събота, 29 юли 2017 г.

20. Собствен бизнес

Ние сме част от света. Ние живеем в него и искаме да живеем добре. Грижим се за себе си и за близките си, както и за взаимоотношенията си с другите хора така, че да чувстваме, че всичко е наред.

В реалния свят, естествено, освен хубави неща има и доста неприятности. Когато усещаме, че нещо не е наред това е неприятно усещане. То е страдание. Това е проблем. Много често хората се оплакват, че имат някакви проблеми, но оплакването не помага много. В най добрия случай то помага на страдащия да си признае, че наистина има някакъв проблем. Това признание е първата стъпка към евентуалното решаване на проблема, но до реалното му решаване има още няколко стъпки. За изпълнението на тези стъпки са нужни време, труд, някакви продукти, инструменти и други ресурси.

През по-голямата част от времето си, животните се занимават с намиране и консумация на храна. Има селски семейства, които се занимават с производството на храна за собствени нужди. Нашето общество, обаче, е сложно устроено, т.е. в него има различни прослойки от хора, които имат различни професии, т.е. работят по различни начини.

В обществото има традиции и правила (закони), според които хората се обединяват в различни организации (земеделски кооперации, войски, заводи, търговци и др.), които произвеждат, преработват или предоставят различни стоки и услуги. Вътре в тези организации има различни отдели, които изпълняват различни функции: ръководство, счетоводство, производство, продажби и други. Всеки човек разполага с 24 часа на денонощие. Около 1/3 от времето си, хората отделят за извършване на труд в някоя организация, т.е. тя наема хора на работа, за определено време, срещу заплащане. Получените пари хората изразходват за закупуване на необходимите им стоки и услуги.

Произведените продукти се продават от организацията на други организации, както и на хората, срещу пари.  Получените приходи за единица време се наричат - оборот. Разликата между приходите и разходите е брутна печалба. Има различни данъци, които държавата прибира и използва за субсидиране на дейностите на собствени структури (парламент, полиция, училища, болници и др.) След приспадане на данъците, останалата - нетна печалба, отива в сметките на собствениците на организацията и/или за разрастване на капитала на фирмата.

Да бъдеш собственик на капитала на една търговска фирма дава възможности за по-големи печалби или загуби, за голяма известност или голям провал. Ето това е - СОБСТВЕН БИЗНЕС.


На 27.07.2017 г. в юридическото пространство възникна фирмата "Институт за хората и промените" ЕООД. Думата "институт" намеква за намерението за извършване на няколко дейности, които са характерни за един институт, но основното намерение е развитието на фирмата да се основава на желанието за промяна на живота на хората към по-добър, чрез разработката и предоставянето на нови и търсени услуги и стоки.

Цитиране на тази статия
Кръстев, Р.К. Собствен бизнес. Светът се променя непрекъснато, ние също. 20, 29 VII 2017 (http://wechange-bg.blogspot.com/2017/07/20.html).

Абонамент
Абонирайте се за получаване на резюме по и-мейл на следващите статии от блога.

Няма коментари:

Публикуване на коментар