеса на решаване на проблеми, беше разработен Метод за решаване на проблеми.

Формулировка на задачата

Как се решават проблеми? Може ли да се измисли и опише универсален метод, приложим при решаването на всякакви проблеми? Аз мисля, че може да се опише такъв метод. Какво ще съдържа той? 

Разглеждаме някакъв проблем, който засяга 1 човек. Този човек наблюдава какво става около него ако той възприема някаква особеност от видяното с отрицателна емоция, то тази особеност за него е проблем. Този човек, както и други хора може да са част от тази особеност, но не винаги. Човекът изпитва необходимост да реагира по съответен начин така, че неприятната особеност да изчезне. Ако той направи това по правилен начин, неприятната особеност ще се промени и вече няма да е неприятна. Нека да формулираме тази идея отново: 
  • Един човек счита, че има проблем тогава, когато в близкия свят около него има някаква особеност, която е неприятна за него. 
  • Той изпитва необходимост за решаване на проблема, т.е. да се направи нещо така, че неприятната особеност да се промени и вече да не бъде неприятна. 
  • Ако той намери решение и направи нужното, проблемът ще бъде решен и онази особеност вече няма да е проблем. 
Очевидно, методът за решаване на проблеми трябва да е такава последователност от стъпки, че нейното изпълнение да помогне на човека (с проблем) да намери подходящо решение и след това – да го изпълни. 

Кратко ръководство за решаване на проблеми

Готов е един по-завършен вариант на разгледаната идея, който съдържа кратко описание на "Метод за решаване на проблеми в две стъпки" и "Метод за решаване на проблеми в три стъпки". Това ръководство е безплатно и може

 да се поръча от тук

Заключение

По-горе е представена накратко идеята за разработване на метод, приложим за подпомагане на хора, които искат да решат някакъв проблем. Написано е ръководство, с описание на два съкратени варианта на този метод. Ръководството се разпространява безплатно и може да се поръча. 
Препоръчително е да се използва по-простия метод и ако не бъде намерено решение – тогава да се прилага по-сложния метод. 

На сайта на издателя [2], в раздел „Публикации на Инхоп“ има още материали по темата, които са по-подробни. През раздел „Консултации“ може да се поръча консултация с автора, относно решаването на ваш проблем. 

Източници 

[1] „http://rechnik.info/“. Онлайн, http://rechnik.info/проблем. [Отваряно на 28.10.2017]. 
[2] Интернет страница на Институт за хората и промените, www.инхоп.бг

21 октомври 2017

32. Възможни варианти и промени

Времето си тече и всеки следващ ден е на наше разположение. Идва и преминава. Само един път. Ние сме живи хора и преживяваме всеки ден, като възприемаме света около нас,  преценяваме възприетото и действаме. Правим такива действия, каквито намерим за правилни и нужни. Необходими за да се случва онова, което искаме. 

Да, много е важно да знаем какво искаме, а още по-важно е да знаем в какво състояние сме сега. Защото, разликата между тези две знания е рамката, в която трябва да се помести действието, т.е. плана за него. 

Същата идея обяснена на по-математически стил звучи така: Знаем, че искаме да идем до точка b и знаем, че сега се намираме в точка a. Трябва да изминем пътя от т. до точка b. Ако тези две точки са разположени върху оста X и техните координати са Xa  и Xb, тогава дължината на пътя до там е
  D = Xb - Xa

Вече знаем началната точка и дължината на пътя, но за да стигнем до желаната точка, трябва наистина да минем по този път 😉
Малко по-сложно е, когато двете точки имат координати в двумерно пространство.  Например, двете точки може да са София и Пловдив. За тях има известни географска ширина и географска дължина. На всички е ясно обаче, че пътуването точно по права линия между тези 2 точки не е осъществимо. Пътуването по дъга с радиус - радиуса на Земята, също няма да стане. Има обаче пътища и няколко вида транспорт. Ние можем да съберем информация за наличните пътища и за възможните начини за преминаване (транспорт) по тях. Тази информация ще съдържа важни показатели, като обичайни моменти от времето -  когато транспорта тръгва, цена, маршрут, продължителност на пътуването, възможности за багаж и др. Като сравняваме и преценяваме информацията за характеристиките на различните пътища, ние си оформяме субективно мнение за тях и въз основа на него - можем да изберем този, който ни харесва, т.е. този път, който най-добре пасва на нашите сегашни нужди.
Още по-сложно е, когато двете разглеждани точки имат три или повече координати. Вече не говоря за пространствени координати, а за състояния за обекти от реалността и за стойностите на характеристики на тези обекти. Например:

Sa = "Днес пералнята ми не работи добре"
Sb = "Моята пералня работи добре"

V1 = Sb - Sa = "Поправка"
V2 = Sb - Sa = "Купуване на нова пералня"

Където, V1 е един вариант за път към състоянието Sb, а V2 e друг вариант за решаване на проблема.
Обикновено, разглежданите варианти на "пътища" също имат съвсем реални - подварианти. Ако изберем "Купуване на нова пералня", можем да избираме от множество магазини; можем да избираме от множество производители (марки) на перални, можем да избираме различни модели, може дори да избираме различни търговци (доставчици) на перални.

