30 декември 2018

2-12. Какво направих през 2018 година?

Увод

Аз започнах този блог като място, на което да споделям научно-популярни статии отразяващи мои интереси или намерения. Те се оказаха доста разнообразни и това не е случайно. 

Аз съм такъв, имам интереси в няколко области. Но не съм "всичко почвам - нищо не довършвам". Аз знам как да се фокусирам върху една работа и как да подреждам приоритетите си, т.е. - важните за мен неща.

През 2017 започнах собствен бизнес - "Институт за хората и промените" с цел - създаване и предлагане на разнообразни продукти (стоки и услуги), които да променят живота на хората към по-добър. През 2017 започнах да правя по 1 статия седмично в този блог, защото други "ментори", по-успели от мен, даваха такива съвети - често да правим статии, за да разберат хората за нас и да изградим доверие в това, което предлагаме.

2018

През 2018 година в блога има само 12 статии, защото реших да се съсредоточа повече върху създаването на продукти/услуги и тяхното предлагане, отколкото върху някакви статии. 

Личен план

Това са онези неща, които не са "работа" и не са "собствен бизнес", но са важни за нас. 
Аз не съм много суетен, но се грижа достатъчно за себе си. Храня се умерено, не прекалявам с алкохол, не пуша, всеки ден ходя около 90 минути пеша. Семеен съм и през годината не съм пожелавал да си сменям жената. Днес - също нямам намерение за друга. Бяхме на море за 10 дни и 3 пъти на по-кратки екскурзии в България.

Работа

Аз работя като доцент към Институт по механика - БАН. Знам си работата и когато приема задачи за вършене, те винаги са готови в срок и с най-добротото качество, което мога да постигна за заделеното време. През 2018 г. имам 2 публикации, като втората е самостоятелна. Темата е доста "иновативна" и няколко години тази публикация не можа да премине през рецензентите на западни или български списания, но най-накрая - излезе в международно списание с индийско издателство:  http://www.ikpress.org/index.php/JAPSI/article/view/4239
Работното ми време е "гъвкаво" и мога да отделя достатъчно време за:

Собствен бизнес 

Институтът за хората и промените (ИНХОП), Institute for the people and changes (IN-PC), предлага дигитални продукти и услуги чрез своите интернет страници, които са достъпни през два домейна: инхоп.бг и in-pc.org. В началото на 2018 функционираше сайт, направен с помощта на платформата за електринни магазини Gombashop. За мен беше важно клиентите да могат "да влизат" до зоната с предлаганите продукти, както и да могат да плащат с банкова карта. Тази платформа обаче, е удобна за електронни магазини предлагащи стоки със снимки, тя не е удобна за дейността на ИНХОП. Затова, през Април реших да направя нов сайт. Той се хоства на сървър на NS1 и го правя с платформата Wordpress.


Освен този блог, за популяризиране на ИНХОП и на неговия основател поддържам в социалните мрежи

През Януари на интернет страницата се предлагаха електронната книга "Трите измерения", няколко pdf публикации на тема "решаване на проблеми" и "по-добро разбиране на околния свят", както и билети за консултации с мен, по такива въпроси. 
  
Нямаше желаещи да си купят pdf публикациите, от които да се научат как да решават проблемите си. Реших да подготвя и предлагам една поредица от 4 презентации, които да направя на видеозапис и да предлагам заедно с pdf файл със слайдове, както и с консултации по темата. Те бяха предложени безплатно за обсъждане в групата "Съвет по промени" през Март - Април. (После спрях достъпа)

После курсът беше разширен до 7 презентации и  през Май-Юни готовият курс беше предложен със заглавие "Как да живеем добре?". Към презентациите има подготвени тестове. Вижте 1 тест.

На 27 Юли 2018 Инхоп стана на 1 година, юридически.

През Август, Септември и Октомври беше време за почивка и за почит към моите технически интереси. Трите публикации от блога, през този период, са с техническа ориентация. Всеки човек трябва да уважава онова, което вълнува сърцето му.

... Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, *, Windows 10.
Прогресът е последователност от промени. 


При поредния преглед на учебния курс реших, че подготвеният учебен материал трябва да бъде раздробен до по-малки уроци. Така, през Ноември и Декември, следващата версия на курса беше публикувана в интернет на собствен сайт със заглавие 

"Лично развитие и успех" (ЛРУ)

  сайт: in-pc.org/k2


Уроците вече са 24. Всеки урок съдържа: 
 • Кратка лекция на видеозапис (screen-recording)
 • Презентация - пакет от слайдове, направена като pdf файл.
 • Мисловна тренировка - електронен въпросник по темата на урока, направен с помощта на Google Формуляри.
Билет за достъп до курс за ЛИЧНО РАЗВИТИЕ И УСПЕХ, който е с 50% намаление,
при обещание за преминаване на курса и оставяне на отзив за него, в 30 дневен срок.
Дейността на Института за хората и промените се осъществява през интернет и разбира се, към сайта на курса има електронен магазин. С цел улесняване на достъпа до този курс (за личното развитие и успеха на студентите, които го изучават) учебните материали се предлагат по 6 различни начина:
 1. Достъп до курса + консултации с неговия автор, за 1 месец
 2. Достъп до курса (през неговата интернет страница, както и като поредица от 24 съобщения до Фейсбук Месинджър с връзки към уроците)
 3. Достъп до курса с 50% намаление + обещание за преминаване на курса и оставяне на отзив, за срок от 1 месец
 4. Достъп до 24-те видеозаписа на курса за ЛРУ
 5. Достъп до първите 10 урока от курса за ЛРУ 
 6. БЕЗПЛАТЕН достъп до първите 10 видеозаписа от курса за ЛРУ, изпращат се до вашия Фейсбук месинджър.

Проучете сайта на курса за Лично развитие и успех


 Разгледайте електронния магазин


Ако имате мнение, предложение или коментар, пишете по-долу или ме потърсете през обявените по горните страници възможности за връзка.

На мен ми е приятно винаги когато виждам, че хората през последната година правят поне толкова, колкото са направили през предишната година! 

Ако разбирате, че през следващата година можете да направите повече неща и по-хубави неща, вероятно осъзнавате, че това може да се случи като действате самостоятелно, както си знаете, или като се научите на нови методи, или като се съветвате с друг, подходящ човек. 

Никой не може да ти направи това, което сам си направиш!
😃

27 октомври 2018

2-11. Сили и равновесие

Увод

В предишна статия [1] са разгледани основните понятия на кинематиката на движението на материална точка: позиция, време, скорост и ускорение, както и основните уравнения, които ги свързват.
Динамиката е дял от механиката, който се занимава с причините за възникване на движенията, които наричаме сили. Има различни видове сили и в много случаи се наблюдава - равновесие на няколко сили. Статиката се занимава с равновесието между конкурентни сили.

