събота, 9 септември 2017 г.

26. Статии и доклади

Каквото и да правят хората, то трябва да е полезно за някого. Да стига по някакъв начин до другите хора.
Има хора, които се занимават с изучаване на разни специфични области от познанието, както и с предаването на тези знания на други хора. Те обикновено работят в организации съдържащи в името си такива думи като "училище", "университет", "институт", "лаборатория". Най-известният начин за предаване на знания е чрез преподаването им на ученици и студенти. Преподаването обикновено се съпровожда с подходящи упражнения и практики.

Тези хора обикновено имат засилен интерес в тяхната си област на познание и затова редовно четат публикации на други хора с подобни интереси, които излизат в специализирани списания. Тяхната работа включва и участие в тази "игра" на създаване и разпространение на нови знания чрез тяхното публикуване в подходящи списания, за да стигнат до другите хора.  
Тези списания не се намират по реповете. Има ги в специализирани библиотеки или в интернет. Има световни издателства, които издават всякакви списания и специализирани книги, като ЕlsevierSpringerWiley и други.

Изследователите, нали са живи хора, понякога си организират срещи на живо, които според своя размер носят такива означения като "семинар", "конференция", "конгрес". Използват се и по-eкзотични (т.е. чужди) думи като colloquium, workshop и symposia. На такива мероприятия се изнасят доклади, като сега, при наличието на съвременни технологии за представяне на информация, докладите обикновено се онагледяват с презентация. Тези презентации представляват последователност от картинки с текст а може да съдържат и кратко видео, но всичко това се събира и оформя като едно с помощта на програмата PowerPoint.
При по-големите мероприятия (конференция, конгрес) е обичайно текстовете на докладите да се оформят според традициите за правене на научна публикация и след това да се публикуват в "Proceedings", т.е. отпечатан сборник с докладите. Понеже хартията и мастилото струват пари, публикуването може да бъде на CD (т.е. компакт диск с докладите) или в списания, които са под опеката на организаторите.

Тази седмица, 6-10 Септември, се провежда 13 национален конгрес по теоретична и приложна механика (http://nctam2017.imbm.bas.bg/), който е организиран от Национален комитет по теоретична и приложна механика и тази година мероприятието се провежда в София, в сградата на Института по механика към БАН

Въпреки, че конгресът е "национален",  в него участват доста чужденци и за да има някаква унифицирана форма на разбираемост, не само интернет страницата на конгреса е на английски език, но всички доклади и презентации също са на ангийски.

На 8.9.17 авторът на тази публикация имаше удовоствието да изнесе пред колегите си доклад със заглавие "Contact deformations".  В него са представени техники за експериментално определяне на размера на деформацията в една зона на контакт (не между хора, а при механичен контакт на натиск), както и експериментално определени контактни деформации. Накратко казано, контактната деформация е разликата между експеримента и теорията, в зоната на контакт. 

Цитиране на тази статия
Кръстев, Р.К. Статии и доклади. Светът се променя непрекъснато, ние също. 26, 9 IX 2017 (http://wechange-bg.blogspot.bg/2017/09/26.html).

Няма коментари:

Публикуване на коментар