24 юни 2017

15. Въпроси и отговори

Светът се променя, защото в него се случват разни неща. Една част от тях се случват с хора, а други се правят от хора. Те правят едно или друго нещо, защото им е нужно, защото го искат.

Преди действието обаче, човекът взема решение да го направи. Вземането на решение е резултат от избор между варианти. Какво, къде, кой, с кого, защо, как, кога???? Има много въпроси и много отговори. За всеки проблем често има повече от едно решение, повече от един вариант, защото много въпроси могат да имат повече от един възможен и приемлив отговор.

Мозъкът се занимава с обработка на информация и една част от тази информация е абстрактна, т.е. може да бъде изразена с думи или с някаква комбинация от математически, графични или други знаци. Задаването на въпроси в подходящ ред е начин, липсващата информация да бъде потърсена. Ако не бъде намерена в паметта, тогава трябва да я потърсим навън - чрез наблюдение, четене, питане на други хора и т.н. Намерената информация се използва за построяване на варианти за това, което планираме да правим.

Човек може да използва помощни средства, като дневник, календар и други, с цел подпомагане на подреждането, запомнянето, припомнянето и споделянето с другите хора на обработваната информация.

Това, което искаме да направим, се нарича - цел. То първоначално е нещо неясно, което усещаме, че искаме да направим или, че трябва да направим. Когато си задаваме въпроси, като "Какво искам?" или "Какво трябва да се направи?", отговорът вече е описание на нашата цел. 

Всички следващи въпроси, подобни на "Какво още трябва да се направи? (заради целта)", пораждат отделните стъпки от различни пътища или варианти по които трябва да минем, за да се осъществи целта. Списъкът от по-важните стъпки - това е нашата стратегия.    

Както е казвал Айнщайн, 

Важно е никога да не спирате да задавате въпроси. Любопитството не съществува случайно.


Цитиране на тази статия
Кръстев, Р.К. Въпроси и отговори. Светът се променя непрекъснато, ние също. 15, 24 VI 2017 (http://wechange-bg.blogspot.com/2017/06/15.html).

Абонамент
Абонирайте се за получаване на резюме по и-мейл на следващите статии от блога.

17 юни 2017

14. Постоянство

Ние се раждаме, живеем и умираме.

Всяко живо същество непрекъснато се грижи за себе си. Старае се да си набави храна и всичко друго, което му е нужно, като същевременно се пази за да оцелее, да не стане храна на друго животно.

Ние сме социални, грижим се за себе си заедно с други хора. Помагаме си. Разменяме с другите хора разни неща, които имаме и можем да дадем, за други неща, които нямаме, но искаме да имаме, защото са ни нужни, или просто - защото ни се е приискало 😊

За улесняване на размените хората започнали да използват разни предмети, с някаква "известна" стойност, и така се появили парите.

За да получи нещо, което му е нужно, човек трябва да вложи само малко труд и време. Обикновено са нужни някакви инструменти и материали. И в резултат от направеното, едни неща се преобразуват в други. Състоянието на самия човек може да се променя, или съдържанието на света около него се променя. Ето няколко примера:

- Човекът изпива 1 чаша с вода. Водата от чашата вече не е на разположение, но той вече не е жаден;
- Човекът се изкъпва. Той сега се чувства чист, но водомерът от отчел 60 литра консумирана топла вода. Коша за мръсни дрехи е станал по-пълен;
- Човекът е ходил днес на работа. Онова, което той е правил на работното си място, обикновено е необходимо за обичайната дейност на неговия работодател. И двамата знаят, че заради вложения труд ще бъде изплатено предварително договорено възнаграждение;

В рамките на едно денонощие всички ние разполагаме с едно и също време, за да правим каквото и да е. Всеки човек може да избира как да разпредели собственото си време! Какви неща той ще прави днес?

Една част от заниманията на човека са самостоятелни, т.е. той ги прави сам, а други -  не са, т.е. той ги прави заедно с друг човек или заедно с група от други хора. При тези съвместни занимания хората трябва да вложат малко усилия за да синхронизират времето си.

Човек може да има големи или малки мечти, но всичко, което той може да направи за тях, са отделни малки последователни стъпки, които една след друга водят към осъществяването.

Цитиране на тази статия
Кръстев, Р.К. Постоянство. Светът се променя непрекъснато, ние също. 14, 17 VI 2017 (http://wechange-bg.blogspot.com/2017/06/14.html).

Абонамент
Абонирайте се за получаване на резюме по и-мейл на следващите статии от блога.

