20 май 2017

10. Технология на промените

Как виждате разликата между основните значения на думите "технология" и "теория"? Според речника, теорията е "Система от идеи в един клон на знанието, които обобщават практическия опит, натрупан от човека в процеса на опознаване..." [1], а технологията е "Система от последователни процеси, чрез които от суровия материал се получава готов продукт" [2].  

Не е случайно, че в заглавието е предпочетена думата "технология". Аз предпочитам тази дума защото за мен не е важно да ви покажа какво знам за промените. Не е важно дори - дали ще го научите и разберете. Важно е обаче, да ви покажа тази последователност от процеси, които, когато ги усвоите и правите, тогава вие ще правите желаните от вас промени.    

В предната статия на блога [3] са разгледани следните основни понятия: свят, промяна, непрекъснато, хора, обект, опростен модел, елементи, характеристики, стойности, количество, измерителни единици, измерване, време, зависимости, променливи, вектори. Споменатите понятия са вплетени в една схема, която обяснява последователност от процеси, които протичат в близост до човека и вътре в него, или дори вътре в неговия ум, но всички те правят "готовия продукт", т.е. желана и контролирана от този човек промяна на близкия до него свят. Този опростен модел на системата от един човек и близкия до него свят е показан на фигура 1.

------------------------------------------
* Този текст е изтрит на 15.09.2017.
** Статии с подобно, но подобрено съдържание
са публикувани в раздел "Публикации на ИНХОП" на сайта www.инхоп.бг
*** По-късно, сайтът е обновен и посоченият раздел е премахнат, но преработените материали са обединени в курс на обучение, чието последно заглавие е "Как да живеем добе?"
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Референции
[1] Речник на думите в българския език/теория (http://rechnik.info/терия)
[2] Речник на думите в българския език/технология (http://rechnik.info/технология)
[3] Кръстев, Р.К. Основни понятия в Технологията на промените. Светът се променя непрекъснато, ние също. 9, 13 V 2017 (http://wechange-bg.blogspot.com/2017/05/9.html).

Цитиране на тази статия
Кръстев, Р.К. Технология на промените. Светът се променя непрекъснато, ние също. 10, 20 V 2017 (http://wechange-bg.blogspot.com/2017/05/10.html).