По-долу са обяснени част от основните понятия и принципи, отнасящи се до динамиката на материална точка. Обясненията са дадени максимално опростено, с практическа насоченост и е възможно да се различават малко от описаното в строгата научна литература. Разгледана е ситуацията на равновесие между гравитационна сила и центробежна сила.

Основни понятия и принципи на динамиката и статиката

1. Маса
Както е известно, материята има маса. Масата обикновено се бележи с m, измерва се в килограми [kg] и е основна измерителна единица в SI. Други технически величини се дефинират с уравнения, свързани с масата на разглеждано тяло или система от тела.

2. Сила
Движенията се предизвикват от сили. Т.е. силата (force) e това понятие, с което обозначаваме големината на причината за разглежданото движение. В SI, измерителната единица за сила е Нютон [N].

3. Втори закон на Исак Нютон (на механиката)
Разглеждаме движението на някакво тяло и по-точно - движението на центъра на масата на това тяло, в една инерциална координатна система. Ако можем да измерим ускорението a (acceleration) на движението на това тяло, то силата, която му действа, се определя с втория закон на Нютон:

 (1)      F = m a

4. Резултантна сила
На разглежданото тяло може да му действат няколко сили и тогава неговото движение се определя от резултантната сила, т.е. от сумата на всички действащи сили (j е означението на всяка от тях):

(2)     F = F

5. Първи закон на Нютон
Ако резултантната сила е равна на нула, тялото запазва своята скорост на движение, т.е. тя остава постоянна. Това твърдение следва пряко от втория закон на Нютон и от определението за ускорение.

(3)    Когато F = 0 тогава a = 0 и v = пост.  

6. Трети закон на Нютон
Когато две тела са в равновесие, силата с която второто действа на първото е равна на силата с която първото действа на второто, но е обратна по посока.
Закон за гравитацията

Исак Нютон обяснява наблюдавания факт, че планетите обикалят около Слънцето със закона за гравитацията (привличането), според който две тела с маси m₁ и m₂ се привличат със сила F и тази сила зависи обратно пропорционално от втората степен на разстоянието r между техните центрове:

(4)       

Където G = 6,674.10⁻¹¹  m³kg⁻¹s⁻²  се нарича гравитационна константа.
Силата и ускорението са вектори, т.е. те имат посока, в разглеждания случай - посоката е от центъра на второто тяло (планетата) към центъра на първото (Слънцето).
Защо Слънцето и планетите се привличат, но разстоянието между тях се запазва? Очевидно, има втора сила, която се противопоставя на първата и сумата от тях е 0. Произходът на втората сила е обяснен по-долу.

Движение по кръгова орбита

Планетите се движат около Слънцето по орбити, които по форма са близки до кръг и с приблизително постоянна скорост. Посоката на силата е перпендикулярна на посоката на скоростта и затова, тази сила не предизвиква изменение на скоростта на движение на планетата, но предизвиква постоянно изменение на посоката на тази скорост, като така движението от праволинейно се превръща в кръгово.

Центробежна сила
От друга страна, постоянното изменение на посоката на движение поражда друг вид сила - инеционна сила, която в случая се нарича центробежна сила. 
Известно е уравнение за центробежната сила при движение на тяло с постоянна скорост по кръгова орбита с радиус :

(5)   

Разстоянието между Слънцето и планетата се запазва, защото гравитационната сила е насочена към Слънцето, а центробежната сила е насочена точно в обратната посока и освен това, те са равни по големина, т.е. тяхната сума е равна на нула и съответно, скоростта на приближаване или отдалечаване е равна на нула.

Скорост и разстояние
От сравнението на уравненията за гравитационната сила и за центробежната сила следва, че скоростта на обикаляне на планетите не зависи от тяхната маса, а зависи само от масата на Слънцето M и разстоянието до него:

(6)      

Заключение

Разгледани са няколко основни понятия и закони на статиката и динамиката. Обяснено е по опростен начин движението на планетите около Слънцето.

Познанията, които имаме може да са малки или големи, но публикациите, които правим винаги покриват само една малка част от тях.

За консултации относно технически модели и изчисления може да потърсите автора, доц. д-р инж. Румен Кръстев, посредством сайта на Институт за хората и промените: инхоп.бг.

Референция

1. Кръстев, РК, 2-10. Кинематика. Светът се променя непрекъснато, ние също. 09/2018 (www.wechange-bg.blogspot.com/2018/09/2-10.html )

30 септември 2018

2-10. Кинематика

Увод

Светът се променя непрекъснато и ние (хората), също се променяме. Физиката се занимава с точно описание на материалния свят. Механиката е един от основните раздели на физиката, който се занимава с изучаване на движението на материалните тела и силите, действащи между тях. Кинематиката е дял от механиката, занимаващ се с двежението. Основните понятия в кинематиката са разгледани по-долу.

Основни понятия в кинематиката

Позиция

Позицията на точки или центъра на материални обекти се дефинира чрез разстоянието между тях и центъра на избрана координатна система. В зависимост от това, което ни интересува, можем да използваме координатна система с едно, две или три измерения. В SI, мерната единица за разстояние е метър. Идеята за позиция на точка е показана на фиг. 1, като разстоянието е означено с y.
Фиг. 1 Позиция на точка в едномерна координатна система с начало О и положителна посока +y.
Време

Времето се измерва с часовници. Има много видове часовници, но общото между всички тях, е, че броят някакъв повтарящ се процес и показват резултата. Например, механичните часовници броят колебанията на махало и показват резултата чрез позицията на две или три стрелки. За да бъде приложим както за малки интервали от време, така и за големи, е общоприето, че стрелката за минутите ще се движи 60 пъти по-бавно от стрелката за секундите, а стрелката за часовете ще се движи 60 пъти по-бавно от стрелката за минутите. И така, 1 час има 3600 секунди. Освен това, едно денонощие има 12+12 = 24 часа. Едно завъртане на Земята около Слънцето става за малко повече от 365 дни. Луната обикаля около Земята за 28 дни. Една година би трябвало да има 365.25/28 = 13 месеца но, някога, някой е взел друго решение.

Скорост 

Не само показанието на часовника се променя, но позицията на разглеждания обект също може да се променя. Ако към два момента на времето, означени t₁ и t₂, знаем, че позицията на разглеждания обект е y₁ и y₂, тогава неговата средна скорост на преместване е 

(1)                      v = (y₂-y₁) / (t₂-t₁)

Скоростта на преместване към момента t е изменението на позицията, dy, което наблюдаваме за безкрайно малко нарастване на времето, dt.

(2)                      v|t = dy / dt

Ускорение

Скоростта може да се променя. Бързината с която става това, наричаме ускорение:

(3)                      a = (v₂-v₁) / (t₂-t₁)

Ускорението на една материална точка също може да се променя. В много случай може да се приеме, че ускорението е постоянно (константа) или, че то се изменя скокообразно.

Ако ускорението е положително, скоростта нараства (точката се  ускорява). Ако ускорението е отрицателно, тогава скоростта намалява (движението на точката се забавя).

Думата "гравитация" означава "привличане". Нашата планета привлича всички тела към себе си, към своя център. На земната повърхност ускорението, характеризиращо това привличане, е приблизително = 9.806 m/s². Има малка разлика между измереното ускорение на екватора и измереното ускорение на полюсите, заради центробежната сила и заради формата на земята (не е идеална сфера с равномерна плътност).

Понякога ускорението се посочва в относителни единици спрямо земното. Например, при маневри със самолет военните пилоти понасят натоварване до 10g, като са екипирани със специален костюм.

Практически уравнения

Нека началния момент t₁ = 0. Зададени са начална скорост и постоянно ускорение.
 • Как ще се измeни скоростта за време t₂?
(4)                     v₂ = v₁ + a t
 • Каква ще бъде позицията на точката в момента t₂?
(5)                y₂ = y₁ + vta t² /2

Примерни задачи

 • Ако ускорението на точката е 0, как ще се измени скоростта за 1 час? 
Отговор: Съгласно ур. (4), v₂ = v₁. Скоростта не се променя при липса на действаща сила, т.е. при нулево ускорение.
 • Куршум е изстрелян вертикално със скорост 500 m/s. На каква височина ще бъде след 3 s. Каква скорост ще има след 3 s. Каква максимална височина ще достигне? При търсене на решенията да се приеме, че земното ускорение е постоянно 9.81 m/s² и влиянието на въздушното съпротивление да се пренебрегне.
Решение
Поставяме началото на координатната система при мястото на изстрела и положителната посока е нагоре. Началното движение е с посока нагоре, а земното ускорене действа надолу, т.е. a = - 9.81 m/s². 

 y₂ = y₁ + v₁ t + a t² /2 = 0 + 500*3 - 9.81 * 3² / 2 = 1500- 44 = 1456 m.

 v₂ = v₁ + a t = 500 - 9.81*3 = 471 m/s

При достигане на максималната височина, v₂ = 0 = 500 - 9.81t. Следователно това ще стане след време:

t = 500 / 9.81 = 51 s.

Към този момент височината ще бъде:

 y₂ = y₁ + v₁ t + a t² /2 = 0 +500*51 - 9.81*51² / 2 = 25500 - 12758 =  12742 m

Заключение

В тази статия са представени основните понятия в кинематиката. Дадени са уравненията за пресмятане на равномерно, ускорително или закъснително движение на материална точка. Реалността винаги е по-сложна от моделите, които използваме. Например, въздухът оказва съпротивление. Отчитането на силите от въздушното съпротивление е друга задача.

Техническа или организационна помощ може да потърсите от автора, доц. д-р инж. Румен Кръстев, посредством сайта на Институт за хората и промените: инхоп.бг.


15 септември 2018

2-9. Измерителни единици

Увод

Светът се променя непрекъснато и ние, хората, също се променяме. Случващото се зависи от много фактори, но ние избираме къде и кога да бъдем. Освен това, ситуацията около нас зависи и от нашите действия. 
За да измерваме, записваме и разбираме по-добре света около нас, както и неговите промени, ние използваме измерителни единици. С развитието на човешката цивилизация, хората са използвали голям набор от различни измерителни единици. Развитието на техниката и търговията са довели до желанието за уеднаквяване на измерителните единици, използвани от различните държави. Може би сте чували за международната система от измерителни единици, SI, [1], която сега се използва с почти целия свят, с изключение на САЩ и още 2 държави. 

SI

SI е съкращение на френската фраза Système international d'unités. Формулирани са следните седем основни измерителни единици и съответни означения: 
 1. за дължина - „метър“, m;
 2. за маса - „килограм“, kg;
 3. за време - „секунда“, s;
 4. за електричен ток - „ампер“ - A;
 5. за термодинамична температура - „келвин“, K;
 6. за количество вещество „мол“, mol;
 7. за интензитет на светлината „кандела“, cd.


Този стандарт, разбира се, е претърпял развитие. Повече за него има в Уикипедия, [1]. Последните формулировки са описани в НАРЕДБА за единиците за измерване, разрешени за използване в Република България, [2].

Няколко основни единици са формулирани доста екзотично, но това е направено, за да могат да бъдат измервани лесно и точно с помощта на съвременни измерителни апарати. Например, скоростта на светлината е измерена с висока точност : 299 792 458 m/s, Според Специалната теория на относителността, това число е еднакво за всички инерциални координатни системи (т.е. движещи се с еднаква скорост една спрямо друга) и това позволява метърът да бъде дефиниран като разстоятието което светлината изминава за време 1/299 792 458 s.

SI не е универсална, не съдържа измерителни единици за пари, за количество информация или за емоционална болка но, все пак, съдържа голям брой производни единици, т.е. такива технически единици, които са формулирани чрез основните. Разбира се, тези формулировки се основават на формули, които отразяват добре известни и многократно потвърдени физични закони.

Няколко примера:
 • Скорост, m.s⁻¹
 • Ускорение, m.s⁻² 
 • Сила - Нютон, означение: N, зависимост: kg.m.s⁻² 
 • Механична работа, енергия - Джаул, означение: J, зависимост: N.m
 • Мощност - Ват, означение - W, зависимост: J.s⁻¹
 • Механично напрежение - Паскал, означение: Pa, зависимост: N.m⁻² 
 • Масов дебит, kg.s⁻¹
 • Обемен дебит, m.s⁻¹
 • Хидравлично или пневматично налягане - Паскал, означение: Pa, зависимост: N.m⁻² 
 • Налягане - Бар, означение bar, зависимост: 1 bar = 10⁵ Pa

Заключение

Инженерите и изследователите използват и други измерителни единици, но целта на тази статия не е тяхното пълно представяне. 
Целта е да се покаже, че авторът има технически интереси и познания, както опит с технически измервания, изчисления и дори - конструиране. 

