03 юни 2017

12. Придобиване на нови умения и навици

Светът се променя непрекъснато, просто в него се случват всякакви неща. И хората, които са част от света, също се променят непрекъснато. Освен тялото на един човек, неговите нужди, желания, навици, неговите знания, умения, способности и неговото поведение  също могат да се променят. И тези промени, могат да се повлияят от онова което става в околността, например - от написването на тази статия, но те много по-силно зависят от волята на самия човек, от това, което той иска да направи и от онези неща, които той избира да направи. Например, той може да избере да прочете тази статия, или може да избере - да я подмине.

Прочитането на нещо ново, просто ти дава възможност да разбереш за мнението на друг човек, по определена тема. Прочитането на една теза и дори нейното разбиране не са достатъчни за да станеш по-успешен или дори по-умен. Ако повярваш на прочетеното, че е вярно, тогава ще имаш лично основание да го използваш при планиране на намерения и варианти за собствените си действия. Правенето на нови неща винаги е свързано с разни страхове. Те не трябва да ни плашат. Те просто ни казват, че трябва да се подготвим и да бъдем внимателни при правенето на новото нещо. 

Ако намериш смелост и избереш да го правиш, така ще се убедиш лично, дали казаното е вярно или не. Освен това:


С увеличаване на повторенията се натрупва опит, при което човекът започва да прави новото нещо по-качествено и по-бързо. А страхът, постепенно се превръща в увереност. Добре усвоеното умение е навик.
      
Цитиране на тази статия
Кръстев, Р.К. Придобиване на нови умения и навици. Светът се променя непрекъснато, ние също. 12, 3 VI 2017 (http://wechange-bg.blogspot.com/2017/06/12.html).

Абонамент
Абонирайте се за получаване на резюме по и-мейл на следващите статии от блога.