16 март 2020

Как да се предпазим от коронавирус

Резюме

Статията съдържа разбираема информация за болестта COVID-19 и препоръки за поведение на хората в условията на световна пандемия.

Увод


През последните няколко месеца човешкият свят драстично се промени заради появата и развитието на така наречения корона-вирус или накратко COVID-19. За много хора и бизнеси, разпространението на вируса влияе негативно върху тях, тяхното развитие и техните успехи.

Институтът за хората и промените има за цел да помага на хората да правят положителни промени в своя живот, да повишават скоростта на своето развитие и своите успехи. Ние предлагаме образователен курс в тази област, www.in-pc.org/liraus-3. Четвъртия модул от курса е фокусиран върху това "Как да преодоляваме отрицателните емоции". В него, освен принципен подход, е описана и - примерна последователност от стъпки за преодоляване на отрицателните емоции, състояща се от 18 стъпки. Голяма част от подготвителните стъпки са въпроси, на които човекът, заел се с преодоляването на своята отрицателна емоция, трябва да отговори, в контекста на своята конкретна ситуация. Първите три стъпки от нея са:

 1. Трябва да си признаеш, че има нещо което те притеснява или плаши, заради което не се чувстваш добре. Има ли поне едно такова нещо? 
 2. Какво те притеснява или плаши? Как се нарича то? Дай му име.
 3. Каква е причината за този проблем? Опиши я с няколко думи.

После има няколко стъпки, с мотивационна и аналитична природа. В 10 стъпка събираме информация за проблема от други хора:

    10. Как другите хора решават подобни проблеми? Напра ви проучване.  приятели, питай специалисти, потърси в интернет.Тази статия съдържа отговори на горните въпроси, в контекста на настоящата ситуация - световна пандемия с COVID-19. Информацията е представена опростено, за да бъде разбираема за повече хора. Идеята за борбата със заболяването е визуализирана на фиг. 1.

Фиг.1 Трябва да се борим с COVID-19.
  


Проблемът

Сега, 16.03.2020 г., тази болест е обявена за световна пандемия. Непрекъснато се обявяват данни за нови заразени и нови починали, в много държави. Държавите предприемат нечувани мерки за ограничаване на разпространението на заразата. Дейността на организациите, където се събират много хора е забранена за някакъв срок. В големите магазини рафтовете се изпразват, а хората с препълнени колички трябва да стоят на метър и половина разстояние, за да се намали вероятността за предаване на заразата.  

     Въпроси и отговори 
На въпрос № 1, "Има ли нещо, което да ме притеснява или плаши?", моят отговор е 
"ДА, има. Описаната по-горе ситуация е необичайна и притеснителна".

На въпросите от 2 стъпка, "Какво ме притеснява или плаши? Как се нарича то? ", моят отговор е: "Казват, че вирусът COVID-19 е опасен и силно-заразен; Правителствата в много държави предприемат отчаяни мерки за ограничаване на разпространението и смъртността. Много хора се презапасяват с храна и други стоки, вероятно от страх, че магазините ще бъдат затворени или празни. Има много временно затворени бизнеси. Показателите на борсите се сриват. Има изказвания от видни икономисти, че през 2020 г., вече има световна икономическа криза. Ситуацията е много динамична и непредвидима.
Това, което ме притеснява е световна икономическа и хуманитарна криза"

За 3 стъпка, "Каква е причината за този проблем?", вече става ясно, че причината е болестта COVID-19, която причинява смъртни случаи на предимно възрастни граждани и се разпространява изключително бързо. 

Вече е ясно, че тази причина поражда сериозни негативни последствия за хората, търговските организации, държавните институции,  правителствата, локалната икономика и световната икономика.  

Ние можем да бездействаме и да се оставим на течението. Или можем да правим разни предположения за развитието на събитията и да предприемаме отчаяни действия, заради обосновани или необосновани страхове. 

Аз мисля, че е добре да предприемаме обосновани действия. Те се основават на собствени изводи или на препоръките от авторитетни хора, специалисти в своята област. 

Част от информацията, която проучих, (10 стъпка от ...) е описана в следващата секция. Това са извадки от публикувана онлайн статия "Клинично лечение и рискови фактори за смъртност на възрастни стационарни пациенти с COVID-19 в Ухан, Китай: ретроспективно групово проучване" на екип от китайски лекари Fei Zhou, Ting Yu, Ronghui Du и други, [1], които са представени в силно съкратен вид и в превод на български език.

Информация за COVID-19

В това ретроспективно групово проучване са включени всички болни на възраст над 18 години с лабораторно потвърден COVID-19 от болница Джининтан и белодробна болница Ухан (Ухан, Китай), които са изписани или починали до 31 януари 2020 г. Проучването включва 191 пациенти от които 137 са изписани, а 54 са починали в болница. 
През декември 2019 г., град Ухан, столицата на провинция Хубей, в Китай, стана център на огнище на неизвестна досега пневмония. До 7 януари 2020 г. китайските учени изолираха нов корона-вирус, причиняващ Остър Респираторен Синдром (ОРС) - болест, която по-късно стана известна като коронавирусна болест-2019 (COVID-19).
    Резултати от проучването
Средната възраст на тези 191 пациенти е била 56 години, като половината от тях са между 46 и 67 годишни. Почти половината пациенти са имали съпътстващи заболявания: хипертония, диабет, коронарна болест на сърцето. Най-честите симптоми при прием в болница са били температура, кашлица, отделяне на храчки и умора. Основните лабораторни маркери са проследени от началото на заболяването. Табл. 1 съдържа извадка от избрани показатели, измерени при приемането в болница. 

Таблица 1. Показатели на пациентите при приемане в болница
{извадка; числата показват % или
q2 (q1-q3) - средна стойност (интервал за 50% от стойностите), 25% са под q1 и 25% са над q3}

Средното време от началото на заболяването (т.е. преди прием в болница) до изписване или смърт е 22 дни (в половината от случаите времето е между 18 и 25 дни), като средното време до настъпване смъртта е 18.5 дни (50% от починалите са лекувани 15 до 22 дни). Средното време от началото на заболяването до затруднено дишане (dyspnea) е сходно при оцелели и не-оцелели: 7 дни средно, след начало на заболяването (4 до 9) дни за 50% от излекуваните. Средната продължителност на диспнеята е 13 дни (9–16). Сепсисът е най-често наблюдаваното усложнение, последвано от дихателна недостатъчност, ARDS, сърдечна недостатъчност и септичен шок. Според статистическия анализ вероятността от смърт в болницата е по-висока при пациенти с диабет или коронарна болест на сърцето. На 32 пациенти е направена инвазивна механична вентилация, от които 31 (97%) са починали. Средното време от началото на заболяването до инвазивната механична вентилация е 14.5 дни (12 –19 дни за половината).

За оцелелите, средната продължителност на регистриране на вируса е била 20 дни (17 –24 дни за половината) от началото на заболяването. Сред излекуваните пациенти, вирусът е регистриран в продължение на 8 дни (най-бързо лечение) до 37 дни. Сред 29 пациенти, които са приемали lopinavir/ritonavir и са били изписани, средното време от началото на заболяването до започване на антивирусно лечение е 14 дни (10 до 17 дни за половината).

Количеството на лимфоцитите е значително по-висок при оцелелите отколкото при не-оцелелите; При излекуваните, броят на лимфоцитите е най-нисък на 7-ия ден след започване на заболяването и се подобрява по време на хоспитализацията.

За излекуваните пациенти развитието във времето на показателите температура, кашлица и затруднено дишане, е показано на фиг. 2.
Фиг. 2 Развитие във времето на 3 показателя за излекувани пациенти.
  

Заключение

Статията [1] на китайските лекари беше проучена с цел извличане на информация за заболяването COVID-19, която да е важна от гледна точка на възможностите за предпазване от заболяването, неговото навременно диагностициране и лечение. Избраната информация е описана по-горе. От нея са направени следните

    Изводи

 1. Заболяването е много опасно предимно за възрастни хора, имащи други заболявания.
 2. Седемдесет и два процента от пациентите са излекувани.
 3. Основните симптоми за начало на заболяването са продължителна температура и продължителна кашлица
 4. Третият важен симптом е затруднено дишане (поради развитието на инфекцията в трахеята и белите дробове).  
 5. Затрудненото дишане започва от 4 до 9 дни след началните симптоми (за 50% от случаите). 
 6. Установяването на затруднено дишане, заедно с продължителна температура и кашлица, е сериозно основание за да се търси незабавна специализирана медицинска помощ.      
 7. Всички оздравели са имали (при приемане в болница) високи нива на лимфоцити (0.8 - 1.5 x10^9 бр/литър, за половината) а всички починали са имали по-ниски нива на лимфоцити (0.5 - 0.8  x10^9 бр/литър, за половината). 
 8. Извод № 7 показва изключителната важност на силата на имунната система на човека за неговата способност да преживее заболяването.
    Препоръки
 • Вече е известно, че това заболяване е изключително заразно, пренася се много лесно по въздушно капков път, т.е. чрез кихане, кашляне и попадане на (микроскопични количества от) такива секрети по ръцете или край лицето на други хора. 
 • Имунитетът има съществена роля за прекарване на заболяването. 
 • Пазете себе си. 
 • Ако имате "грипоподобни признаци", т.е. постоянна температура и редовна кашлица, те може да са предизвикани от други заболявания, но може да са следствие от развитието на корона-вируси. Ако имате такива признаци, пазете другите хора. (консултирайте се с лекар и се лекувайте, контактувайте възможно най-малко с други хора). 
 • Основният път на инфекцията е: уста-гърло-трахея, бели дробове.
 • Хора със здрава имунна система могат да преживеят заболяването с помощта на обичайни средства за подсилване на имунитета и консултация с личния си лекар по телефона. По време на заболяването те са потенциални разпространители.
 • Ако имате грипоподобни признаци, пазете другите хора.
 • Установяването на затруднено дишане, от 3 до 10 дни след началото на температура и кашлица е сериозно основание за търсене на болнична лекарска помощ.


Източник

1. Fei Zhou*, Ting Yu*, Ronghui Du* et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Thelancet.com. Published online - March 9, 2020 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30566-3  (corrected on March 12, 2020)


Полезни връзки

www.facebook.com/rum.krastev11 - Фейсбук страница на автора
www.инхоп.бг - Страница на Институт за хората и промените
liraus.com - Страница на дигитален курс за личностно развитие и успех