Техническа или организационна помощ може да потърсите от автора, доц. д-р инж. Румен Кръстев, посредством сайта на Институт за хората и промените: инхоп.бг.
[1] Уикипедия, Международна система измерителни единици СИ: https://bg.wikipedia.org/wiki/Международна_система_единици 
[2] Уикипедия. Наредба за единиците за измерване: https://bg.wikisource.org/wiki/Наредба_за_единиците_за_измерване

30 август 2018

2-8. Ново начало

Увод

Този блог беше замислен като място, което да ми помага да споделям с другите хора интересни за мен (Румен Кръстев) мнения по няколко теми, в дигитален, текстово-визуален вид. В предишните публикации са разгледани различни въпроси, засягащи хората, както и промени, случващи се с тях или около тях. Аз също съм човек и аз също се променям.  

Една от основните идеи, за които съм говорил е, че винаги има някакви измерими показатели, чрез които можем точно и технически да кажем каква промяна се е случила. Например, от началото на 2018 година до края на м. Юли, в този блог са се появили 7 публикации. 

От повечето публикации в блога си личи, че аз имам обширни интереси, но те не са произволни, а са свързани както с моя живот и с мечтата той да бъде добър, така и с надеждата, тези познания да бъдат използвани за подобряване на живота на другите хора. 

Аз съм учил за машинен инженер и не се притеснявам да кажа, че имам инженерни интереси. Те ме вълнуват много повече, отколкото ... забавления като ядене, пушене и пиене. Смятам днес, както и в близкото бъдеще да отделя повече време и усилия в тази насока. Ето защо, по-долу с удоволствие ще разгледам eдин инженерен въпрос.

Силово взаимодействие между тяло и наклонена повърхност

Нека разгледаме една неподвижна наклонена повърхност и едно кубично тяло върху нея, фиг. 1.
Фиг. 1 Тяло 2 върху наклонена повърхност 1.

Разглежданата повърхност е наклонена под ъгъл α спрямо хоризонта. Освен в градуси, понякога ъгълът се измерва в проценти. Например, ако разглеждаме един мислен триъгълник от сеченето с размери b, h, l,  наклонът е 20 % когато = 100 cm, = 20 cm и на този наклон съответства ъгъл α = atan(20/100) = 11.3 ०. 
Гравитационното поле на Земята привлича тялото към себе си със сила 

(1)              = mg

където m [kg] e масата на тялото и g = 9.81 m/s² е ускорението върху земната повърхност.
Вектора на тази сила преминава през масовия център на тялото. Ние се интересуваме какви са силите между това тяло и наклонената повърхност, разглеждани в точката на контакт между тях. В тази точка е удобно да разглеждаме силите като два вида: успоредни на повърхността (тангенциални) и перпендикулярни (или "нормални") спрямо нея. Размерът на тези сили се пресмята по формулите:

(2)               T = G sin (α)

(3)               N = G cos (α)

Фиг.2 Сили в контактната точка

Тангенциалната сила е успоредна на повърхността и тя се опитва да повлече тялото надолу.
Нормалната сила притиска тялото към повърхността, но то не може да проникне в нея, защото тя е твърда и му действа със сила R, която се нарича реакция или реакционна сила и съгласно третия закон на Нютон, двете сили са еднакви по големина, но обратни по посока 

(4)             R = -N

Тялото не прониква в повърхността понеже N+R=0, т.е. резултантната сила в това направление е равна на нула.
Когато две тела се притискат, между тях винаги действа сила на триене. Тази сила винаги е насочена в посока обратна на посоката в която другитe сили се опитват да преместят тялото. Тя се пресмята по формулата 

(5)              D = μ N

Където μ се нарича коефициент на триене, или  коефициент на сцепление. Този коефициент е много "хлъзгаво" понятие, защото зависи от доста фактори: вида на двата материала, качеството на двете подърхности, вида на околната среда (наличие на вода, грес, масло), двете тела могат да са неподвижни или ако има движение между тях, този коефициент зависи от скоростта на движение.
Ако D > T,  тогава силата на триене е достатъчно голяма и тялото се задържа върху наклонената повърхност. 
Ако D < T, тогава тялото започва да се плъзга надолу и резултантната сила, която го ускорява е

(6)             F = D 

(6a)           F = G (sin(α) - μ cos(α))

Очевидно, границата между състоянията на покой и движение се определя от условието = 0 и тогава:

(7)              μ = tan(α)

Това означава, че най-лесния начин да измерим коефициента на сцепление между две тела при определени условия е, като променяме наклона и отчетем при какъв ъгъл поставеното тяло започва да се плъзга. Коефициента на сцепление може да бъде цитиран и чрез ъгъла на триене, съгласно уравнението.
Например, плъзгането между монета и книга започва при α = 16 ०. Следователно, коефициентът на сцепление в случая е 0.29 .

По-горе се споменава, че разглежданото тяло е с формата на куб, но изведените формули са валидни и за тела с друга форма, включително сферични или торообразни (т.е. - като автомобилна гума).

Когато тялото може да се търкаля върху повърхността, тогава използваме термина коефициент на триене при търкаляне. Например, автомобилната гума се търкаля върху пътя, но при натисната до край спирачка - тя e неподвижна или се плъзга върху пътя.

Както е добре известно, спирачният път е различен при сух път, при мокър път и при снежен път. Това очевидно е така, защото при различните условия на пътя, коефициентът на триене има различни стойности.

Заключение

Разгледано е статичното взаимодействие между две тела, когато силата между тях (в случая - гравитацията) е с посока различна от нормалната. 
Обяснена е връзката между коефициента на триене и понятието ъгъл на триене.
Ъгълът на триене е мярка за границата, между ситуацията при която тялото е неподвижно върху наклонената повърхност и алтернативната ситуация, при която то се движи.

