26 август 2017

24. Емоции

В статията "23. Движещите сили", [1], са изброени основните фактори, които всеки човек се старае да ги има, за да живее. Във всяко живо тяло има вградени механизми, чрез които то знае кои са и какви са неговите основни (биологични) нужди, както и - по какви начини и чрез изпълнението на какви действия да ги удовлетворява. 

Хората имат богат арсенал от възможни действия и работи, които се правят заради други неща, които разбират и чувстват, че са им нужни. 

       Разбиране и чувстване

Човек може да разбира и осъзнава какво се случва в разглеждана ситуация и това е способност на неговия мозък и най-вече на мозъчната кора. Както е известно, главният мозcк се дели на мозъчна кора, малък мозък и мозъчен ствол. Последният има доста сложна структура, като в горната му част се намира съвкупност от образувания, известна като лимбична система. Нейните елементи имат следните функциии, [2]:
* Спомага за дълготрайно запаметяване
* Обоняние
* Сърдечен ритъм
* Кръвно налягане
* Усещане за задоволство и щастие
* Усещане за страх
* Сексуално привличане

Положителни емоции 

Когато резултатът от извършената работа е такъв, че хората получават и използват нещо за удовлетворяване на своите нужди, тогава,  те се чувстват удовлетворени, по-добре, по-щастливи. Желанието за изживяване на положителни, приятни емоции е основната движеща сила за повечето от нашите действия. Много е важно обаче, ако не винаги, то поне - достатъчно редовно наистина да получаваме желани резултати и да отделяме време за да ги почувстваме като такива. Това ни зарежда с положителна емоция, с удовлетвореност и ни дава основание за високо самочувствие и да показваме радост и щастие. Колкото по-голямо е желанието да направим нещо, т.е. колкото повече очакваме да получим, толкова по-голяма е радостта, когато го постигнем.

 Отрицателни емоции

Понякога се чувстваме неприятно. Има доста отрицателни емоции, защото възможностите за преживяване на такива са много.😟


Според една сравнително нова теория, предложена от Дж. Търнър, [1], положителната емоция - щастие се получава при удовлетворяване, а основните отрицателни емоции са три: тъга, страх и гняв
- Всъщност, тъгата е чувство на неудовлетвореност, заради нещо което не се е случило така, както очакваме или искаме. Колкото по-силно сме искали нещо, толкова по-голямо е разочарованието от факта, че не се е случило. 
- Страхът се появява когато предполагаме, че нещо няма да стане добре. Това е проблем. Той ни спира временно и кара тялото и мозъка да се подготвят по-добре за решаване на проблема. Когато решението е намерено, страхът се заменя с вдъхновение за изпълнението му и човекът действа. Социалната техника, чрез която един човек заплашва друг и го принуждава да прави нещо, се нарича - изнудване. 
- Гневът е много силна отрицателна емоция и в това състояние човек вече е решил какво ще направи и го прави, без да се съобразява с нищо.

Референции
[1] Движещите сили. (WWW.wechange-bg.blogspot.BG)
[2] Лимбична система. Уикипедия.

19 август 2017

23. Движещите сили

Защо хората работят или правят разни неща? 
Каква е движещата сила? 
Какви са причините, които ги карат да вършат едно или друго нещо? 

Биологични потребности

Основните причини, както за хората, така и за животните, са техните биологични нужди, потребностите на тялото, чието удовлетворяване гарантира продължаването на живота. 
Основните фактори от които редовно имаме нужда са


Социални потребности

Хората, най-висшите същества на Земята 💪😃, са измислили много причини и начини за да правят едно нещо - заради друго нещо. Съхраняваме храната, готвим, пазаруваме, ходим на работа и т.н. Всичките тези причини наричаме - социални нужди.

Емоции

Хората се чувстват добре след всяко удовлетворяване и не се чувстват добре - когато не успяват. Приятните усещания наричаме - положителни емоции, а неприятните - отрицателни емоции 

Възможности и избиране

Всеки жив човек постоянно търси възможности за удовлетворяване на своите потребности. Възможностите са много и той винаги има избор. Може да избира между няколко или много възможности. Човек избира какво му е интересно да работи, съответно - с каква професия да си изкарва хляба. Понякога се случва да изберем друг човек, като много симпатичен и подходящ за създаване на потомство. Това състояние се нарича

Любов

За преживяване на истинска любов са нужни двама души. Много е вероятно вторият да не отговори със същото. Все пак, ако след уместно ухажване и опознаване той отговори, те се обединяват в семейство като ползват общ дом, където си помагат за грижите и за отглеждане на потомството. Защо? Защото, да си влюбен означава - постоянно да ти се иска да се грижиш за другия, да му помагаш, да му даваш.
   

