събота, 29 април 2017 г.

7. Реформи и промени


Аз нямам диплома за преподавател по тази тема (и не знам някъде да преподават точно това {промени и реформи}) и затова не ви обещавам, че ще ви науча на нещо, мога само да ви покажа - как аз го правя. За да не изглежда много сухо теоретичната част, по-долу съм я "овлажнил" с един пример, това е една статия, в която теорията и практиката са преплетени.

Статиите в този блог са фокусирани около термина "промяна". Има термини които са близки по смисъл, но се използват в различен контекст. Например "Аз се промених и реших да реформирам дейността на фирмата" звучи малко по-добре отколкото "Аз се реформирах и реших да променя дейността на фирмата" 😏


Независимо от използваната дума, основната идея е, че има някакъв обект в природата (човек, група от хора, фирма, част, машина, инсталация и т.н.), който преди промяната се намира в едно състояние, а след промяната се намира в друго състояние, тоест промяната е разликата между двете състояния

Промяна = Състояние(2) - Състояние(1)

Самата промяна се извършва за някакво време (примерно - 10 минути или 1 ден) и за измерване на бързината с която се променя разглеждания обект, може да се дефинира понятието скорост на промяна:

Скорост на промяна = Промяна / Време 

Мислите на хората, както и казаното или написаното от тях, представляват опростени модели на различни неща, които човекът знае, че са се случили, или той в момента вижда, че се случват или той си представя - как би искал те да се случват.
Състоянията на разглежданите неща се представят опростено чрез някаква съвкупност от измерими характеристики и конкретни стойности на тези характеристики. Например:

  • Намирам се в София
  • В банята за лепене на плочки са планирани 8 квадратни метра 
  • Налепени са 3 кв. м. плочки
  • Харесванията на страницата са 1000 досега
  • Дейността на групата не ми харесва  

Голяма част от нещата които се случват не зависят от нас, но има и такива неща които зависят, които са под нашето влияние. Точно тези неща, които зависят от нас, ние можем да ги променяме, когато имаме нужда от това и когато искаме да го направим.
Например, аз исках тази сутрин да се освежа и си направих кафе, което сега пия, малко по малко. 
Друг пример, фейсбук групата "Постоянна ПРОМЯНА" е създадена от мен, но нейния сегашен вид и нейното функциониране вече не ми харесват и аз вече искам те да бъдат променени, т.е. групата да бъде реформирана. 

Изглежда, че думата "реформа" и свързана с желанието и волята на някого да направи промяна на нещо, докато думата "промяна" е малко по-обща и може да се отнася за неща, които не са обвързани с човешки желания.

Много идеи от механиката могат да бъдат използвани при моделиране на поведението на хора или групи от хора, или на някакви технически или икономически процеси. Сега няма да теоретизирам повече с такива идеи, но ще продължа с моето виждане за

 Реформиране на фейсбук групата "Постоянна ПРОМЯНА"

За да се направи реформа на нещо, първо трябва добре да го видим. Това първоначално виждане се прави с търсене на отговори на въпроси като "Какво е състоянието (на реформирания обект) сега?" Не е нужно да се впускаме в прекалено подробно описание. Ако е писмено, то е добре да бъде в размер между едно изречение и няколко страници. 
В конкретния случай, описанието на сегашното състояние на групата го виждам като:

1 състояние: Слаба активност на участниците 
и малка скорост на добавяне на нови участници.

Очевидно, следващата стъпка от процеса на реформиране е да се направи кратко описание на желаното ново състояние. В конкретния описван случай на реформиране на тази фейсбук група, въпросът е "Каква искам да бъде групата?" и намереният кратък отговор е:

2 състояние: Да бъде по-лесно и привлекателно включването на нови участници в групата и да се повиши ангажирането на членовете с нейната дейност.

Вече се вижда, че желаната промяна се изразява в това
да се улесни влизането на нови хора в групата и 
да се повиши ангажираността на членовете с нейната дейност. 

Разбира се, хората са свободни и ако някой счита, че "атмосферата в групата" не е за него, може с най-чиста съвест да я напусне. 

В алгебрата се разглеждат различни променливи и зависимости между тях. Например, означението  y=f(x) показва, че имаме една независима променлива x, и има друга променлива y, която зависи от х, като връзката между тях e някаква функция, означена с f. В опростените модели, тези променливи обикновено са скаларни, но в реалността е добре да мислим толкова обширно, колкото е подходящо. т.е. тези променливи може да са вектори, да са съвкупности от няколко стойности.

Y = F(X)

В горното уравнение Y е съвкупността от тези променливи, които ни интересуват, а Х е съвкупността от онези променливи параметри, които по някакъв начин определят зависимите стойности и накрая, F са връзките между тях.

Тук разглеждаме състоянието на една фейсбук група, т.е.

Y = Състояние на групата

За разглежданата ситуация на групата има два фактора, които ни интересуват:

= (нови членове в групата; активност на членовете на групата)

Самата активност на членовете също е комплексна променлива и съдържа такива неща, като брой на харесвания, брой на коментари, брой на предложения, брой на споделени знания; брой на прочетени и възприети знания и други. Тези променливи стойности се отчитат за последователни периоди от време, примерно - седмици или месеци.

За разглежданата реформа на фейсбук групата "Постоянна промяна", очевидно F е дигиталната среда, която търговската организация Фейсбук предлага за организиране на групи, а Х е съвкупността от елементи, които създателят  на групата е вложил в тази дигиталната среда, за да се получи групата такава, каквато я виждаме. Кои са тези елементи:

Х1 - име на групата
Х2 - корица
Х3 - поверителност
Х4 - описание
Х5 - вид
Х6 - Отбелязани ключови думи
X7 - Местоположение
Х8 - Стил на водене на групата
Х9 - Други фактори

След като са определени основните фактори, определящи съдържанието на групата, не остава нищо друго, освен те да бъдат разгледани един по един и да бъдат взети решения за тяхното запазване или промяна от гледна точка на целта, т.е. на формулираното желание (да се улесни влизането на нови хора в групата и да се повиши ангажираността на членовете на групата с нейната дейност).

Х1 - Името на групата. Съществуващото име (Постоянна ПРОМЯНА) беше избрано защото съдържа две основни идеи, които искам да внуша на хората. Така формулираното име на групата обаче не провокира достатъчно силно желание в членовете да обсъждат свои или чужди промени. Вероятно ще бъде по-въздействащо име като "Питай, питай" или "Питай, когато искаш" или "Питай, когато ти е нужно!" или "Питай, щом търсиш отговор!" или "Питай, щом искаш да знаеш!" или "Питай, ако ти трябва отговор!" или "Питай когато правиш промяна". Друг вариант е - "Съвет по промени". Последният вариант ми харесва най-много и смятам да го използвам.

Тук имаше текст, с наблюдения, разсъждения и решения отнасящи се до останалите фактори (X2 - X9), но той е само за интересуващите се членове на групата и съответно, не е включен тук, в статията на блога.

Новият вид на групата, която вече се казва "Съвет по промени", може да се види след търсене във Фейсбук, или на своя интернет адрес (facebook.com/groups/savetpopromeni).

Цитиране на тази статия
Кръстев, Р.К. Реформи и промени Светът се променя непрекъснато, ние също. 7, 29 IV 2017 (http://wechange-bg.blogspot.com/2017/04/7.html).


Няма коментари:

Публикуване на коментар