10 юни 2017

13. Ръководители и екипи от хора


Ние правим разни неща, основно с цел да се грижим за себе си и за близките си, но част от нещата, които правим, са наше хоби или наша професия. Хобито е нещо което правим просто защото ни е интересно и приятно да се занимаваме с него. Професията е работа, която ние вършим, обикновено за някой друг - за нашия работодател, и в замяна получаваме заплата. Един човек се чувства по-добре и е по-щастлив тогава, когато върши такава работа, каквато той обича, която му харесва. Има такива професии, при които резултатът от работата е нещо ново, и то достига до много хора. Например: книги, филми, песни; нови продукти или нови знания.

Зад създаването на всяко ново нещо обикновено стои труда на един човек, който е основната движеща сила, но той обикновено не работи сам, а има някакъв колектив от хора, или екип от сътрудници, работници, служители, партньори; и тези нови неща са резултат от обща, колективна работа. Когато новите неща станат известни, тогава ръководителят на колектива, а често и основните участници в работата на екипа - стават известни и богати. 

Работата на ръководителя е най-важна и най-отговорна, но работата на всеки участник в групата също е важна, защото - ако не бъде свършена - просто нищо няма да се получи. Изобщо, всяка дейност може да бъде разбита на по-елементарни поддейности, задачи, функции, стъпки, действия. Ръководителят трябва да наблюдава работата на всеки елемент от структурата и трябва да ръководи така, че да има съгласуваност между действията на отделните участници.  Движението напред и качеството на вършената работа, трябва да се проверяват непрекъснато,  защото:

Най-слабото (бавното, лошото) място е това, 

което определя скоростта на работа на целия екип!  


Като стана дума за известни личности, ще цитирам няколко изказвания на, може би, най-известния учен - Алберт Айнщайн, които, засягат темата за промените и хората, [1]:

  • Образование е това което остава, когато забравим всичко, което сме научили в училище.
  • В своето въображение аз съм свободен да рисувам като художник. Въображението е по-важно от знанието. Знанието е ограничено. Въображението обхваща целия свят.
  • Ценността на човека трябва да се определя от това, което той дава, а не от онова, което  може да получи, [2]. 
  • За да станете безупречен член на стадо овце, на първо място трябва да станете овца.
  • Който никога не е грешил, никога не е опитвал нещо ново.
  • Правилата на играта трябва да се научат. А след това просто играйте по-добре от другите.
  • Много е важно да не спирате да задавате въпроси. Любопитството неслучайно е дадено на човек.

Референции
[1] Десет велики изказвания на Алберт Айнщайн. (http://www.zenom.pro/index.php/statii/72-albert-einstein)
[2] Цитати от Алберт Айнщайн (https://www.brainyquote.com/quotes/authors/a/albert_einstein.html)

Цитиране на тази статия
Кръстев, Р.К. Ръководители и екипи от хора. Светът се променя непрекъснато, ние също. 13, 10 VI 2017 (http://wechange-bg.blogspot.com/2017/06/13.html).

Абонамент
Абонирайте се за получаване на резюме по и-мейл на следващите статии от блога.

03 юни 2017

12. Придобиване на нови умения и навици

Светът се променя непрекъснато, просто в него се случват всякакви неща. И хората, които са част от света, също се променят непрекъснато. Освен тялото на един човек, неговите нужди, желания, навици, неговите знания, умения, способности и неговото поведение  също могат да се променят. И тези промени, могат да се повлияят от онова което става в околността, например - от написването на тази статия, но те много по-силно зависят от волята на самия човек, от това, което той иска да направи и от онези неща, които той избира да направи. Например, той може да избере да прочете тази статия, или може да избере - да я подмине.

Прочитането на нещо ново, просто ти дава възможност да разбереш за мнението на друг човек, по определена тема. Прочитането на една теза и дори нейното разбиране не са достатъчни за да станеш по-успешен или дори по-умен. Ако повярваш на прочетеното, че е вярно, тогава ще имаш лично основание да го използваш при планиране на намерения и варианти за собствените си действия. Правенето на нови неща винаги е свързано с разни страхове. Те не трябва да ни плашат. Те просто ни казват, че трябва да се подготвим и да бъдем внимателни при правенето на новото нещо. 

Ако намериш смелост и избереш да го правиш, така ще се убедиш лично, дали казаното е вярно или не. Освен това:


С увеличаване на повторенията се натрупва опит, при което човекът започва да прави новото нещо по-качествено и по-бързо. А страхът, постепенно се превръща в увереност. Добре усвоеното умение е навик.
      
Цитиране на тази статия
Кръстев, Р.К. Придобиване на нови умения и навици. Светът се променя непрекъснато, ние също. 12, 3 VI 2017 (http://wechange-bg.blogspot.com/2017/06/12.html).

Абонамент
Абонирайте се за получаване на резюме по и-мейл на следващите статии от блога.