Примерна задача

Един велосипедист тежи 70 кг. Велосипедът тежи 20 кг. Ъгълът на триене при търкаляне за велосипеда е 1 ०. Той е върху път с наклон 3 ०. 
Въпрос
Може ли, без задвижване с педалите, велосипедистът да тръгне надолу по склона и с какво ускорение?
Решение
 • Коефициент на триене при търкаляне за велосипеда: μ = tan (1 ०) = 0.0175
 • Гравитационна сила: G= mg = (70+20)*9.81 = 883 N
 • Теглителна сила: T = G.sin(3) = 46.2 N
 • Нормална сила: N = G.cos(3) = 882 N
 • Сила на триене: D = μN = 15.4 N
 • Проверка: T>D, наклонът е достатъчен за движение надолу.  
 • Ускоряваща сила: F = T - D = 30.8 N
 • Ускорение: a = F/m = 30.8/(70+20) = 0.342 m/s²

31 юли 2018

2-7. На 1 година

Увод

Доста години смятах, че ще реализирам мечтите си като ръководител на проекти в научна организация. Постепенно, вярата, че това ще стане в държавен институт започна да избледнява. През 2017 година взех решение, че това би могло да става в моя, собствена научна организация. И така, на 27 Юли 2017 г. излезе юридическата регистрация на "Институт за хората и промените" ЕООД.
На 27 Юли 2018 г. беше отпразнуван първия рожден ден на организацията. По този повод, на 28 Юли беше проведено предаване на живо от фирмената страница. То е достъпно на запис (in-pc.org/inhop-bg/webinars).
Говоренето пред камера не е моята страст, но разбирам, че съществените мечти не могат да се реализират самостоятелно, те могат да се осъществят само с помощта и с активното участие на други хора. И така, представянето на моите разбирания, идеи и намерения пред другите хора, дали на семинар или на видео-запис е неизбежно. Единственият начин да подобря начина по който го правя, е като продължавам да подготвям и правя други такива мероприятия.
По-долу има кратко описание в текстов вид на подготовката за създаването, направеното през първата 1 година, изводи и намерения за бъдеща работа.

Подготовка

 • 2015-2016 г. Започнах да се интересувам повече от това как други хора сбъдват мечтите си.  
 • 2016 г. Започнах да се интересувам от интернет маркетинг, т.е. начина по който фирми и хора намират клиенти през интернет. Посещавах безплатни уебинари, закупих курс на обучение.
 • Март 2017. С цел популяризиране на моите идеи, намерения и дейности, започнах този блог (Светът се променя непрекъснато, ние също); една фейсбук страница (сегашно име: Институт за хората и промените) и една фейсбук група (сегашно име: Съвет по промени).
 • Юли 2017. Излезе юридическата регистрация на Институт за хората и промените ЕООД (Institute for the People and  Changes).

Какво по-съществено беше направено през първата година

 • Август 2017. За представяне на организацията в интернет бяха регистрирани два домейна, един за български език (инхоп.бг) и един за английски език (in-pc.org).
 • Август-Септември 2017. Бяха подготвени няколко публикации, като pdf.
 • Октомври 2017. Фирмената интернет страница, инхоп.бг беше обявена за готова. Тя беше направена като електронен магазин чрез платформата Gombashop. Предлагаха се тези няколко публикации, както и възможности за поръчване на консултации. Възможността за плащане по електронен път, през сайта на ePay.bg или на каса на EasyPay съществуваше от самото начало. Клиента можеше да получава закупеното по електронната поща или с помощта на Фейсбук-месинджър или скайп.
 • Ноември - Декември 2017. Помогнах на Веселин Велчев, неговата втора книга "Трите измерения" да бъде издадена в електронен вид. Може да бъде закупена чрез фирмения електронен магазин. 
 • Декември 2017 - Първи опити за имейл маркетинг с помощта на MailerLite.
 • Интересът към създадените няколко pdf публикации (Обясняващи как хората да правят промените, които искат) беше нулев. Взех решение, по тези въпроси, за които се говори в блога и в публикациите, да организирам курс на обучение, като учебните материали са във вид на (1) Презентации със слайдове (2) Видеозапис на тези слайдове с мои обяснения по тях и (3) Въпросници за упражняване и проверка на учебния материал. Първоначалното заглавие на този курс е "Моята формула за управление и контрол".
 • Февруари - Март 2018. Във фейсбук групата бяха проведени 4 предавания на живо за представяне на подготвения материал с цел - получаване на съвети от участниците.
 • Април 2018. Взех решение фирмената интернет страница, създадена с помощта на платформата GombaShop, да бъде изоставена и да бъде направен нов сайт, със собствени усилия. Новият български сайт е разположен вътре в домейна на английския (in-pc.org/inhop-bg), като българският домейн (инхоп.бг) е насочен към същото място. Освен възможности за автоматизирано плащане с карта през ePay.bg или в брой на каса EasyPay, към сайта е добавена възможността за получаване на плащания през PayPal. Маркетинговите дейности са съобразени с изискванията на GDPR.
 • Май-Юни-Юли 2018.  Учебните материали към подготвяния курс на обучение са преработени и качени в магазина на фирмения сайт. Заглавието на курса е "Как да живеем добре?"
 • Май-Юни. Проведена е маркетингова кампания за набиране на желаещи да изучават подготвения курс, с начало 13.6.2018. 
 • Юли 2018. Първи стъпки за маркетингови дейности през месинджър. 
 • 28 Юли 2018. След кратка рекламна кампания, от фирмената страница беше излъчено предаване на живо. То е достъпно на запис: in-pc.org/inhop-bg/webinars
 • Направено е предложение за безплатен достъп до първите 2 урока от курса, за намалена цена на учебните материали за другите уроци, както и за намалена пакетна цена за всички учебни материали. Предложението е валидно до края на 31 Юли 2018 г.

Заключение

 • През този период аз отделих доста усилия за да опиша този курс на обучение, който обяснява какво и как аз правя, за да напредвам. Ако това работи за мен, значи може да работи и за други хора. Надявах се и все още се надявам, че ще се намерят хора, които ще ме последват и ще започнат за прилагат моя подход за да направят живота си по-добър.
 • Учебните материали са готови, качени на сайта и с възможности за автоматизирана продажба. Съдържанието на курса (имената на всичките 40 въпроса) е достъпно безплатно (срещу регистрация с имейл).
 • Обявени са възможности за даване на консултации по темата.
 • По отношение на интернет маркетинга, или - на български - дейностите за намиране на последователи, купувачи и клиенти през интернет, в момента не съм доволен от резултата. Доста неща разбрах и научих, но очевидно усилията за моето развитие в това направление трябва да продължат и то с повече внимание към естествената комуникация. 

Намерения

 • Подготвеният курс ще бъде предложен отново за групово обучение през октомври-номври 2018. А през следващата година - три пъти годишно.
 • Аз имам технически интереси и желания за практическа реализация, които разработвах само теоретично, но не правех на практика, защото очаквах да ги включа в официален проект, чрез който да получа финансиране за тях. Е, сега е крайно време поне един такъв проект да бъде зададен за разработка от името на Института за хората и промените, дори и финансирането все още да не изглежда много сигурно. 

02 юни 2018

2-6 Пари и работа

Хората спят около 1/3 от времето през живота си. Те работят също около 1/3 от времето през живота си. (Какво ли правят през останалото време?)

Работа

Защо ходим на работа? Има професии, при които работниците създават храната, която е нужна на всички. Повечето хора работят за създаването на някакви продукти и услуги, които техния работодател продава или пък за тях получава субсидия от държавата. С наличните пари, тази работодател плаща за поддържане на своята дейност, включително и заплати на своите работници или служители. 

Повечето хора ходят на работа за да получат заплата, т.е. за да спечелят пари, с които след това си купуват всичко, което намират за нужно. 

Пари

Вярно е, че има хора които са вманиачени в идеята да печелят много пари. Или в идеята, да харчат възможно най-малко. Може би са си втълпили, че колкото повече получаваш, толкова си по щастлив. Или – колкото повече имаш, толкова си по-щастлив. Не знам и не ме интересува. 

Щастие

Аз мисля, че има много ситуации, които се характеризират с временно изпитване на чувство за щастие и повечето от тях се случват при удовлетворяване на нашите потребности. Много от тях се правят заедно с друг човек или други хора. За да сме щастливи, ние трябва да правим нужното за да се случват тези ситуации, при които изпитваме щастие. При тези действия обикновено се използват някакви стоки и услуги, които купуваме от другите хора. 

За единица време, примерно – за 1 месец, са ни нужни толкова пари, колкото да платим за онези продукти, които са нужни за преживяване на желаните от нас ситуации. 

Винаги има много варианти за удовлетворяване на нуждите, като съотношението цена/придобивка варира в много широки граници. 

От нуждите до работата

Важно е да следим, за избран период от време: 
 • Какви нужди имаме? 
 • Какво смятаме да правим заради тях? 
 • Какви продукти, материали, инструменти, оборудване имаме? (които са нужни за съответните действия) 
 • Какво ни липсва и трябва да се купи? 
 • С какви пари разполагаме за тези покупки? 
 • Какво конкретно ще купим и за каква сума пари? 
 • Как ще осигурим нужните пари? (работа, заеми, други начини)

Заключение

Онлайн курс
Въпросът за парите и работата е предпоследния, 39-ти въпрос, който се разглежда в един курс на обучение "Как да живеем добре?" Той ще бъде проведен онлайн (т.е. през Интернет) от 13 Юни до 20 Юли. Фейсбук уебинар
На 11 Юни от 18 ч. ще има уебинар със същото заглавие (Как да живеем добре?), който ще е свободно достъпен за посетителите на фейсбук страницата "Институт за хората и промените", накратко "inhop.bg"  

24 май 2018

2-5. Технология на онлайн курсовете

Увод

През последните десетилетия компютърната техника много се разви. Компютрите, от огромни и скъпи съоръжения се превърнаха в персонални помощници. Бяха свързани в мрежа, известна като Интернет. Телефоните някога бяха домашни устройства, а сега повечето хора имат преносими "телефони", които всъщност са джобни компютри. 

Фирмите започнаха да поддържат в интернет страници с информация за своя бизнес, която да бъде лесно достъпна за клиентите. Много фирми започнаха да търсят клиенти през Интернет или да предлагат информационни услуги през Интернет. Днес, кой ли не знае за Microsoft, Google, Facebok, YouTube, ... Пазарът на рекламни услуги в Интернет се превърна в многомилиарден бизнес. Много учебни заведения, вкл. университети, качват на интернет страниците си учебни материали, както и софтуер имащ обучаващи и/или изпитни възможности.

Истината е, че ние живеем в 21 век - векът на информационните технологии. С помощта на Интернет, хората могат да търсят информация за интересуващи ги продукти и процеси. Могат да се учат през интеренет за най-различни интересуващи ги неща.

Появиха се различни форми на обучение през Интернет, по определени предмети (теми, научни области). Електронното обучение по дефиниция включва: интернет технологии, компютърно базирано учене, виртуални класни стаи и дигитално взаимодействие, [1].

По-долу са разгледани няколко практически въпроса за процеса на създаване и предлагане на онлайн (електронни, през интернет) курсове на обучение.

Курс на обучение

Курсът презставлява последователност от срещи, между преподавателя и неговите студенти, при които той им пре-подава знания в определа област. Кюрсът е редно да включва и други мероприятия, целящи практическа употреба на учебния материал, както и проверка на усвоеното.

Традицинно обучение  

В традиционните университети, обучението по един предмет става чрез преподаване на учебния материал на живо, от лектора на студентите, както и чрез провеждането на семинарни упражнения - при които се решават задачи, и чрез лабораторни упражнения, с които се демонстрират експериментално част от преподаваните идеи.

Обучение през Интернет (онлайн, електронно, дигитално)

Връзката между преподавателя и неговите студенти става през Интернет (дигитално). Очевидно, двете страни трябва да имат достъп до Интернет, чрез съответни компютри, смартфони и софтуер.

При онлайн курсовете, лекторът и негови помощници подготвят информационни материали в електронен вид, които се предоставят на студентите, наведнъж или по определен график. 

Повечето от тези материали се четат, гледат или слушат, за да може студента "да види" преподавания материал. За практическото усвояване на някакви умения обаче, е нужно студентите да изпълняват някакви задачи и след това да покажат резултата.  

Видове учебни материали 

 • Текстови описания с фигури 
 • Презентации
 • Аудио-записи
 • Видео-уроци
 • Въпросници (тестове)
 • Електронни таблици
 • Софтуер 


Сайт

Образователната институция на преподавателя трябва да има интернет страница (сайт). Подготвените учебни материали са качени на сървъра на сайта и с помощта на вътрешни страници се осигурява свободен или безплатен достъп на студентите до предлаганото съдържание.  

Подготовка на материалите и сайта

Един преподавател може да има важни познания, но да са известни само на него. Друг може да е описал знанията си, като книга. Трети, може да е подготвил интересните за него материали в електронен вид, по няколко начина (описания, презентации, тестове, видеа, и др.) Такива материали може да са качени на страница в Интернет и достъпни свободно или платено.

Защо

Хората ходят на работа за да вършат работа, като за резултата от нея получават заплата. Преподавателите също получават заплата. Предоставяните от тях услуги могат да бъдат безплатни или платени. 

Защо, един човек би отделил време за онлайн курс? Ако преподаваната материя му е интересна или ако той смята, че наученото ще му помогне да се справя по-добре в работата си или в личния живот, тогава той би отишъл и на платен курс на обучение.   

Социални мрежи

Няколко големи Интернет компании предлагат чрез своите сайтове възможности на своите потребители да имат свой малък профил или страница или група (от свързани профили на хора). Те станаха известни като социални мрежи (Фейсбук, LinkedIn, Инстаграм и др.). Социалните мрежи предоставят удобни възможности за намиране на нови студенти, както и възможности за безплатното им огранизиране в учебна група.  

