18 август 2022

Светът се променя непрекъснато, ние - също се променяме

Уважаеми читатели,
този блог беше започнат през 2017 г. като място за публикуване на статии, в които обяснявам особености свързани с процесите на развитие на хората. Положитилното развитие се изразява в повече успехи, повече постижения и повече удовлетворение от живота. Хората искат ли това?

Когато има хора, които са научили полезни неща от мен, може да има начини по които те да изразят благодарност, за заплатят за това. Затова регистрирах "Институт за хората и промените".  Закупих и изучих няколко курса, от български,  англо-говорящи и руско-говорящи автори, за това - как се създават, рекламират и продават подобни образователни материали през интернет.

През последните няколко години положих доста труд за създаването на образователни материали по темата, представяни като текст и видео-уроци. Те бяха качени на фирмената интернет страница и рекламирани през Фейсбук и други социални мрежи, както и чрез имейл-маркетинг. Имаше период когато поддържах и рекламирах две интернет страници - с публикувани материали на български език и на английски език. 

За съжаление, въпреки вложените усилия за изучаване на начини за продажби през интернет, за създаването и публикуването на собствени интернет страници на текстови и видео - образователни материали по темата, не успях да достигна до устойчив процес на продажби и печалба. По тази причина, работата по тази дейност постепенно затихна и през пролетта на тази година (2022) подръжката на интернет страницата с публикуваните материали беше прекратено. Затова, в предишните статии от този блог има доста връзки, които днес не работят. Съжалявам.

Миналата година събрах част от създадените материали във вид на книга, която предлагах само в електронен вид. Дали ще намеря време да я преработя, допълня и издам в отпечатан вид, ще видим.

Аз работя като изследовател (доцент) в Интитут по механика към БАН, www.imbm.bas.bg През пролетта на 2021 г. бях привлечен за дейности по проект "Национален център по мехатроника и чисти технологии". Сега съм поел задачи по този проект. 

Сега и през следващите години ще използвам собствените си знания и принципи на тема "развитие, усъвършенстване и постижения" за да се развивам, усъвършенствам и да имам повече постижения точно в тази професионална област, където ме търсят и за която ми плащат. Само хората които работят с мен ще имат шанс да научат нещо от мен по темата. 

Успех.