събота, 5 август 2017 г.

21. Търговия и икономика?

Всеки човек живее, като се грижи за удовлетворяване на своите потребности. Храним се, почиваме, подреждаме и почистваме своите вещи, ходим на работа, изобщо, правим най-различни неща, които считаме, че трябва да бъдат направени, за да става всичко онова, което ни е нужно.

Има много действия, които се правят самостоятелно а има и такива, които правим с друг човек или с други хора. Темата за съвместните действия е много обширна и включва различни въпроси като общуване, ползване на общо (семейно) имущество, любов, работа, купуване, продаване и т.н. Освен чрез общуване на живо, хората използват различни технически средства, като книги, вестници, радио, телевизия, телефон, интернет, чрез които споделят и разменят информация.

Всеки човек има някаки негови вещи, собствени вещи, които използва. Всеки човек разполага с 24 часа от денонощието, като той решава какво ще прави през това това време. Вещите и времето имат стойност и тази стойност се измерва количествено с пари.

Купуването е размяна, при която човек дава пари пари и получава разни неща и те стават негова собственост, т.е. той вече има моралното право да се разпорежда с тях, да ги използва.
Продаването е размяна, при която човек дава нещо свое на друг, а получава пари.
При наемането, някой плаща (наем, заплата) за да използва, за договорено време, някаква вещ на друг или дори времето за труд на друг.

В съвременния свят, изработването и предоставянето на различни стоки и услуги става организирано, като хората участват в различни организации, които са се специализирали в производството им и търговията с тях. Тези организации създават работните места и плащат данъците на държавата.

Икономиката е социална наука, която изучава производството, разпределението, търговията и потреблението на стоки и услуги, [1].


Референция
[1] Икономика (наука).“ Уикипедия, Свободната енциклопедия. 3 юли 2017, 17:56 UTC.

Цитиране на тази статия
Кръстев, Р.К. Търговия и икономика. Светът се променя непрекъснато, ние също. 21, 5 VIII 2017 (http://wechange-bg.blogspot.com/2017/08/21.html).

Абонамент
Абонирайте се за получаване на резюме по и-мейл на следващите статии от блога.

Няма коментари:

Публикуване на коментар