Да, случва се понякога да не виждаме път, да не виждаме решение на проблем и да не знаем какво да направим, или да виждаме някакво решение, но други хора да не са съгласни с него. И въпреки това, бъдете сигурни, чеОсвен това, 

Всяка направена стъпка, или дори - всеки новоосъзнат като възможен вариант, представлява добавка към началното състояние. Тя го променя. То става друго. 

Вижте сайта инхоп.бг за още информация или ме потърсете през него, когато имате нужда от консултация по темата "Решаване на проблеми".

15 октомври 2017

31. Преценка на важносттта

Всеки ден ние работим по разни задачи, защото усещаме и разбираме, че те са необходими на нас, или на наш близък или на нашия работодател. Броят на възможните за изпълнение задачи е безкрайно голям. Затова, ние трябва да се фокусираме върху тези от тях, които преценяваме като важни за нас, или за друг човек, който е важен за нас. 
Фокусирането обикновено става интуитивно, на подсъзнателно ниво. Ние просто се чувстваме изпълнени с енергия и желание за работа, когато усещаме, че това което правим е точно това, коeто искаме. А, когато вършената работа считаме за ненужна, тогава в нас се натрупва едно чувство на досада. То нараства докато ни накара да спрем, да отпочинем и да преосмислим ситуацията.   
Вие четете този текст най-вероятно на телефона си. Днешните телефони са "смарт-фони". Те са джобни компютри. Освен за говорене те имат възможности за МНОГО други неща: Текстови съобщения, записки в тефтерче, запечатване на моменти от времето като снимки, редактиране на снимки и текстове, слушане на радио, слушане на музика, калкулатор, сърфиране в интернет и много други. Телефонът е едно невероятно богато на възможности помощно средство. Използването на всяка възможност обаче, отнема време и усилия. Има хора, които просто си губят времето, като - подтикнати от множество напомняния и съобщения, които получават, те им обръщат внимание, отделят време и интелект и в крайна сметка - денят преминава, а нищо важно не е свършено.
Човекът нали е най-развитото животно на планетата 😊, може не само да се съобразява с това, което усеща за нужно, но може всеки ден да отделя по малко време, когато съзнателно да обмисля важността на своите действия. И след това, да ползва времето и труда си предимно за тези - важните действия. Логично, нали!
Аз, например, преди 1 седмица получих от мой роднина една задача, реших че е много важна и вече цяла седмица работя само по нея. Повечето други изоставих (временно) или ги върша у дома - вечерно време, между 21 и 23.30 ч. Това обаче е временно, защото изпълнението на тази задача напредва, но усещам, че две други изостават и очевидно, трябва да започна отново да им отделям време.В този блог пиша за неща, които считам за необходими и полезни на хората. Достъпни са напълно безплатно.  В моята фейсбук страница, @inhop.bg, също може да видите интересни неща по темата и да ме питате, с въпроси по темата. Няма 100% гаранция, но отговорът също може да е напълно безплатен.

Направих електронен магазин, https://www.инхоп.бг/, очевидно - с домейн на кирилица, където където аз и други мераклии (автори, сътрудници) можем да предлагаме за продажба по-добре обмислени и разработени дигитални продукти (публикации, презентации, връзки към видеа, софтуер и др.) С течение на времето може не само да се добавят нови продукти, но предишните може да бъдат усъвършенствани и само последните версии да са налични за продажба. 

07 октомври 2017

30. Интернет магазин

Увод
Светът се променя, защото в него постоянно се случват разни неща. И една част от тези неща зависят от нас. От мен, от теб и от всеки друг. Ние ги правим за да се случи нещо хубаво - което искаме, или за да не се случи нещо лошо - което не искаме.
Аз винаги съм се интересувал от това как функционират машините и как хората мислят и действат. От чисто теоретични знания обаче, никаква полза няма. Те може да са полезни само когато бъдат прилагани заради конкретни задачи, заради конкретни действия и дейности, които хората вършат. 
Така, през тази година реших да започна по-смело прилагане и разпространяване на моите знания. Затова създадох и поддържам:


Интернет магазин
Трябва да се мисли достатъчно смело, но да се действа конкретно - стъпка по стъпка. Днес е идеалния момент да се похваля, че след няколко месеца работа, фирменият сайт, www.инхоп.бг, вече е готов и вчера обявих неговия официален старт. Неговото предназначение не е само да дава кратка информация за фирмата и координати за връзка. Целта е той автоматизирано да извършва съответна работа. Затова, той е създаден като електронен магазин в интернет. Има си всичко: общи условия, политика за защита на личните данни, кодирана връзка, система за автоматизирано приемане на плащания (засега - по банков път, през всеки офис на EasyPay и през банкова карта регистрирана в EPay.bg), има описани дори няколко продукта и една услуга 😀 

Всяко постижение трябва да се отпразнува
и неговата положителна емоция трябва да се почувства, 
защото тя ни дава сили да продължаваме напред. Референции
1. Фейсбук група "Съвет по промени", www.facebook.com/groups/savetpopromeni/
2. Фейсбук страница "Институт за хората и промените.",  www.facebook.com/inhop.bg/
3. Електронен магазин "инхоп.бг" за автоматизирано предлагане на продукти и услуги, www.инхоп.бг