29 юли 2017

20. Собствен бизнес

Ние сме част от света. Ние живеем в него и искаме да живеем добре. Грижим се за себе си и за близките си, както и за взаимоотношенията си с другите хора така, че да чувстваме, че всичко е наред.

В реалния свят, естествено, освен хубави неща има и доста неприятности. Когато усещаме, че нещо не е наред това е неприятно усещане. То е страдание. Това е проблем. Много често хората се оплакват, че имат някакви проблеми, но оплакването не помага много. В най добрия случай то помага на страдащия да си признае, че наистина има някакъв проблем. Това признание е първата стъпка към евентуалното решаване на проблема, но до реалното му решаване има още няколко стъпки. За изпълнението на тези стъпки са нужни време, труд, някакви продукти, инструменти и други ресурси.

През по-голямата част от времето си, животните се занимават с намиране и консумация на храна. Има селски семейства, които се занимават с производството на храна за собствени нужди. Нашето общество, обаче, е сложно устроено, т.е. в него има различни прослойки от хора, които имат различни професии, т.е. работят по различни начини.

В обществото има традиции и правила (закони), според които хората се обединяват в различни организации (земеделски кооперации, войски, заводи, търговци и др.), които произвеждат, преработват или предоставят различни стоки и услуги. Вътре в тези организации има различни отдели, които изпълняват различни функции: ръководство, счетоводство, производство, продажби и други. Всеки човек разполага с 24 часа на денонощие. Около 1/3 от времето си, хората отделят за извършване на труд в някоя организация, т.е. тя наема хора на работа, за определено време, срещу заплащане. Получените пари хората изразходват за закупуване на необходимите им стоки и услуги.

Произведените продукти се продават от организацията на други организации, както и на хората, срещу пари.  Получените приходи за единица време се наричат - оборот. Разликата между приходите и разходите е брутна печалба. Има различни данъци, които държавата прибира и използва за субсидиране на дейностите на собствени структури (парламент, полиция, училища, болници и др.) След приспадане на данъците, останалата - нетна печалба, отива в сметките на собствениците на организацията и/или за разрастване на капитала на фирмата.

Да бъдеш собственик на капитала на една търговска фирма дава възможности за по-големи печалби или загуби, за голяма известност или голям провал. Ето това е - СОБСТВЕН БИЗНЕС.


На 27.07.2017 г. в юридическото пространство възникна фирмата "Институт за хората и промените" ЕООД. Думата "институт" намеква за намерението за извършване на няколко дейности, които са характерни за един институт, но основното намерение е развитието на фирмата да се основава на желанието за промяна на живота на хората към по-добър, чрез разработката и предоставянето на нови и търсени услуги и стоки.

Цитиране на тази статия
Кръстев, Р.К. Собствен бизнес. Светът се променя непрекъснато, ние също. 20, 29 VII 2017 (http://wechange-bg.blogspot.com/2017/07/20.html).

Абонамент
Абонирайте се за получаване на резюме по и-мейл на следващите статии от блога.

22 юли 2017

19. Измерване, описание и важност

Светът се променя непрекъснато, ние също.

Всичко, което наблюдаваме, може да бъде регистрирано по някакъв начин. Както е добре известно, хората имат сетива. Могат да виждат, да чуват, имат рецептори за вкус, за мирис, за допир, за температурата на околната среда и за положението на тялото в гравитационното поле на земята. Това са сетива за контакт с външния свят. За всеки човек е важно, че той може да възприема и собственото си състояние: хората имат усет (чувство) за жажда, за глад, за необходимостта от посещаване на тоалетната, за чистота на собственото им тяло.

Инфармацията за едни фактори е точна, а за други - може да е не много ясна, но ние ще можем да разбираме и да предвиждаме по-добре тогава, когато имаме по-точна информация за тях. За получаване на такава - точна информация, хората са измислили различни мерки и методи за измервне. Основната техника за измерване е, че размерът на измерваната величина се установява като се брои, колкото пъти стандартната мярка се нанася върху измерваното. В международната система измерителни единици [1], са описани 7 основни мерки: секунда, метър, килограм, ампер, келвин, мол и кандела. За измерване на равнинен ъгъл и на пространствен ъгъл са дефинирани още две мерки: радиан и стерадиан.

Вие четете това на мобилен телефон или на компютър, а тези устройства обработват, запаметяват или предават информация. Основната измерителна единица за количество информация е бит. Тази дума е съкращение от фразата "binary digit", която означава - "двоична цифра". Един бит може да има две стойности, които обикновено се означават с 0 и 1. Съвкупността от 8 подредени бита се нарича байт.

Съществуват огромно количество обекти и една малка част от тях са от значение за нас. Ние се интересуваме точно от тези обекти, които са важни за нас. Тези обекти имат много параметри, но в един момент от времето има няколко параметъра, които са по-важни за нас. Ние се опитваме да разберем света като създаваме опростени информационни модели на обектите в него. Тези модели са опростени, защото съдържат описание само на важните за нас параметри. Един такъв модел може да се представи като списък от параметри, с определени стойности и име на списъка:

Име = [Х₁, Х₂, ... Хₙ ]
 
Може да има традиции и причини за подреждане на параметрите в определен ред.
Ако например, списъкът съдържа няколко дейности, по които работим, или няколко задачи за изпълнение, ще бъде добре те да бъдат подредени по важност.

Референции
[1] „Международна система единици.“ Уикипедия, Свободната енциклопедия. 7 юли 2017, 10:34 UTC. 22 юли 2017, 05:46 (https://bg.wikipedia.org/wiki/Международна система единици)

Цитиране на тази статия
Кръстев, Р.К. Измерване, описание и важност. Светът се променя непрекъснато, ние също. 19, 22 VII 2017 (http://wechange-bg.blogspot.com/2017/07/19.html).