Продажби през Интернет

Има компании, които са се специализирали в предоставянето на услуги за плащания през Интернет.

Има търговски фирми, чиито сайтове са направени като електронни магазини, т.е. съдържат средства за разглеждане на снимки на стоки, техните описания, както и с възможности за поръчка на продуктите и за тяхното плащане, чрез въвеждане на данни за банкова карта.

Курсовете за обучение, които се предлагат онлайн, също могат да бъдат заплащани през Интернет, директно на страницата на продавача или през страницата на организацията, извършваща плащането. 

Интернет маркетинг

Идеята за предаване на знания през Интернет звучи много привлекателно, но ... за да се случи това, преподавателите и студентите трябва да се намерят преди действителното провеждане на всеки курс.

Всички дейности, които са необходими за намиране на потенциални студенти за курса и тяхното убеждаване, наричаме "интернет маркетинг". Те са важна част дейностите по предлагане на онлайн курсове на обучение. 

Има сайтове, които преподават (платено) как да правим маркетинг в Интернет.Източник

[1] Маринов Руси. Образователните средства и инструменти през 21 век- нови информационни технологии и предизвикателства. ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНО • СТТА › Том 3, Брой 2  (http://ppm.swu.bg/volume-collection/volume-3-2/educational-means-and-instruments-in-21-centure-new-information-technologies-and-challenges.aspx )

 • 17 май 2018

  2_4. Курс на обучение през интернет

  Увод

  Ние, хората, имаме богат арсенал от техники с помощта на които се грижим са себе си, както и за другите хора, които обичаме и с които живеем. Когато имаме чувството, че се справяме с тях успешно, тогава ние се чувстваме щастливи. Чувстваме се успешни. 

  Времето тече еднакво за всички хора, по 24 часа на ден, всеки ден. Но, всеки е различен и всеки използва времето си по различен, уникален за него начин. 

  Повечето хора оставят след себе си деца, оставят им наследство. 

  Оставят наследство, защото имат нещо. А имат, защото са го придобили и след употребата на придобитото, все нещо е останало. За да придобиеш обаче, трябва да дадеш нещо. Поне, така изглежда честно и справедливо. За да получат това, което им е нужно, хората трябва да работят, т.е. да дадат своя труд, срещу желания резултат. Този резултат може да има материално изражение, например – да бъде пари или храна, но той обикновено има и емоционално значение. Например, човек не се чувства гладен, след като се е нахранил. Или, той се чувства спокоен, след като е избягал от някаква опасност. 

  Интелектуален труд

  Има хора, чиито труд е по-особен. Те измислят нови неща. Нови стоки, нови услуги, нови начини за създаване на продукти. За да има практическа полза, тези новости трябва да бъдат описани по подходящ начин и след това, да бъдат разпространени сред хората. Има и такива професии, с помощта на които знанията се разпространяват между хората. 

  Аз съм машинен инженер по образование и имам няколко технически идеи, които съм оставил за узряват. Обаче, аз съм човек и като такъв, винаги съм се интересувал от това какво работя, как да го работя по-добре, какво се получава и колко добре се чувствам заради всичко, което правя. 

  Онлайн курс на обучение

  Днес имам удоволствието да се похваля, че след продължително въртене на подобни мисли и намерения в главата, аз подготвих един курс на обучение, на тема „Как да живеем добре?“ 

  Този курс не само е готов, но който има желание, може да се включи! 
  (Даже има шанс след курса, неговият живот да стане по-добър)
  Това е целта!
  😏

  Научете повече

  20 март 2018

  2-3. Денят на щастието - 20 Март

  Увод

  През 2012 г. общото събрание на ООН одобри предложението, че от 2013 г. датата 20 март ще се почита като ден на щастието. „Преследването на щастието е фундаментална човешка цел”, се казва в резолюцията.

  Щастието

  Какво е това? "Чувство и състояние на удовлетворение от живота"(1). Близки по смисъл са думите сполука, късмет, успех, благополучие, блаженство, радост. 
  Изглежда, че щастието е характеристика на всички живи същества или поне на животните. Все пак, ние сме хора и затова обикновено се интересуваме от собственото си щастие и от щастието на хората които обичаме.
  Усмивката на лицето на един човек е най-ясния признак, че той е щастлив.

  Причините

  Какво ни кара да се чувстваме щастливи и какво ни кара да се усмихваме? Какви са причините? Близките по смисъл думи сочат към идеята, че човек е щастлив тогава когато изпитва радост и добро настроение (блаженство) заради късмета, че е получил някакви блага. 
  Следователно, получаването на блага е причина за изпитването на щастие.
  Думата "Благо" трябва да се разбира доста общо. Благата могат да бъдат матeриални или нематериални. 

  Примери за блага

  • храна
  • вода
  • дрехи
  • жилище
  • инструменти
  • пари

  • любов, грижи, обич
  • признание
  • уважение
  • власт
  • прошка
  • извинение
  • услуга 
  • (договор за) работа

  Нуждите

  Хората консумират получаваните блага, т.е. по някакъв начин благата служат за удовлетворяване на техните нужди и потребности. 
  Никога не бива да забравяме, че ние сме социални същества, тоест: 
  • живеем заедно с други хора, 
  • другите хора имат подобни нужди, желания и стремежи;
  • част от благата ние ги създаваме или консумираме колективно, т.е. синхронизирано, заедно с други хора.

  От думи към действия

  Ние може да си говорим за щастие, за блага, за задоволяване на нужди и дори - за начините по които правим тези неща, но всичко това са само думи. И пожелнията за здраве, за щастие, късмет, за любов и т.н. също са само думи.
  Реалността обаче, е нещо повече от дума. Тя съществува. И ние, хората, сме част от нея. Ние живеем в настоящия момент и непрекъснато си взаимодействаме с нашето обкръжение. Обкръжението на един човек е всичко това, което има значение за него: мястото където се намира, неговите вещи, пари, хората с които работи, семейството, магазините и т.н.

  Преследването на щастието е фундаментална човешка цел”


  Обърнете внимание на думата "преследването"! Всеки човек има право да го търси, да го иска, да се стреми към него и да предприема действия, за да го получава. Щастието не е нещо, което едни хора го имат, а други го нямат. Щастието е временно емоционално състояние на удовлетвореност, което човек изпитва тогава, когато удовлетворява някаква своя нужда.

