01 април 2019

3-2 Вечерни лекции

Лираус

В интернет на адрес in-pc.org/liraus е качена поредица от информационни материали на тема личностно развитие и успех. Този курс е предназначен за хора, които имат нужда от организационно подпомагане, за да подобрят удовлетвореността от живота си. По-конкретно - те ще подобрят начините по които решават проблемите си и начините, по които предприемат действия за осъществяване на желанията си.

Какви ползи очакваме да имат хората, които го преминат?
 • По-добро разбиране за себе си и за околния свят. 
 • Ще изучават техники за уточняване на проблемите и за намиране на пътища за тяхното решаване.
 • Ще могат по-добре да формулират на желанията и целите си, както и да намират на пътища за тяхното осъществяване.
 • Ще се научат по-лесно да си оформят мнение.
 • Ще се научат по-лесно да вземат решения.
 • Ще се научат за контролират и насочват това, което правят, в посока към исканите резултати, т.е. към постигане на желаните успехи.

Уроците от курса за личностно развитие и успех са достъпни по няколко начина през неговия сайт, който е достъпен и през адрес liraus.com

Покана за безплатни лекции

От 1 Април 2019 г. ще започна безплатно представяне на всички уроци от този курс: 
 • Уроците ще бъдат представени в случаен, разбъркан ред
 • Ще има няколко литературни четения
 • От 1 април до 3 май - всеки ден, без неделя
 • Вечер от 21:10 ч. 
 • Предаване на живо (LIVE) от фейсбук страницата "Румен Кръстев, Инхоп".
 • Към всеки урок ще има .pdf резюме от 1-2 стр.
🙂
Какво ще научите и как то ще подобри живота ви, зависи най-вече от вас!