02 юни 2018

2-6 Пари и работа

Хората спят около 1/3 от времето през живота си. Те работят също около 1/3 от времето през живота си. (Какво ли правят през останалото време?)

Работа

Защо ходим на работа? Има професии, при които работниците създават храната, която е нужна на всички. Повечето хора работят за създаването на някакви продукти и услуги, които техния работодател продава или пък за тях получава субсидия от държавата. С наличните пари, тази работодател плаща за поддържане на своята дейност, включително и заплати на своите работници или служители. 

Повечето хора ходят на работа за да получат заплата, т.е. за да спечелят пари, с които след това си купуват всичко, което намират за нужно. 

Пари

Вярно е, че има хора които са вманиачени в идеята да печелят много пари. Или в идеята, да харчат възможно най-малко. Може би са си втълпили, че колкото повече получаваш, толкова си по щастлив. Или – колкото повече имаш, толкова си по-щастлив. Не знам и не ме интересува. 

Щастие

Аз мисля, че има много ситуации, които се характеризират с временно изпитване на чувство за щастие и повечето от тях се случват при удовлетворяване на нашите потребности. Много от тях се правят заедно с друг човек или други хора. За да сме щастливи, ние трябва да правим нужното за да се случват тези ситуации, при които изпитваме щастие. При тези действия обикновено се използват някакви стоки и услуги, които купуваме от другите хора. 

За единица време, примерно – за 1 месец, са ни нужни толкова пари, колкото да платим за онези продукти, които са нужни за преживяване на желаните от нас ситуации. 

Винаги има много варианти за удовлетворяване на нуждите, като съотношението цена/придобивка варира в много широки граници. 

От нуждите до работата

Важно е да следим, за избран период от време: 
  • Какви нужди имаме? 
  • Какво смятаме да правим заради тях? 
  • Какви продукти, материали, инструменти, оборудване имаме? (които са нужни за съответните действия) 
  • Какво ни липсва и трябва да се купи? 
  • С какви пари разполагаме за тези покупки? 
  • Какво конкретно ще купим и за каква сума пари? 
  • Как ще осигурим нужните пари? (работа, заеми, други начини)

Заключение

Онлайн курс
Въпросът за парите и работата е предпоследния, 39-ти въпрос, който се разглежда в един курс на обучение "Как да живеем добре?" Той ще бъде проведен онлайн (т.е. през Интернет) от 13 Юни до 20 Юли. Фейсбук уебинар
На 11 Юни от 18 ч. ще има уебинар със същото заглавие (Как да живеем добре?), който ще е свободно достъпен за посетителите на фейсбук страницата "Институт за хората и промените", накратко "inhop.bg"