Абонамент
Абонирайте се за получаване на резюме по и-мейл на следващите статии от блога.
   

15 юли 2017

18. Потребности, действия и разлики

Каквото и да прави човек, той го прави заради удовлетворяването на някаква потребност. Мозъкът изработва някакъв план за действие и човекът действа според него. Всяко действие предивиква малка промяна, която засяга както човека, така и света около него.

Това действие обикновено води до удовлетворяване на потребността но, реалността си е реалност. Това, което се е получило, обикновено не съвпада идеално с онова, което сме искали да се получи. Винаги има някаква разлика.

Ако искаме ТОЧНО едно нещо, то никога няма да се получава и съответно, никога няма да се почувстваме удовлетворени 😟 Добре е да планираме целите си в някакви допустими граници на важните показатели, защото, ако полученото е в желната и допустима зона, тогава с най-чиста съвест можем да се радваме на постигнатото 😁

Една част от нещата, които искаме да направим, се правят заедно с други хора. Съответният човек трябва да бъде намерен, или съответните хора трябва да бъдат намерени и желаното общо действие трябва да се обсъди, за да се стигне до еднакво мнение от участниците. Добре е винаги да започваме обсъждането с разбирането, че другият човек първоначално има ДРУГО, РАЗЛИЧНО мнение по въпроса. При обсъждането може да се стигне до единно мнение и до единно действие, но - реалността си е ралност и понякога - такова не може да бъде постигнато 😥


Важно е какво искаш, още по-важно е какво правиш, а най-важното е - това да бъде в синхрон с действителността!!

Цитиране на тази статия
Кръстев, Р.К. Потребности, действия и разлики. Светът се променя непрекъснато, ние също. 18, 15 VII 2017 (http://wechange-bg.blogspot.com/2017/07/18.html).

Абонамент
Абонирайте се за получаване на резюме по и-мейл на следващите статии от блога.
  

08 юли 2017

17. Времето тече

Светът се променя непрекъснато, и ние също се променяме. Защото времето тече, а с него и нашия живот. Всички хора днес разполагат с един ден и утре също ще разполагат с един ден. Всеки човек обаче, оползотворява деня си по различен начин. Едни хора са по-доволни от преживяното, отколкото други.

Повтарям елементарни неща. Съвсем очевидни. Очевидно е, например, че ако един човек само седи и нищо не прави, то след някакво време той ще започне да се чувства некомфортно и това чувство ще се засилва, защото той има някакви нужди, които стават все по неудовлетворени. Следователно, той трябва редовно да се интересува от състоянието си: "Какви са моите нужди?", "Как се чувствам?", "Какво ми се иска да направя?"

Интересът е важен, но не е достътъчен. Важно е какво правим, какво се получава и как се чувстваме в ситуацията, в която сме.
 

Цитиране на тази статия
Кръстев, Р.К. Времето тече. Светът се променя непрекъснато, ние също. 17, 8 VII 2017 (http://wechange-bg.blogspot.com/2017/07/17.html).

Абонамент
Абонирайте се за получаване на резюме по и-мейл на следващите статии от блога. 

01 юли 2017

16. Общуване

Светът се променя непрекъснато и ние също се променяме 😄
В него обаче, има много други хора. Те правят разни неща всеки ден и те също се променят. Защото са им нужни, защото ги искат или по други причини.

Ние сме социални същества. Това означава, че част от тези неща ние не ги правим сами а ги правим заедно с други хора. Повечето от нас имат семейство, повечето хора имат работа, ходят да пазаруват, забавляват се на разни културни или спортни събития и т.н.

Изобщо, животът заедно с другите хора е невъзможен без общуване. Общуването е процес, чрез който хората, както и останалите живи организми и информационни системи, обменят информация [1]. Английската дума е "communication" и затова, чуждицата "комуникация" трябва да се разбира като синоним на думата "общуване".

Хората могат да се обединяват и да образуват различни видове организации (търговски фирми, партии, социални мрежи, творчески групи и т.н.), които съществуват и имат някаква дейност, резултатът от която има обществено и икономическо търсене. Всеки човек в организацията изпълнява някаква характерна функция. Този човек обикновено общува със своя ръководител, понякога той общува с негови подчинени или с колеги, а в моного случаи той общува с трети лица - клиенти, зрители и т.н.

При успешните организации има синергичен ефект. Това означава, че резултатът от съвместния труд на хората в организацията е нещо повече от простата сума от труда на участниците.

Има много фактори, които са от значение за възникването на успешен синергичен ефект, но един от тях е - общуването между хората в организацията, както и тяхното общуване с външни (за организацията) лица.  

Хората са свободни да избират как и с кого да общуват или дори - с кого изобщо да не общуват. Все пак, общуването между двама души е процес и той може да се разглежда като преминаващ през множество последователни състояния

Един човек е тактичен тогава, когато неговият стил на общуване следва подходяща последователност от състояния, такава, каквато се приема леко и приятно от събеседника. Бързането и прескачането на необходими състояния е липса на тактичност и понякога това води до грешки с непоправими или трудно-поправими последствия 😥

При общуването трябва да обръщаме внимание на доста въпроси:

Напишете в коментарите други важни въпроси, 
на които трябва да обръщаме внимание при общуването!  

Референции
[1] Уикипедия/общуване


Цитиране на тази статия
Кръстев, Р.К. Общуване. Светът се променя непрекъснато, ние също. 16, 1 VII 2017 (http://wechange-bg.blogspot.com/2017/07/16.html).

Абонамент
Абонирайте се за получаване на резюме по и-мейл на следващите статии от блога.