събота, 8 април 2017 г.

4. Какво казва А.Н. Уайтхед за прогреса и промените?


Изкуството на прогреса се състои в умението
да се правят промени в условията на ред
и без да се нарушава редът

Това е цитат от една книга, която четох преди около 30 г., и днес не си спомням нито заглавието, нито автора, който цитира изказване на Алфред Уайтхед, нито преводача. Но, аз го помня много добре, защото това изречение ми направи голямо впечатление и след като започнах работа, го отпечатах и дълго време то стоеше на вратата на кабинета ми. В него има една ключова фраза "промени в условията на ред", която свързва две интересни понятия: промени и ред. Обаче още тогава ми направи впечатление, че двете фрази "в условията на ред" и "без да се нарушава редът" са тавтология, т.е. те изразяват едно и също нещо.

Алфред Норт Уайтхед (1861-1947) е английски математик и философ, който през втората половина от живота си се е интересувал от философия на процесите [1]. 

Наскоро потърсих в Интернет оригиналното изречение на горния цитат и според сайта BrainyQuote [2] то е

The art of progress is to preserve order amid change and to preserve change amid order

Известно е, че обясненията и описанията, които хората правят, отразяват действителността по опростен начин, който зависи както от техните знания така и от езика който използват. Може да сте чували следния виц: Седят на една пейка един селянин, един математик, един инженер и един програмист. Селянинът казал: Това е моето стадо крави. Математикът казал: Аз виждам 12 крави. Инженерът казал: аз виждам 12 кафяви крави. Програмистът се изказал последен: Аз виждам едно стадо от 12 крави, като 4 са кафяви от лявата страна, а 8 са кафяви от дясната страна. 😛
Няма гаранция, че когато един човек чете нещо, той ще разбере същото като онова, което си е мислил авторът. Освен това няма гаранция, че при превода на един текст от един език на друг, смисълът ще бъде предаден достатъчно точно. 
Като чета оригиналното изречение, изказано от Alfred North Whitehead, аз го разбирам по друг начин. Моето тълкуване е следното:


Изкуството на прогреса е 
да се поддържа ред при промени 
и да се правят промени, когато всичко е на ред


Вижда се, че при това тълкуване второто твърдение има друг смисъл.


Този блог е предназначен най-вече за любознателни българи. В споменатия сайт [2] има интересни и полезни мисли, изказани от различни хора, но са на английски език. 

Референции
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_North_Whitehead
[2] https://www.brainyquote.com/quotes/authors/a/alfred_north_whitehead.html


Цитиране на тази статия
Кръстев, Р.К. Какво казва А.Н. Уайтхед за прогреса и промените? Светът се променя непрекъснато, ние също. 4, 8 IV 2017 (http://wechange-bg.blogspot.com/2017/04/4.html).

Няма коментари:

Публикуване на коментар