Цитиране на тази статия
Кръстев, Р.К. Движещите сили. Светът се променя непрекъснато, ние също. 23, 19 VIII 2017 (http://wechange-bg.blogspot.com/2017/08/23.html).

12 август 2017

22. Продукти и въпроси

Животните се занимават основно с намиране на храна и вода. Всеки ден. Цикъл.

Ние, хората, го правим по друг начин - ходим на работа, като за извършеното получаваме заплата. А с получените пари купуваме всичко от което имаме нужда. Цикъл.

Можем да го купим, защото има някой друг, който го е произвел и го предоставя. По-точно - има различни организации от хора, в които всеки човек върши някаква специфична работа, но организацията произвежда някакви стоки или изпълнява някакви услуги, като при продажбата им - получава пари. Цикъл.

За да бъде изработено нещо трябва да има извършител - човек или робот или компютър или комбинация от такива; Обикновено са нужни някакви материали и енергия. Може да са нужни някакви инструменти. Изпълнителите трябва да имат подходящи знания и умения, за извършване на съответната работа. Най-важното обаче е, че трябва да има технология т.е. изпълнителят трябва да знае  как да бъде изработен съответния продукт (стока или услуга).

Всяка технология описва начините за създаване на подобни продукти, като тези начини се описват с някаква "последователност" от стъпки. Животът обикновено е по-сложен от това, което се вижда на пръв поглед. Има такива стъпки, които имат разклонения, т.е. след нея, процесът продължава в една или друга посока. За описание на различни по сложност техники на организация и изпълнение на работа, от компютри или подобни устройства, са измислени алгоритмите и алгоритмичните езици за програмиране.

Изобщо, каквото и да правим, каквато и промяна да искаме да направим, ще трябва да знаем или намерим отговорите на много въпроси, като:
- Какво (искам/е нужно) да се получи? Какъв е продукта?
- Какви трябва да са неговите характеристики, качества?
- Как да го направя?
- Какви ресурси са ми нужни, за да го направя?
- Защо? Заради какво, да го правя?
- Колко? Какво количество?

 

Цитиране на тази статия
Кръстев, Р.К. Продукти и въпроси. Светът се променя непрекъснато, ние също. 22, 12 VIII 2017 (http://wechange-bg.blogspot.com/2017/08/22.html).

Абонамент
Абонирайте се за получаване на резюме по и-мейл на следващите статии от блога.

05 август 2017

21. Търговия и икономика?

Всеки човек живее, като се грижи за удовлетворяване на своите потребности. Храним се, почиваме, подреждаме и почистваме своите вещи, ходим на работа, изобщо, правим най-различни неща, които считаме, че трябва да бъдат направени, за да става всичко онова, което ни е нужно.

Има много действия, които се правят самостоятелно а има и такива, които правим с друг човек или с други хора. Темата за съвместните действия е много обширна и включва различни въпроси като общуване, ползване на общо (семейно) имущество, любов, работа, купуване, продаване и т.н. Освен чрез общуване на живо, хората използват различни технически средства, като книги, вестници, радио, телевизия, телефон, интернет, чрез които споделят и разменят информация.

Всеки човек има някаки негови вещи, собствени вещи, които използва. Всеки човек разполага с 24 часа от денонощието, като той решава какво ще прави през това това време. Вещите и времето имат стойност и тази стойност се измерва количествено с пари.

Купуването е размяна, при която човек дава пари пари и получава разни неща и те стават негова собственост, т.е. той вече има моралното право да се разпорежда с тях, да ги използва.
Продаването е размяна, при която човек дава нещо свое на друг, а получава пари.
При наемането, някой плаща (наем, заплата) за да използва, за договорено време, някаква вещ на друг или дори времето за труд на друг.

В съвременния свят, изработването и предоставянето на различни стоки и услуги става организирано, като хората участват в различни организации, които са се специализирали в производството им и търговията с тях. Тези организации създават работните места и плащат данъците на държавата.

Икономиката е социална наука, която изучава производството, разпределението, търговията и потреблението на стоки и услуги, [1].


Референция
[1] Икономика (наука).“ Уикипедия, Свободната енциклопедия. 3 юли 2017, 17:56 UTC.

Цитиране на тази статия
Кръстев, Р.К. Търговия и икономика. Светът се променя непрекъснато, ние също. 21, 5 VIII 2017 (http://wechange-bg.blogspot.com/2017/08/21.html).

Абонамент
Абонирайте се за получаване на резюме по и-мейл на следващите статии от блога.