  ПРАВЕТЕ НУЖНОТО И ЩЕ БЪДЕТЕ ЩАСТЛИВИ   (1) Речник на думите в българския език. (http://rechnik.info/щастие

  03 февруари 2018

  2-2.Наблюдение на средата

  Човекът е под влияние на обкръжаващата го среда непрекъснато. Съвсем различно е, дали той е сам или с партньор, дали има 100 лв в джоба си или не, дали има или няма телефон в ръката си, дали има или няма връзка с интернет.

  Ние се влияем от ситуацията в която се намираме, като това влияние предизвиква емоционално и интелектуално напрежение в нас. Съвсем естествено е, тези напрежения да са причина за ответни реакции. Съответно, хората непрекъснато вършат разни неща - говорят, работят, купуват, пътуват, командват, смеят се …. - и тези действия влияят на обстановката около тях. Променят я. Понякога незначително, понякога - повече.

  По-долу са изброени няколко особености, относно възприемането и преценката на средата, в която сме.

  Наблюдение на обкръжаващата ни среда

      Възприемане

  • Хората имат очи за да виждат какво става наоколо; 
  • Те имат уши за да слушат звуците, издавани от близките хора и предмети;
  • Те имат носове за да усещат миризми, отделяни от всякакви източници;
  • Те имат рецептори за вкуса на храната и напитките;
  • Те имат усещане за допир на различни неща до повърхността на тялото;
  • Хората имат рецептори за температурната разлика между тялото и околната среда; 
  • Хората имат вътрешни рецептори, чрез които нервната система получава информация за състоянието на органите на собственото тяло.

       Емоционална преценка

  • Възприеманите сигнали се преценяват от междинния мозък в реално време и пораждат различни реакции; 
  • Емоционалните реакции се случват за кратко време, примерно между 0.04 секунди и 4 секунди, след възприемането;
  • Емоционалните реакции са команди към вътрешните органи. (Например: променя се пулса, отделят се разни хормони, заради които се чувстваме по един или друг начин);
  • Нашето усещане за състоянието на органите в тялото, наричаме - емоционално състояние;
  • Първичната преценка на ситуацията води до промени в емоционалното състояние. Емоционалните усещания могат да са приятни или неприятни.
  • Ние търсим описание на емоционалното си състояние с въпроси като "Как си?"; "Как се чувстваш?"

      Интелектуална преценка

  • Интелектуалната преценка на ситуацията се извършва от крайния мозък (разбира се, заедно с другите части на мозъка) и води до създаване на мнение за ситуацията. 
  • Ние съзнателно търсим това мнение с въпрои като "Какво става?"; "Защо?"; "Какви са причините?" 

  Заключение

  Човекът и обкръжаващата го среда са в непрекъснато взаимодействие. Ако трябва да опишем това взаимодействие с две думи, те са наблюдение (на средата) и  въздействие (върху средата). Процесът на наблюдение има две съставки: възприемане и преценка. Те се случват в реално време, като резултатите от преценката са емоционални усещания и интелектуални мнения за състоянието на човека в обкръжаващата го среда. 

  10 януари 2018

  2-1. Четене на електронни книги

  Електронните книги очевидно не са отпечатани на хартия и нямат твърда корица. Те представляват един файл, информацията в който е подредена съгласно определен стандарт и съответно, този файл може да се отваря и чете на всяко електронно устройство, което е снабдено със съответен софтуер, "разбиращ" този стандарт. 

  Файлови стандарти за електронни книги

  Името на стандарта съгласно който е подредена информацията във файла се разпознава по последните няколко букви, намиращи се зад (т.е. вдясно от) точката в името на файла. Например .pdf, .epub, .fb2, .mobi.

  pdf - означава portable document format и за него е характерно, че страниците винаги изглеждат по един и същи начин. Така, ако на екрана на лаптоп текста на документ изглежда добре, то на екрана на мобилен телефон същия текст ще бъде с много малки букви и труден за четене. И обратно, ако един pdf файл е направен а изглежда добре на 5 инчов екран на телефон, то този файл - разглеждан на компютър ще изглежда с неприлично голям шрифт на буквите.

  При другите стандарти информацията се представя по-гъвкаво, т.е. може да изглежда добре на различни по размер екрани. Конкретният изглед, разбира се, зависи както от техническите характеристики на устройството, така и от използвания софтуер и неговите настройки.

  Според Уикипедия (https://en.wikipedia.org/wiki/EPUB), epub e файлов формат за електронни книги с разширение .epub които могат да бъдат сваляни и четени на устройства като смартфони, таблети, компютри или електронни четци (e-readers). Това е технически стандарт публикуван от Международния форум за цифрови публикации (International Digital Publishing Forum, IDPF). Терминът е съкращение на electronuc publication (електронна публикация). epub стана официален стандарт на IDPF през септември 2007, като наследи предишния техен стандарт. 

  Хардуер

  При търсене в Google на думата "e-reader", излиза определението "Четците за електронни книги са мобилни устройства, предназначени за изобразяване на информация, предимно електронни книги. Те използват екрани от електронна хартия." 

  Горното определение е малко заблуждаващо, защото електронните книги могат да бъдат четени не само на предназначен за това таблет (четец), а и на всяко електронно устройство - таблет, смартфон, лаптоп или стационарен компютър, на който има инсталиран съответен софтуер, който може да чете и показва електронни книги.  Софтуер за четене на електронни книги на различни устройства и операционни системи

  По долу са изброени няколко инструмента за безплатно четене на електронни книги, но има и много други варианти.
  1. На компютър (лаптоп), към браузъра Google Chrome може да се инсталира разширение за четене на .epub книги. В магазина на Google Chrome: chrome.google.com/webstore/ потърсете "epub reader" и инсталирайте разширението "EPUBReader". В горния десен ъгъл на екрана (на Chrome) ще се появи икона на книга, през която намираме и отваряме EPUB книги.
  2. На компютър (лаптоп), към браузъра Mozilla Firefox може да се инсталира разширение за четене на .epub книги. От менюто на Firefox (горе вдясно) изберете "Добавки" и след това "Разширения". Потърсете "epub reader" и инсталирайте "EPUBReader" или друга добавка.
  3. Microsoft Edge е браузър, който е част от Windows 10 но може да показва .epub книги. 
  4. IceCream Ebook Reader (за PC с Windows) е безплатен четец за книги в различни формати. https://icecreamapps.com/Ebook-Reader/
  5. За таблети и смартфони с Андроид, влезте в Google Play и потърсете "четец за книги" или "ebook reader". Инсталирайте някое приложение. Аз използвам "eReader Prestigio".
  6.  Ако използвате устройство от Apple на което няма инсталиран "ebook reader", потърсете такъв в App Store.
  Възможно е различните приложения да работят по различен начин или безплатните варианти да работят с различно количество реклами.