събота, 1 юли 2017 г.

16. Общуване

Светът се променя непрекъснато и ние също се променяме 😄
В него обаче, има много други хора. Те правят разни неща всеки ден и те също се променят. Защото са им нужни, защото ги искат или по други причини.

Ние сме социални същества. Това означава, че част от тези неща ние не ги правим сами а ги правим заедно с други хора. Повечето от нас имат семейство, повечето хора имат работа, ходят да пазаруват, забавляват се на разни културни или спортни събития и т.н.

Изобщо, животът заедно с другите хора е невъзможен без общуване. Общуването е процес, чрез който хората, както и останалите живи организми и информационни системи, обменят информация [1]. Английската дума е "communication" и затова, чуждицата "комуникация" трябва да се разбира като синоним на думата "общуване".

Хората могат да се обединяват и да образуват различни видове организации (търговски фирми, партии, социални мрежи, творчески групи и т.н.), които съществуват и имат някаква дейност, резултатът от която има обществено и икономическо търсене. Всеки човек в организацията изпълнява някаква характерна функция. Този човек обикновено общува със своя ръководител, понякога той общува с негови подчинени или с колеги, а в моного случаи той общува с трети лица - клиенти, зрители и т.н.

При успешните организации има синергичен ефект. Това означава, че резултатът от съвместния труд на хората в организацията е нещо повече от простата сума от труда на участниците.

Има много фактори, които са от значение за възникването на успешен синергичен ефект, но един от тях е - общуването между хората в организацията, както и тяхното общуване с външни (за организацията) лица.  

Хората са свободни да избират как и с кого да общуват или дори - с кого изобщо да не общуват. Все пак, общуването между двама души е процес и той може да се разглежда като преминаващ през множество последователни състояния

Един човек е тактичен тогава, когато неговият стил на общуване следва подходяща последователност от състояния, такава, каквато се приема леко и приятно от събеседника. Бързането и прескачането на необходими състояния е липса на тактичност и понякога това води до грешки с непоправими или трудно-поправими последствия 😥

При общуването трябва да обръщаме внимание на доста въпроси:

Напишете в коментарите други важни въпроси, 
на които трябва да обръщаме внимание при общуването!  

Референции
[1] Уикипедия/общуване


Цитиране на тази статия
Кръстев, Р.К. Общуване. Светът се променя непрекъснато, ние също. 16, 1 VII 2017 (http://wechange-bg.blogspot.com/2017/07/16.html).

Абонамент
Абонирайте се за получаване на резюме по и-мейл на следващите статии от блога. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар