събота, 26 август 2017 г.

24. Емоции

В статията "23. Движещите сили", [1], са изброени основните фактори, които всеки човек се старае да ги има, за да живее. Във всяко живо тяло има вградени механизми, чрез които то знае кои са и какви са неговите основни (биологични) нужди, както и - по какви начини и чрез изпълнението на какви действия да ги удовлетворява. 

Хората имат богат арсенал от възможни действия и работи, които се правят заради други неща, които разбират и чувстват, че са им нужни. 

       Разбиране и чувстване

Човек може да разбира и осъзнава какво се случва в разглеждана ситуация и това е способност на неговия мозък и най-вече на мозъчната кора. Както е известно, главният мозcк се дели на мозъчна кора, малък мозък и мозъчен ствол. Последният има доста сложна структура, като в горната му част се намира съвкупност от образувания, известна като лимбична система. Нейните елементи имат следните функциии, [2]:
* Спомага за дълготрайно запаметяване
* Обоняние
* Сърдечен ритъм
* Кръвно налягане
* Усещане за задоволство и щастие
* Усещане за страх
* Сексуално привличане

Положителни емоции 

Когато резултатът от извършената работа е такъв, че хората получават и използват нещо за удовлетворяване на своите нужди, тогава,  те се чувстват удовлетворени, по-добре, по-щастливи. Желанието за изживяване на положителни, приятни емоции е основната движеща сила за повечето от нашите действия. Много е важно обаче, ако не винаги, то поне - достатъчно редовно наистина да получаваме желани резултати и да отделяме време за да ги почувстваме като такива. Това ни зарежда с положителна емоция, с удовлетвореност и ни дава основание за високо самочувствие и да показваме радост и щастие. Колкото по-голямо е желанието да направим нещо, т.е. колкото повече очакваме да получим, толкова по-голяма е радостта, когато го постигнем.

 Отрицателни емоции

Понякога се чувстваме неприятно. Има доста отрицателни емоции, защото възможностите за преживяване на такива са много.😟


Според една сравнително нова теория, предложена от Дж. Търнър, [1], положителната емоция - щастие се получава при удовлетворяване, а основните отрицателни емоции са три: тъга, страх и гняв
- Всъщност, тъгата е чувство на неудовлетвореност, заради нещо което не се е случило така, както очакваме или искаме. Колкото по-силно сме искали нещо, толкова по-голямо е разочарованието от факта, че не се е случило. 
- Страхът се появява когато предполагаме, че нещо няма да стане добре. Това е проблем. Той ни спира временно и кара тялото и мозъка да се подготвят по-добре за решаване на проблема. Когато решението е намерено, страхът се заменя с вдъхновение за изпълнението му и човекът действа. Социалната техника, чрез която един човек заплашва друг и го принуждава да прави нещо, се нарича - изнудване. 
- Гневът е много силна отрицателна емоция и в това състояние човек вече е решил какво ще направи и го прави, без да се съобразява с нищо.

Референции
[1] Движещите сили. (WWW.wechange-bg.blogspot.BG)
[2] Лимбична система. Уикипедия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар